Міжнародна наукова конференція з юридичних наук (м. Лодзь, Республіка Польща)

Міжнародна наукова конференція з юридичних наук (м. Лодзь, Республіка Польща)

606
WSBW (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi)

Міжнародна наукова конференція

ЮРИДИЧНА ОСВІТА ТА НАУКА ЯК ВИМОГА ЧАСУ: НОВІ ЄВРОПЕЙСЬКІ ВИКЛИКИ

м. Лодзь, Республіка Польща
8–9 жовтня 2021 року

Завантажити інформаційний лист

ЗАПРОШУЄМО

Науковців, аспірантів, студентів закладів вищої освіти та науководослідних установ, а також практичних працівників, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері правознавства.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

 • Кшиштоф Гурняк, доктор хабілітований, ректор WSBW (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi);
 • Кислий Анатолій Михайлович, доктор юридичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту права імені Князя Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом;
 • Тимошенко Юрій Петрович, кандидат юридичних наук, доцент, заступник директора Навчально-наукового інституту права імені Князя Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом.

Учасники конференції отримують сертифікат із зазначенням обсягу підвищення кваліфікації (15 годин – 0,5 кредита ЄКТС).

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

Форма участі: дистанційна. Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають зробити такі дії до 5 жовтня 2021 р. (включно): 

 1. Заповнити заявку;
 2. надіслати на електронну адресу: law@cuesc.org.ua

– тези доповіді;
– відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску (! реквізити надаються після отримання тез та заявки).

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача для тез – Тези, підтвердження сплати організаційного внеску – Внесок. Наприклад: Степко_Тези, Степко_Внесок.

Тема листа: НА КОНФЕРЕНЦІЮ З ПРАВА

СЕКЦІЇ

 1. Історія та теорія права і держави
 2. Конституційне та муніципальне право
 3. Цивільне право і цивільний процес. Сімейне право
 4. Господарське право та господарський процес
 5. Трудове право та право соціального забезпечення
 6. Аграрне та екологічне право. Земельне право
 7. Адміністративне право і процес. Фінансове право. Інформаційне право
 8. Кримінальне право та кримінологія. Кримінально-виконавче право
 9. Кримінальний процес та криміналістика
 10. Право Європейського Союзу. Міжнародне право та порівняльне правознавство.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

 1. Розмір організаційного внеску для учасників з України становить 500 грн. Для членів Центру українсько-європейського наукового співробітництва розмір організаційного внеску становить 450 грн (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням). Внесок покриває транспортні та адміністративні витрати, пов’язані з виготовленням міжнародних сертифікатів, формуванням і друком збірників тез доповідей та поштовою розсилкою матеріалів учасникам Укрпоштою.
 2. Реквізити для оплати будуть надані після отримання тез та заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти після прийняття тез доповіді оргкомітетом.
 3. Збірники тез конференції та сертифікати буде направлено на поштову адресу учасників, вказану в заявках, після 12 листопада 2021 року. 

УМОВИ УЧАСТІ

Усіх учасників конференції з України буде забезпечено збірником тез конференції (один екземпляр) та сертифікатом про участь (для кожного автора/співавтора), завіреним печаткою. За бажання отримати більшу кількість збірників тез їх можна замовити додатково (200 грн кожен примірник). Учасники конференції матимуть можливість презентувати збірник матеріалів і сертифікат як підтвердження участі у міжнародній конференції, що відбувалась у країні, яка входить до Європейського Союзу.

Кожній тезі, включеній до збірника тез конференції, буде присвоєно DOI, що дає змогу авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії Міністерства освіти і науки України та презентований 12 листопада 2019 року. Збірнику тез буде присвоєно ISBN (міжнародний стандартний номер книги) європейським видавництвом. Сертифікат є документом, який підтверджує участь у роботі наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ЄС, відповідно до п. 5.2, 7.3 розділу 2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва
(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво)

Контактна особа: Тютюнник Тетяна Миколаївна – координатор з питань наукових заходів та проектів у галузі юридичних наук.
Телефон: +38 (068) 473 07 28
E-mail: law@cuesc.org.ua
Офіційний сайт: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Завантажити інформаційний лист

Поширити