VІ Міжнародний правничий форум «Права людини та публічне врядування в сучасних...

VІ Міжнародний правничий форум «Права людини та публічне врядування в сучасних умовах» (м. Чернівці, Україна)

1999

VІ Міжнародний правничий форум

ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ПУБЛІЧНЕ ВРЯДУВАННЯ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ

9 червня 2023 року
м. Чернівці, Україна

Завантажити інформаційний лист

Метою форуму є залучення до наукового дискурсу вітчизняних та закордонних фахівців у сфері захисту прав людини, забезпечення механізмів реалізації прав і свобод людини органами публічної влади в умовах війни.

Форум відбудеться 9 червня 2023 року в змішаному форматі. До початку заходу кожен учасник отримає запрошення та програму форуму електронною поштою.

ОРГАНІЗАТОРИ ФОРУМУ:

 • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;
 • Львівський національний університет імені Івана Франка;
 • Запорізький національний університет;
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України;
 • Ґрацький університет імені Карла і Франца;
 • Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського;
 • Русенський університет «Ангел Кинчев»;
 • Трнавський університет;
 • Університет Матея Бела в Банській Бистриці;
 • Сучавський університет імені Штефана чел Маре;
 • Університет Овідія в Констанці;
 • Морський університет Констанци;
 • Молдавський державний університет;
 • Державний податковий університет;
 • Центр українсько-європейського наукового співробітництва;
 • ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права»;
 • Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України;
 • Навчально-наукова лабораторія дослідження проблем службового права НАПрН України;
 • ВГО «Асоціація фахівців адміністративного права»;
 • ГО «Правничий щит».

КАЛЕНДАР ФОРУМУ НА 9 ЧЕРВНЯ 2023 РОКУ:

9:30 – 10:00 реєстрація учасників форуму.
10:00 – 11:00 відкриття форуму, вітальні слова.
11:00 – 13:00 пленарне засідання.
13:00 – 13:30 – перерва.
13:30 – 16:30 – пленарне засідання.

Доповіді – до 10 хв. Відповіді на запитання – до 5 хв.

16:30 – 17:00 – підведення підсумків.

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ ФОРУМУ:

Голова:

Петришин Роман – д.ф.-м.н., професор, ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Україна;

члени комітету:

Баулін Юрій – д.ю.н., професор, академік НАПрН України, професор кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Україна;

Коломоєць Тетяна – д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України, декан юридичного факультету Запорізького національного університету, Україна;

Лученко Дмитро – д.ю.н., професор, проректор з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Україна;

Пижова Марина – д.ю.н., професор, проректор з наукової роботи та рекрутації Державного податкового університету, Україна.

МІЖНАРОДНИЙ КОМІТЕТ ФОРУМУ:

Бринза Сергій – габілітований доктор права, професор, декан факультету права Молдавського державного університету, Республіка Молдова;

Ботнару Стела – д.ю.н., доцент, заступник декана юридичного факультету Молдавського державного університету, Республіка Молдова;

Драгіч Васіле – професор факультету права та адміністративних наук Університету Овідія в Констанці, Румунія;

Зеган Ремус – габілітований доктор права, віце-президент Сенату Морського університету Констанци, Румунія;

Ігнатеску Камелія – доктор філософії, професор, декан юридичного факультету та адміністративних наук Сучавського університету імені Штефана чел Маре, Румунія;

Коларов Емануіл – д.ю.н., завідувач кафедри публічного права Русенського університету «Ангел Кинчев», Республіка Болгарія;

Неметова Моніка – доктор права, заступниця декана юридичного факультету Університету Матея Беля в Банській Бистриці, Словацька Республіка;

Ольшовська Андреа – доктор філософії, професор, декан юридичного факультету Трнавського університету, Словацька Республіка;

Стойка Адріан – габілітований доктор права, професор, декан юридичного факультету і адміністративних наук Університету Овідія в Констанці, Румунія.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ФОРУМУ:

Голова:

Вдовічен Віталій – д.ю.н., професор, декан юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Україна;

заступники голови:

Гаврилюк Руслана – д.ю.н., професор, завідувач кафедри публічного права юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Україна;

Ковбас Ігор – д.ю.н., доцент, доцент кафедри публічного права юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Україна;

члени комітету:

Бабін Ігор – к.ю.н., доцент, доцент кафедри публічного права юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Україна;

Бортняк Валерій – к.ю.н., доцент, ректор Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, Україна;

Віхляєв Михайло – д.ю.н., професор, директор  Центру українсько-європейського наукового співробітництва, Україна;

Головко Олег – к.е.н., засновник та директор Видавничого дому «Гельветика», Україна;

Діхтієвський Петро – д.ю.н., професор, завідувач кафедри адміністративного права та процесу Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна;

Кобилецький Микола – д.ю.н., професор, завідувач кафедри адміністративного та фінансового права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, Україна;

