ІІ Міжнародна науково-практична конференція у сфері туризму

ІІ Міжнародна науково-практична конференція у сфері туризму

518

World Association for Hospitality and Tourism Education and Training (Amforht)
Центральна спілка споживчих товариств України
Національна туристична організація України
Львівська обласна державна адміністрація
Львівська міська рада
Львівський торговельно-економічний університет (Україна)
Чернігівський національний технологічний університет (Україна)
Вроцлавський економічний університет (Республіка Польща)
Варшавський університет сільського господарства (Республіка Польща)
Вища школа готельно-ресторанного бізнесу (Республіка Польща)
Вища школа менеджменту інформаційних систем ISMA (Латвія)
Батумський державний університет імені Шота Руставелі (Грузія)
Кооперативно-торговий університет Молдови (Молдова)
Центр українсько-європейського наукового співробітництва

ІІ Міжнародна науково-практична конференція

«СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТУРИЗМУ НА ЗАСАДАХ ПАРТНЕРСТВА:
ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА»

м. Львів, Україна
21–23 жовтня 2020 року

Завантажити інформаційний лист

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТУРИЗМУ НА ЗАСАДАХ ПАРТНЕРСТВА: ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА», яка відбудеться 21-23 жовтня 2020 р. у Львівському торговельно- економічному університеті.
Мета конференції – обмін досвідом з питань теорії та практики індустрії туризму; висвітлення проблемних питань, пов’язаних з функціонуванням суб’єктів туристичної діяльності; консолідація зусиль науки й практики для сталого розвитку туризму в Україні.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Тенденції, перспективи, виклики та антикризові сценарії розвитку туризму в Україні та світі.
2. Соціально-культурні, економічні, нормативно-правові, маркетингові, інфраструктурні, управлінські аспекти розвитку туристичних дестинацій.
3. Туристичні тренди: інновації та інноваційні технології.
4. Світова та вітчизняна практика розвитку інклюзивного туризму.
5. Розвиток туризму в регіонах та сільських територіях.
6. Роль єврорегіонів у розвитку туристичної індустрії України.
7. Мережа знань в туризмі: партнерство освіти, науки та практики.

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, французька.

Для участі в конференції необхідно до 05 жовтня 2020 р. (включно) надіслати на електронну адресу conference_tur@ukr.net такі документи:
– тези доповіді обсягом 2-4 сторінки;
– заявку на участь у конференції;
– скановану квитанцію про сплату організаційного внеску.
Матеріали надсилаються у вигляді неархівованого файлу, названим прізвищем першого автора: Коваль_тези, Коваль_заявка, Коваль_чек.

КАЛЕНДАР КОНФЕРЕНЦІЇ

21.10.2020

9:00-11:00 – реєстрація учасників конференції;
11:00-11:30 – відкриття конференції;
11:30-13:30 – пленарне засідання;
13:30-14:00 – обідня перерва;
14:00-16:00 – продовження пленарного засідання.

22.10.2020

9:00-20:00 – ознайомлення з туристичними об’єктами Львівщини;

23.10.2020

10:00-12:00 – засідання секцій;
12:00-13:00 – обідня перерва;
13:00-14:00 – закриття конференції.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

Формат Word для Windows будь-якої версії з такими параметрами форматування:

 • Розмір аркуша – А5 (14,8 см х 21 см);
 • Орієнтація – книжкова;
 • Поля – дзеркальні, верхнє – 1,7 см, нижнє – 1,7 см, всередині – 2,1 см, ззовні – 2,1 см, на палітурку – 0 см;
 • Від краю до колонтитула – верхнього – 1,25 см, нижнього – 1, 1 см;
  Шрифт – Times New Roman Cyr 11;
  Стиль – Звичайний (Normal);
 • Вирівнювання – за шириною;
 • Відступ – злів – 0 см, справа – 0 см; Інтервал – перед – 0 см, після – 0 см; Перший рядок – відступ 0,7 см;
 • Міжрядковий інтервал – одинарний.

