ІІ Міжнародний пенітенціарний форум «Пенітенціарна система України у глобальному вимірі» (м. Рівне,...

ІІ Міжнародний пенітенціарний форум «Пенітенціарна система України у глобальному вимірі» (м. Рівне, Україна)

523

Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука
Центр українсько-європейського наукового співробітництва

ІІ Міжнародний пенітенціарний форум

«ПЕНІТЕНЦІАРНА СИСТЕМА УКРАЇНИ У ГЛОБАЛЬНОМУ ВИМІРІ»

27 жовтня 2022 року
м. Рівне, Україна

Завантажити інформаційний лист

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ Міжнародного пенітенціарного форуму «Пенітенціарна система України у глобальному вимірі», який відбудеться 27 жовтня 2022 року в онлайн режимі.

До роботи у форумі запрошуються представники Міністерства юстиції України, Державної пенітенціарної служби України, Ради Національної безпеки та оборони України, народні депутати України, авторитетні вітчизняні експерти, юристи, відомі науковці закладів вищої освіти і науково-дослідних установ, судді, адвокати, прокурори та поліцейські, фахівці інших державних інституцій і громадських організацій.

НАПРЯМИ РОБОТИ ФОРУМУ:

 1. Актуальні проблеми виконання і відбування кримінальних покарань в місцях несвободи України.
 2. Актуальні проблеми функціонування інституту пробації в Україні.
 3. Актуальні проблеми протидії та запобігання злочинності в місцях несвободи України.

Збірник тез конференції буде виданий українсько-польським видавництвом «Liha-Pres», яке входить до рейтингу книговидавців SENSE. Кожній тезі, включеній до збірника тез конференції, буде присвоєно DOI, що дає змогу авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії Міністерства освіти і науки України. Збірник тез конференції буде розміщений на відкритій платформі українсько-польського видавництва «Liha-Pres» за цим посиланням.

Мови форуму: українська, англійська.

Подані матеріали буде опубліковано в авторській редакції до початку роботи форуму. Відповідальність за зміст тез несуть автори.

Посилання на онлайн трансляцію ІІ Міжнародного пенітенціарного форуму всім учасникам буде відправлено додатково на електронну пошту.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

Голова організаційного комітету:

 • Дем’янчук В.А. – доктор юридичних наук, професор, ректор Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука (Україна).

Заступники голови організаційного комітету:

 • Боровик А.В. – кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінально-правових та адміністративно-правових дисциплін, проректор з наукової роботи Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука (Україна).
 • Богатирьов І.Г. – доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри кримінально-правових та адміністартивно-правових дисциплін Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука (Україна).

Члени організаційного комітету:

 • Бужор В.Г. – доктор юридичних наук, професор, Президент Незалежної кримінологічної асоціації Республіки Молдова, ректор Інституту кримінального права та прикладної кримінології (Республіки Молдова);
 • Гумін О.М. – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права та процесу Національного університету «Львівська політехніка» (Україна);
 • Джамадзе Т.Г. – доктор юридиних наук, професор (Грузія);
 • Джужа О.М. – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, головний науковий співробітник відділу організації наукової діяльності та захисту прав інтелектуальної власності Національної академії внутрішніх справ (Україна);
 • Властиміл Віцен – доктор права, професор, ректор Університету політичних та соціальних наук (Чехія);
 • Йозеф Зятько – доктор юридичних наук, професор, Президент Європейського інституту безперервної освіти (Словацька Республіка);
 • Коваленко В.В. – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, член-кореспондент НАПрН України (Україна);
 • Колб О.Г. – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, професор, професор кафедри кримінального права та процесу Національного університету «Львівська політехніка» (Україна);
 • Пузирьов М.С. – доктор юридичних наук наук, старший дослідник, начальник відділу наукової діяльності та міжнародного співробітництва Академії Державної пенітенціарної служби (Україна);
 • Скаков А.Б. – доктор юридиних наук, професор, почесний працівник освіти Казахстану (Республіка Казахстан);
 • Шкута О.О. – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри професійних та спеціальних дисциплін Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ (Україна).

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ:

Для участі у форумі необхідно надіслати оргкомітету до 1 жовтня 2022 р. (включно) на електронну скриньку forum@megu.rovno.ua, обов’язково зазначивши у темі листа «ПЕНІТЕНЦІАРНИЙ ФОРУМ», такі документи:

 • тези доповіді (назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника форуму та має містити у другій частині слово «тези» (наприклад, Іваненко С. М._тези);
 • відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника форуму та має містити у другій частині слово «квитанція» (наприклад, Іваненко С. М._квитанція);
 • заповнити заявку за посиланням.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

Розмір організаційного внеску становить 400 грн. Збірник тез доповідей та сертифікат будуть надіслані всім учасникам в електронному вигляді після 20 жовтня 2022 року. В організаційний внесок входить: відшкодування витрат за коректування, верстку збірника тез, присвоєння DOI.

За бажанням, автор статті може замовити друкований примірник збірника та сертифікату. Вартість друкованого примірника – 500 грн. Розсилка друкованого примірника збірника тез доповідей та сертифікату буде здійснена після 15 листопада 2022 року.

Організаційний внесок слід перераховувати за такими банківськими реквізитами:

Найменування отримувача: ТОВ «Видавничий дiм «Гельветика»
Код отримувача: 38044877
Назва банку: АТ КБ “ПРИВАТБАНК”
Рахунок в форматі IBAN: UA173052990000026002011105360
Валюта: UAH (Українська гривня)
Код Банку (МФО): 305299
Призначення платежу: Оплата внеску за публікацію тез доповіді ПІБ (автора)

Учасники з інших країн з питань оплати участі у конференції мають звернутися до оргкомітету.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

 • Обсяг – від 2 до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007; шрифт – Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; абз. відступ – 1,25 см; поля – 2 см.
 • Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрям роботи форуму відповідно до тематики тез доповіді (наприклад, Напрям 1. Актуальні проблеми виконання і відбування кримінальних покарань в місцях несвободи України); назва тез (великі літери, шрифт – напівжирний); прізвище та ініціали автора (ів) (шрифт – напівжирний); науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, місце роботи (навчання); місто, в якому знаходиться учбовий заклад, країна; текст.
 • Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [1, с. 45].

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

Напрям 1. Актуальні проблеми виконання і відбування кримінальних покарань в місцях несвободи України

ПРОБЛЕМИ ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ АРЕШТУ В УКРАЇНІ

Стеценко А. І.
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри кримінального права і правосуддя
Міжнародного економіко-гуманітарного університету
імені академіка Степана Дем’янчука
м. Рівне, Україна

Текст

Література:

1. Наливайко Л.Р., Степаненко К.В. Міжнародно-правові стандарти прав людини : навчальний посібник. Дніпро : ДДУВС, 2019. 184 с.

КОНТАКТИ:

Адреса оргкомітету: м. Рівне, вул. Дем’янчука, 4 (1 навчальний корпус, 5 поверх – юридичний факультет).

З питань прийому тез доповідей, формування збірника та інших суміжних питань:
Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Контактна особа: Тімохіна Катерина Борисівна – координатор конференції.
Контактний телефон: +38 098 264 89 26
Електронна адреса: forum@megu.rovno.ua
Офіційний сайт: www.cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Поширити