Факультет права Університету Мішкольця запрошує науковців до написання колективної монографії

Факультет права Університету Мішкольця запрошує науковців до написання колективної монографії

1007

Факультет права Університету Мішкольця (м. Мішкольц, Угорщина)
Юридичний факультет
Ужгородського національного університету
Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Колективна монографія

СУЧАСНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ: ПРОГРЕС ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Запрошуємо Вас до реалізації цієї наукової ідеї! 

 

Монографія буде видана європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) з присвоєнням їй номера ISBN, що дасть можливість авторам взяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні Європейського Союзу.

Кожному розділу, включеному до колективної монографії, буде присвоєно DOI, що дозволяє авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії Міністерства освіти і науки України та презентований 12 листопада 2019 року.

Вид видання – наукове, формат А5, тверда палітурка.
Автори колективної монографії обов’язково отримують 3 примірники видання.
Кожен співавтор отримає сертифікат.
Матеріали приймаються англійською, українською, угорською, російською мовами.

 

Додатково повідомляємо вам, що відповідно до оновлених вимог МОН України щодо порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам відсутність достатньої кількості наукових праць у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science може бути замінена публікацією монографії англійською мовою (Пункт 2.2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13):

<< Вчене звання професора присвоюється працівникам наукових установ:
1) які працюють у наукових установах Національної академії наук та національних галузевих академіях наук, іншого підпорядкування, наукових організаціях, наукових підрозділах вищих навчальних закладів […]
2) яким присуджено науковий ступінь доктора наук;
3) яким присвоєно вчене звання доцента або старшого дослідника (старшого наукового співробітника);
4) які мають: […] не менше трьох публікацій у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science (за рішенням вченої ради вищого навчального закладу відсутність достатньої кількості таких наукових праць може бути замінена публікацією монографії англійською мовою в одному з міжнародних видавництв…)>>

› Редакційна колегія монографії:

Dr. habil Csilla Csak, PhDLaw Faculty, University of Miskolc, Dean.
Dr. Tímea Barzó – Law Faculty, University of Miskolc.
Prof. JUDr Dmitro Bielov, DrScCenter for Ukrainian and European Scientific Cooperation, Director.
Prof. JUDr. Yaroslav Lazur, DrScLaw Faculty, Uzhhorod National University, Dean.
Prof. JUDr Sibilla Buletsa, DrScLaw Faculty, Uzhhorod National University.

› Орієнтовна тематика монографії:

 • Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
 • Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
 • Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
 • Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;
 • Філософія права;
 • Господарське право, господарсько-процесуальне право;
 • Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;
 • Трудове право; право соціального забезпечення;
 • Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право;
 • Конституційне право; муніципальне право.

 

› Графік формування та публікації монографії:

Прийом заявок та статей для публікації
в монографії

до 28 лютого 2020 року (включно)

Відповідь про прийняття матеріалів

впродовж 3 днів після отримання матеріалів

Електронна розсилка макету монографії

24 квітня 2020 року

Поштова розсилка монографії

8 травня 2020 року

 

› Порядок реєстрації:

Для публікації матеріалів у колективній монографії авторам необхідно до 28 лютого 2020 року (включно):

 1. заповнити заявку (у разі співавторства тез заповнюється на кожного учасника окремо);
 2. надіслати на електронну адресу law@cuesc.org.ua:
 • наукову статтю для публікації;
 • копію квитанції про оплату(після надання реквізитів).

Тема листа: КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ МІШКОЛЬЦ

 

› Вимоги до оформлення статей:

 • стаття повинна представляти собою цілісний матеріал наукового змісту, що включає результати оригінальних досліджень автора;
 • обсяг статті не менше 20 сторінок; формат А4 через 1,5 інтервал; шрифт Times New Roman, розмір 14; поля з усіх сторін – 20 мм.
 • кількість авторів не може перевищувати дві особи.

› Загальна структура статті:

 • прізвище та ініціали автора статті; науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи; адреса місця роботи (англійською мовою); назва статті;
 • матеріал повинен мати таку структуру: короткий вступ (1-2 сторінки), 2-3 рівнозначних за обсягом параграфа і висновок (1 сторінка), анотація 7-10 речень мовою статті (зазначити проблематику та результати дослідження);
 • у статті обов’язково мають бути посторінкові посилання, а також список використаної літератури наприкінці публікації. Посилання потрібно відзначати цифрою без дужок і крапок за допомогою звичайних посилань програми Microsoft Word.

З метою забезпечення підвищення якості наукових цитувань в наукометричній базі даних Open Ukrainian Citation Index (OUCI), потрібно вказати DOI для кожного джерела, яке його має.

Увага! Список використаних джерел складається мовою оригіналу  та оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

 

› Представництво в Україні:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва

(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво)

Контактна особа: Коробець Оксана Володимирівна – координатор з питань наукових заходів та проектів
у галузі юридичних наук.

Телефон: +38 (068) 473 07 28
E-mail: law@cuesc.org.ua
Офіційний сайт: www.cuesc.org.ua
Facebook: www.facebook.com/cuescinfo
YouTube: www.youtube.com/channel/cuescinfo

 

› Приклад оформлення статті:

 

SUBJECTIVE OBLIGATIONS IN CONTENT OF SUBJECT RIGHTS UNDER THE UKRAINE’S LEGISLATION

 

Nadion V. V.

 

INTRODUCTION

Economic relations of ownership, ownership of property to specific individuals constitute the foundation of private-legal regulation. Their legal registration is done through the rules of substantive law, and, in particular, property rights[1].   […]

 

 1. Section title

Text Text […]

 

 1. Section title

Text Text […]

 

CONCLUSIONS

One of the most common ways of acquiring property rights in Ukraine is a contract and a one-way transaction. It should be noted that the contract as the basis for acquiring property rights ensures the transformation of the absolute legal relationship in relative with the subsequent establishment of a new absolute legal relationship. […]

 

SUMMARY

The article deals […]

 

REFERENCES

 1. Севрюкова І. Деякі аспекти формування інституту права власності в цивільному законодавстві України через призму наукових праць професора Я.М. Шевченко. Правова реформа: концепція, мета, впровадження: зб. наук. праць. Матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 23 листопада 2017 р. / за заг. ред. Н. Пархоменко, М. Шумила. Київ: Ніка-Центр, 2017. С. 19–22. DOI 10.1081/273-2576/21-26

 

Information about author:

Nadion V. V.,

Ph. D., Associate Professor of the Civil Law department No 2

National Legal University of Yaroslav Mudriy

77, Pushkinska str., Kharkiv, Ukraine

[1] Севрюкова І. Деякі аспекти формування інституту права власності в цивільному законодавстві України через призму наукових праць професора Я.М. Шевченко. Правова реформа: концепція, мета, впровадження: зб. наук. праць. Матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 23 листопада 2017 р. / за заг. ред. Н. Пархоменко, М. Шумила. Київ: Ніка-Центр, 2017. С. 19.

 

Завантажити інформаційний лист
Поширити