Економічно-гуманітарний університет у Варшаві запрошує до формування колективної монографії з психологічних наук

Економічно-гуманітарний університет у Варшаві запрошує до формування колективної монографії з психологічних наук

1542

Шановні колеги!

Від імені редакційної колегії запрошую вас представити свої дослідження в колективній монографії «Психологічні аспекти здоров’я та хвороби».

У сучасному суспільстві такі хронічні хвороби, як рак, діабет, серцево-судинні захворювання або депресія, стали головною причиною захворюваності й смертності, і за прогнозними показниками, відсоток розвитку цих захворювань зростатиме в майбутньому. Ця ситуація ставить нове завдання перед психологами, які стикаються з необхідністю надання діагностики, підтримки, терапії чи допомоги зростаючому числу клієнтів, які страждають на хронічні захворювання. Той факт, що зараз люди більш усвідомлено ставляться до власного здоров’я, розуміють, що воно значною мірою залежить від їхньої поведінки та щоденного вибору, створює новий простір для психологічних досліджень і вивчення детермінантів міцного здоров’я. Психологічні дослідження вже зробили вагомий внесок у наше розуміння того, чому люди проявляють здорову чи нездорову поведінку, однак у цій галузі дуже багато спірних питань, які потребують вивчення.

Тому ми прагнемо заохотити наших колег з України та Польщі подати свої оригінальні дослідження у сфері психології здоров’я та хвороб. Ми вважаємо, що в результаті наших спільних зусиль вийде в світ наукова праця, яка стане важливою віхою в розвитку психології здоров’я.

Конрад Яновський,
кандидат психологічних наук, заступник декана факультету психології
Економічно-гуманітарного університету у Варшаві

» До участі у написанні колективної монографії «Психологічні аспекти здоров’я та хвороби» запрошуються науковці, викладачі та аспіранти. Наукові роботи аспірантів необхідно направляти виключно у співавторстві з науковим керівником. Кожна стаття підлягає процедурі рецензування, яку проводитимуть незалежні експерти України та Польщі. Авторам може бути запропоновано доробити свої статті відповідно до пропозицій рецензентів і редакторів.

» Монографія буде видана європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) англійською мовою з присвоєнням їй номера ISBN, що дасть можливість авторам взяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні Європейського Союзу. Вид видання – наукове, формат А5, тверда палітурка. Автори колективної монографії обов’язково отримують 3 примірники видання.

» Додатково повідомляємо вам, що відповідно до оновлених вимог МОН України щодо порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам відсутність достатньої кількості наукових праць у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science може бути замінена публікацією монографії англійською мовою (Пункт 2.2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13):
<< Вчене звання професора присвоюється працівникам наукових установ:
1) які працюють у наукових установах Національної академії наук та національних галузевих академіях наук, іншого підпорядкування, наукових організаціях, наукових підрозділах вищих навчальних закладів […]
2) яким присуджено науковий ступінь доктора наук;
3) яким присвоєно вчене звання доцента або старшого дослідника (старшого наукового співробітника);
4) які мають: […] не менше трьох публікацій у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science (за рішенням вченої ради вищого навчального закладу відсутність достатньої кількості таких наукових праць може бути замінена публікацією монографії англійською мовою в одному з міжнародних видавництв…)>>

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ
– висвітлення ролі психологічних факторів в етіології та у перебігу хронічних захворювань;
– висвітлення ролі психологічних факторів у процесі досягнення адаптаційних результатів у тих, хто вже справляється зі стресом, пов’язаним з хворобою;
– питання психосоматичних і соматопсихологічних відносин, які могли б стати науково обгрунтованою і практично корисною основою для діагностики людей із хронічними хворобами;
– здоров’я як результат власної поведінки та вибору в повсякденному житті (вивчення детермінантів міцного здоров’я).

Матеріали приймаються англійською мовою.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
Конрад Яновський, кандидат психологічних наук, заступник декана факультету психології Економічно-гуманітарного університету у Варшаві;
Криштоф Келкевич, кандидат психологічних наук, доцент факультету психології Економічно-гуманітарного університету у Варшаві;
Дмитро Бєлов, доктор юридичних наук, директор Центру українсько-європейського наукового співробітництва, професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства Ужгородського національного університету;
Олена Блинова, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету.

ПОРЯДОК РЄСТРАЦІЇ
Для публікації матеріалів у колективній монографії авторам необхідно до 10 травня 2019 року надіслати на електронну адресу ped@cuesc.org.ua
1. заявку окремим файлом (див. приклад оформлення заявки);
2. наукову статтю англійською мовою для публікації;
3. копію квитанції про оплату.
Тема листа: КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ
Реквізити для оплати надсилаються після успішного проходження рецензування. Відшкодування витрат за друк, коректування, редагування, верстку і поштову відправку колективної монографії складає 50 Євро за 25 сторінок. Якщо стаття більше зазначеного обсягу, вартість кожної додаткової сторінки – 2 Євро. Вартість додаткового екземпляру монографії – 20 Євро. Оплачується в гривнях за курсом НБУ на час здійснення платежу.

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ
Прийом заявок та статей для публікації в монографії:
до 10 травня 2019 року (включно)
Відповідь про прийняття матеріалів:
впродовж 1 місяця після отримання матеріалів
Електронна розсилка макету монографії:
26 липня 2019 року
Поштова розсилка монографії:
16 серпня 2019 року

КОНТАКТИ
Центр українсько-європейського наукового співробітництва є офіційним представником редакційної колегії колективної монографії в Україні (згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво).
У разі виникнення будь-яких питань, а також стосовно друку, оплати, розсилки, участі в колективній монографії звертайтеся за контактами.
Контактна особа в Україні: Бєлов Дмитро Миколайович, доктор юридичних наук, професор, директор Центру українсько-європейського наукового співробітництва, професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний університет».
Телефон: +38 (068) 473 09 80  
Електронна адреса: ped@cuesc.org.ua
Електронна сторінка: www.cuesc.org.ua

З інформацією щодо загальної структури статті, вимог до оформлення, прикладів оформлення заявки та статті можна ознайомитися в інформаційному листі. 

Завантажити інформаційний лист

Поширити