Коваль Микола – к.ю.н., професор, професор кафедри адміністративного права, процесу та митної безпеки Державного податкового університету, Україна;

Колпаков Валерій – д.ю.н., професор, завідувач кафедри конституційного та адміністративного права Запорізького національного університету, Україна;

Крайній Павло – к.ю.н., асистент, асистент кафедри публічного права юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Україна;

Торончук Іван – к.ю.н., доцент, доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Україна;

Ющик Олена – к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінального права юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Україна;

Яра Олена – д.ю.н., професор, декан юридичного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України, Україна.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:

Організаційний комітет форуму забезпечує анонімне якісне рецензування кожних тез доповіді. Усі подані тези доповідей перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ ФОРУМУ:

 • Права людини – основоположний пласт Конституцій.
 • Судовий захист прав та свобод людини в умовах правового режиму воєнного стану.
 • Захист прав людини публічною адміністрацією та інституціями громадянського суспільства в сучасних умовах.
 • Кримінальна юстиція в умовах правового режиму воєнного стану.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

Форма участі – очна та заочна. Особи, зацікавлені взяти участь у роботі форуму, мають зробити такі дії: 

 1. до 19 травня 2023 року (включно) Заповнити заявку та надіслати на електронну адресу law@cuesc.org.ua тези доповіді;
 2. після отримання від оргкомітету реквізитів надіслати електронну копію квитанції як підтвердження сплати організаційного внеску.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу та ініціалам першого доповідача. Наприклад: Шевченко ВМ_Тези, Шевченко ВМ_Внесок. Тема листа: НА ФОРУМ З ПРАВА.

ДЕТАЛІ УЧАСТІ:

Збірник тез форуму буде виданий в електронному вигляді українсько-польським видавництвом «Liha-Pres», яке входить до рейтингу книговидавців SENSE після 16 червня 2023 року. Публікаційний внесок становить 180 грн. За бажанням, автор може замовити друкований примірник збірника тез форуму. Вартість друкованого примірника – 500 грн, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску. Розсилка друкованого примірника збірника тез доповідей буде здійснена після  16 червня 2023 року.

Кожній тезі, включеній до збірника тез форуму, буде присвоєно DOI, що дає змогу авторам знайти свою наукову працю  на  сайті Open  Ukrainian Citation Index (OUCI),  який  був

Збірник тез форуму буде розміщений на відкритій платформі українсько-польського видавництва «Liha-Pres» за цим посиланням.

КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ

ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ПУБЛІЧНЕ ВРЯДУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Завантажити приклад оформлення розділу монографії українською мовою
Завантажити приклад оформлення розділу монографії англійською мовою 

Монографія буде видана безоплатно виключно в електронному вигляді європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвійська Республіка) та рекомендована до друку вченою радою наукової установи. Якісне незалежне рецензування монографії буде забезпечене трьома рецензентами, прізвища яких будуть вказані у вихідних даних видання. Також монографії буде присвоєно номер ISBN, що дасть можливість авторам узяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні Європейського Союзу.

Кожному розділу, включеному до колективної монографії, буде присвоєно DOI, що дозволяє авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії МОН України.

Монографія буде розміщена після проведення форуму на сайті європейського видавництва “Izdevnieciba “Baltija Publishing” за цим посиланням.

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА МОНОГРАФІЇ:

 • Права людини – основоположний пласт Конституцій.
 • Судовий захист прав та свобод людини в умовах правового режиму воєнного стану.
 • Захист прав людини публічною адміністрацією та інституціями громадянського суспільства в сучасних умовах.
 • Кримінальна юстиція в умовах правового режиму воєнного стану.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:

Редакційна колегія забезпечує анонімне якісне рецензування кожного поданого розділу до монографії. Усі подані розділи до монографії перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ТА ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ:

Для публікації матеріалів у колективній монографії авторам необхідно до 19 травня 2023 року (включно) Заповнити заявку та надіслати на електронну адресу law@cuesc.org.ua наукову статтю на рецензування.

Тема листа: Колективна монографія з прав людини.

Стаття повинна представляти собою цілісний матеріал наукового змісту, що включає результати оригінальних досліджень автора. Обсяг підрозділу монографії має бути не менше 15–30 сторінок; формат А4 через 1,5 інтервал; шрифт Times New Roman, розмір 14; поля з усіх сторін – 20 мм.

Кількість авторів не може перевищувати 3 особи.

Матеріали приймаються українською, англійською та румунською мовами.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА:

Звертаємо увагу авторів на те, що матеріали для публікації приймаються виключно українською, англійською та румунською мовами. Тексти російською мовою не приймаються! Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

КОНТАКТИ:

Контактна особа – Тютюнник Тетяна Миколаївна – координатор з питань наукових заходів та проєктів у галузі юридичних наук.
Телефон: +38 (068) 473 07 28
E-mail: law@cuesc.org.ua
Офіційний сайт: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Поширити