II Міжнародна наукова конференція з економіки (м. Рига, Латвійська Республіка)

II Міжнародна наукова конференція з економіки (м. Рига, Латвійська Республіка)

545

 

Інститут транспорту та зв’язку
Центр українсько-європейського наукового співробітництва
ІІ Міжнародна наукова конференція

РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ

22-23 вересня 2023 року
м. Рига, Латвійська Республіка

Завантажити інформаційний лист

До участі у ІІ Міжнародній науковій конференції запрошуються науковці, аспіранти,
студенти закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, а також практичні працівники,
які активно займаються науковими дослідженнями у сфері економіки.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

Форма участі: дистанційна. Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають зробити такі дії до 22 вересня 2023 року (включно): 

 1. Заповнити заявку;
 2. надіслати на електронну адресу econom@cuesc.org.ua:

– тези доповіді;
– відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску (! реквізити надаються після отримання тез та заявки).

Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого доповідача. Наприклад: Шевченко_Тези, Шевченко_Внесок.

Тема листа: НА КОНФЕРЕНЦІЮ З ЕКОНОМІКИ.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

 • prof. Inna Stecenko (TTI, Latvia);
 • asoc. prof. Yelena Popova (TTI, Latvia);
 • prof. Yulia Stukalina (TTI, Latvia);
 • prof. Irina Kuzmina-Merlino (TTI, Latvia);
 • asoc. prof. Iyad Alomar (TTI, Latvia)
 • prof. Li Ma (HISTS, Stockholm, Sweden);
 • asoc. prof. Michel Verlaine (ICN Business School, France);
 • D.Sc. Olena Martyniuk (Odesa National Medical University, Ukraine);
 • PhD Nataliia Trushkina (Research Center for Industrial Problems of Development of the NAS of Ukraine).

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:

Організаційний комітет міжнародної наукової конференції забезпечує анонімне якісне рецензування кожних тез доповіді. Усі подані тези доповідей перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

Розмір організаційного внеску для учасників з України становить 500 грн. Для членів Центру українсько-європейського наукового співробітництва розмір організаційного внеску становить 400 грн (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням). За бажанням, учасники конференції додатково можуть замовити друкований збірник та сертифікат. Вартість отримання друкованих матеріалів, враховуючи відправку, становить 500 грн, які необхідно сплатити додатково до організаційного внеску. Для громадян інших країн організаційний внесок становить $15 (електронні матеріали) та $25 (друковані матеріали).

СЕКЦІЇ:

  1. Діджиталізація економіки.
   2. Цифрові технології обліку та оподаткування.
   3. Фінанси, банківська справа та страхування: застосування цифрових технологій.
   4. Менеджмент.
   5. Перспективи розвитку digital-маркетингу.
   6. Проблеми підприємницької сфери, торгівлі та біржової діяльності в умовах діджиталізації.
   7. Діджиталізація системи міжнародних економічних відносин.

УМОВИ УЧАСТІ:

Усіх учасників конференції буде забезпечено електронним збірником тез конференції та сертифікатом про участь. Учасники конференції матимуть можливість презентувати збірник матеріалів і сертифікат як підтвердження участі у міжнародній конференції, що відбувалась у країні, яка входить до Європейського Союзу.

Учасники конференції отримують в електронному вигляді збірник та сертифікат із зазначенням обсягу підвищення кваліфікації (15 годин – 0,5 кредита ECTS).

Сертифікат є документом, який підтверджує участь у роботі наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ЄС, відповідно до п. 7.4 розділу 2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13.

Кожній тезі, включеній до збірника тез конференції, буде присвоєно DOI, що дає змогу авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії Міністерства освіти і науки України.

Збірнику тез буде присвоєно ISBN європейським видавництвом.

Електронна версія збірника конференції буде розміщена на відкритій платформі європейського видавництва “Baltija Publishing”.

Зразок розміщення можна подивитися за цим посиланням.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА:

Звертаємо увагу авторів на те, що тези доповідей приймаються виключно українською, латиською та англійською мовами! Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДІ:

Назва доповіді українською та англійською мовами, розташована поцентру (шрифт Times New Roman № 14, жирний).

Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище, ім’я, по-батькові автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, повна назва установи, де навчається або працює автор, місто, країна (українською та англійською мовами); шрифт Times New Roman № 14.

Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.

Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].

Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.

Зверніть увагу, що максимальна кількість співавторів – 3 особи.

Мова конференції: латиська, українська, англійська.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗИСІВ

ПЕРСПЕКТИВИ УЧАСТІ УКРАЇНИ
В МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ ПРОЄКТАХ

PROSPECTS OF UKRAINE’S PARTICIPATION
IN INTERNATIONAL SCIENTIFIC PROJECTS

Краснобока Т. В.
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
м. Київ, Україна
Tetiana Krasnoboka
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Senior Lecturer at the Department of Management,
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Kyiv, Ukraine

Інтеграція України у систему глобальних економічних відносини потенційно дає важливі переваги щодо розвитку національного виробництва та міжнародної торгівлі… [1, с. 4].

Література:
1. Баранова Д.А. Функції та види механізмів державного фінансового контролю. Економiка та держава. 2014. № 5. С. 146–149.
2. Управління витратами : навчальний посібник до практичних занять з курсу «Управління витратами». Одеса : ОНАЗ, 2009. 216 с.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва 
(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво з Інститутом транспорту та зв’язку)

Контактна особа – Ангелюк Ганна Тарасівна – координатор наукових заходів та проектів у галузі економічних наук.
Телефон: +38 (063) 616 1667
E-mail: econom@cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
Офіційний сайт: cuesc.org.ua
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Поширити