Назва доповіді друкується великими літерами посередині першого рядка, нижче, через один рядок (по центру) маленькими літерами – ініціали та прізвище авторів; у наступному рядку посередині маленькими літерами – назва міста та організації; через один рядок – текст доповіді.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО ТУРИЗМУ

І. М. Коваль
м. Львів, Львівський торговельно-економічний університет

В’їзний і внутрішній туризм визнаний Державною програмою розвитку туризму пріоритетним видом діяльності [1] …

Література:

[…] 

ЗАЯВКА

 1. Прізвище, ім’я, по батькові
 2. Посада
 3. Науковий ступінь
 4. Вчене звання
 5. Повна назва організації (установи, підприємства)
 6. Поштова адреса
 7. Контактний телефон
 8. е-mail
 9. Назва секції
 10. Назва доповіді

ПУБЛІКАЦІЯ КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ

Запрошуємо взяти участь у підготовці колективної англомовної монографії “Тенденції, перспективи та виклики сталого розвитку туризму” у рамках комплексної науково-дослідної теми “Формування теоретико-методологічного забезпечення розвитку і функціонування туристичної галузі України в умовах євроінтеграції” (номер державної реєстрації 0117U002092) з метою оприлюднення результатів наукових досліджень.
Авторам статей буде надана довідка про участь у виконанні науково-дослідної теми.
Монографії буде присвоєно міжнародний номер ISBN.

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ:

 1. формування авторського колективу – до 01.11.2020 р.
 2. подання авторами матеріалів для їх розгляду оргкомітететом – до 30.11.2020 р.
 3. розсилка монографії авторам – до 30.12.2020 р.

У МОНОГРАФІЇ ПЛАНУЮТЬСЯ ТАКІ РОЗДІЛИ*:

 1. стан, тенденції, перспективи, виклики та антикризові сценарії розвитку туризму в Україні та світі;
 2. туристичні тренди: інновації та інноваційні технології;
 3. розвиток туризму та туристичних дестинацій: соціально-культурні, економічні, нормативно-правові, маркетингові, управлінські аспекти;
 4. світова та вітчизняна практика розвитку інклюзивного туризму;
 5. розвиток туризму в регіонах та сільських територіях;
 6. роль єврорегіонів у розвитку туристичної індустрії України;
 7. місце та роль туристичної інфраструктури для сталого розвитку галузі.

* назва розділів може змінюватися залежно від поданих матеріалів.

ВИМОГИ ДО СТАТТІ:

 1. цілісність матеріалу і наявність у ньому наукової новизни;
 2. обов’язкові посилання на джерела;
 3. кількість авторів – не більше трьох;
 4. матеріал повинен мати таку структуру: короткий вступ (до 1 сторінки), 2-3 рівнозначних за обсягом параграфи і висновок (1 сторінка).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

 • обсяг статті не менше 12 сторінок;
 • формат А4 через 1 інтервал; шрифт Times New Roman, розмір 14; поля з усіх сторін – 20 см; абзац – 1,25 см;
 • список використаних джерел розміщується після статті в порядку згадування або в алфавітному порядку;
 • по центру напівжирним шрифтом вказується прізвище, ім’я, по батькові автора; нижче звичайним шрифтом – наукова ступінь, вчене звання; нижче курсивом – назва закладу; аналогічно для інших авторів;
 • нижче – через один інтервал – назва матеріалу (всі великі букви, напівжирним шрифтом, по центру);
 • нижче – через один інтервал – з абзацу по ширині курсивом анотація 7-10 речень мовою статті (зазначити проблематику та результати дослідження);
 • нижче – через один інтервал – текст матеріалу;
 • у кінці тексту – через один інтервал – зазначається Список використаних джерела (напівжирним, по центру). У списку повинно бути 5-10 джерел, оформлених згідно вимог;
 • формули, символи, змінні, які зустрічаються в тесті повинні бути набрані як об’єкт Microsoft Equation 3.0;
 • рисунки та таблиці повинні бути чіткими й компактними, об’єкти згруповані, не скановані;
 • в кінці публікації просимо зазначити: електронну адресу; поштову адресу або номер відділення Нової пошти для надсилання примірника монографії, контактний номер телефону одного з авторів.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ СТАТТІ:

Текст статті та скановану копію квитанції про оплату (у випадку прийняття матеріалів до опублікування) необхідно надіслати, не пізніше встановленого терміну, на електронний адрес conference_tur@ukr.net.
Матеріали надсилаються у вигляді неархівованого файлу, названим прізвищем першого автора: Коваль_стаття_3*, Коваль_оплата.
*3 – номер розділу монографії, у якому планується публікація статті.

КООРДИНАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Мельник Ірина Миколаївна (+380679223680); Полотай Богдана Ярославівна (+380977017097).

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Львівський торговельно-економічний університет (м. Львів, вул. Уласа Самчука, 9)

Сподіваємось на Вашу участь!
Будемо вдячні за поширення інформації серед колег та інших зацікавлених осіб.
До зустрічі на конференції!
ВСЕ БУДЕ ТУРИЗМ!

Поширити