Міжнародна наукова конференція з права (м. Влоцлавек, Республіка Польща)

Міжнародна наукова конференція з права (м. Влоцлавек, Республіка Польща)

365
Куявський університет у Влоцлавеку

Міжнародна наукова конференція

ЮРИДИЧНА НАУКА, ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАВОЗАСТОСОВНА ПРАКТИКА:
ТРАДИЦІЇ ТА НОВІ ЄВРОПЕЙСЬКІ ПІДХОДИ

29-30 травня 2023 року
м. Влоцлавек, Республіка Польща

Завантажити інформаційний лист

До участі в міжнародній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері правознавства.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають зробити такі дії до 26 травня  2023 року (включно):

 1. Заповнити заявку;
 2. надіслати на електронну адресу law@cuesc.org.ua:

– тези доповіді;

– відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску (! реквізити надаються після отримання тез та заявки).

Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого доповідача. Наприклад: Шевченко_Тези, Шевченко_Внесок.

Тема листа: НА КОНФЕРЕНЦІЮ З ПРАВА.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

 • dr Wiesław Pędziak, Куявський університет у Влоцлавеку;
 • dr Jolanta Miziołek, Куявський університет у Влоцлавеку.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:

Організаційний комітет міжнародної наукової конференції забезпечує анонімне якісне рецензування кожних тез доповіді. Усі подані тези доповідей перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

СЕКЦІЇ:

 1. Історія та теорія права і держави.
 2. Конституційне та муніципальне право.
 3. Цивільне право і цивільний процес. Сімейне право.
 4. Господарське право та господарський процес.
 5. Трудове право та право соціального забезпечення.
 6. Аграрне та екологічне право. Земельне право.
 7. Адміністративне право і процес. Фінансове право. Інформаційне право.
 8. Кримінальне право та кримінологія. Кримінально-виконавче право.
 9. Кримінальний процес та криміналістика.
 10. Право Європейського Союзу. Міжнародне право та порівняльне правознавство.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

 1. Розмір організаційного внеску для учасників з України становить 600 грн. Для членів ЦУЄНС розмір організаційного внеску становить 500 грн. (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням). Внесок покриває транспортні та адміністративні витрати, пов’язані з виготовленням міжнародних сертифікатів, формуванням і опублікуванням збірників тез доповідей.
 2. Реквізити для оплати будуть надані після отримання тез та заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти після прийняття тез доповіді оргкомітетом.
 3. Збірники тез конференції та сертифікати будуть направлені на електронну адресу учасників, вказану в заявках, після 14 липня 2023 року.

УМОВИ УЧАСТІ:

Усі учасники конференції будуть забезпечені електронним збірником тез конференції та сертифікатом про участь, завіреним печаткою. Учасники конференції матимуть можливість презентувати збірник матеріалів і сертифікат як підтвердження участі у міжнародній конференції, що відбувалась у країні, яка входить до Європейського Союзу. Учасники конференції отримують  електронний сертифікат із зазначенням обсягу підвищення кваліфікації  (15 годин – 0,5 кредиту ECTS).

Кожній тезі, включеній до збірника тез конференції, буде присвоєно DOI, що дає змогу авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії Міністерства освіти і науки України.

Збірнику тез буде присвоєно ISBN (міжнародний стандартний номер книги) європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing”.

Сертифікат є документом, який підтверджує участь у роботі наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ЄС, відповідно до п. 7.4 розділу 2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13.

Збірник тез конференції буде розміщений на відкритій платформі європейського видавництва “Izdevnieciba “Baltija Publishing”.

Зразок розміщення можна подивитися за цим посиланням.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА:

Звертаємо увагу авторів на те, що тези доповідей приймаються виключно українською, польською та англійською мовами! Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва (згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво з Куявським університетом у Влоцлавеку)
Контактна особа: Тютюнник Тетяна Миколаївна – координатор з питань наукових заходів та проєктів у галузі юридичних наук.
Телефон: +38 (068) 473 07 28
E-mail: law@cuesc.org.ua
Офіційний сайт: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Поширити