Міжнародна колективна монографія «Сучасна освіта України: проблеми, досвід, перспективи»

Міжнародна колективна монографія «Сучасна освіта України: проблеми, досвід, перспективи»

1105
«Подільський державний університет»
Видавництво «Baltija Publishing» (м. Рига, Латвія)

Міжнародна колективна монографія

СУЧАСНА ОСВІТА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ

Дедлайн – 14 квітня 2024 року

Завантажити інформаційний лист

Майбутнє наукове видання стане результатом праці колективу авторитетних авторів, об’єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх досліджень.
До участі у написанні міжнародної колективної монографії запрошуються науковці, викладачі, аспіранти.

Робочі мови: українська, польська, англійська.

У науковому виданні передбачаються такі розділи (назва яких може бути уточнена після одержання матеріалів):

 1. Методологічні, науково- практичні   та інформаційно- комунікаційні інновації сучасної освіти
 2. Виклики та реалії організації освітнього процесу в умовах війни
 3. Розвиток сучасних соціально-виховних технологій
 4. Психолого-педагогічні аспекти викладання: досвід і здобутки
 5. Розвиток дистанційної форми навчання у вітчизняному та світовому контекстах.

УМОВИ УЧАСТІ:

До 14.04.2024 року (включно) необхідно надіслати на електронну пошту monograph.pdu@outlook.com:

 • матеріали, оформлені згідно з вимогами (Прізвище автора_стаття) (див. Додаток 1)
 • підтвердження оплати – скан-копію або скрін квитанції або у призначенні платежу вказати «Прізвище автора_стаття в монографії».

У темі листа слід вказати «Стаття до монографії».

Звертаємо Вашу увагу: про надходження матеріалів Вам на електронну адресу обов’язково буде надіслано повідомлення. Якщо повідомлення протягом двох робочих днів не одержано – продублюйте відправку або передзвоніть!!!

Орієнтовна розсилка монографій – 20.05.2024 р.

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

Вартість публікації статті (електронний   формат) в міжнародній колективній монографії – 1000 грн.

При оплаті слід враховувати розмір комісії банку, яка не входить у загальну суму оплати за публікацію.

Реквізити для оплати публікації в міжнародній колективній монографії буде надіслано після прийняття рішення оргкомітетом про включення матеріалів до неї.

Оплату слід здійснити протягом трьох робочих днів після рішення про прийняття матеріалів до друку й одержання реквізитів для оплати.

Монографії присвоюють Міжнародний стандартний номер (ISBN), УДК, DOI для кожної статті.

Примірники монографії розсилають відповідно до списку обов’язкової розсилки (наказ МОН МС України  від 17.10.2012 р. № 1112).

ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ МОНОГРАФІЇ:

 1. Матеріали повинні містити елементи наукової новизни, мати теоретичну, методичну, методологічну і/або практичну цінність.
 2. Викладені  наукові       положення       підлягають       обґрунтуванню,      мають супроводжуватися конкретними пропозиціями щодо поліпшення наявного стану та можливими напрямами використання результатів дослідження.
 3. Текст має бути побудований у логічній послідовності, без повторень, із чіткими формулюваннями й відповідно до вимог стилістики наукового тексту, без граматичних і стилістичних помилок. Матеріал має бути вичитаний і відкоригований, в інакшому випадку – послуги з корегування 1 сторінки тексту – 10 грн, про що слід повідомляти завчасно.
 4. Обсяг матеріалів: не менше 10 сторінок.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ:

 1. Оформлення текстової частини, рисунків і таблиць повинно відповідати загальноприйнятим вимогам оформлення наукових публікацій.
 2. Обов’язкові структурні елементи текстової частини: вступ, основна частина, висновки. Структурні елементи виділяти не потрібно.
 3. Матеріали подають у текстовому редакторі Microsoft Word, гарнітура  – Times New Roman, формат сторінки А4 (240×297 мм), поля «Дзеркальні»: верхнє і нижнє – 2 см, внутрішнє – 2 см, зовнішнє – 2 см. Шрифт тексту: розмір (кегль) – 12 pt; інтервал – 1, абзацний відступ – 1 см.
 4. Графічний матеріал виконують у доступних для подальшого редагування програмах. Для рисунків і таблиць застосовують гарнітуру Times New Roman, 12 кегль, інтервал між рядками – 1, чорно-біла гама, розміщення легенди – внизу рисунку.
 5. Таблиці повинні мати заголовок і номер арабськими цифрами (у рядок із заголовком). Не допускається розташування таблиць в альбомному форматі. Ширина таблиць не повинна перевищувати ширину тексту.
 6. Не допускаються скановані й великі таблиці, скановані (сфотографовані), не згруповані рисунки.
 7. Математичні формули виконують у редакторі формул Microsoft
 8. Джерела наводити виключно у разі посилання на джерело у тексті та оформляти. Бібліографічний опис літературних джерел оформлюють відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗМІСТ СТАТЕЙ, ДОСТОВІРНІСТЬ ДАНИХ, ФАКТІВ, ЦИТАТ, РІВЕНЬ САМОСТІЙНОСТІ ЗДОБУТИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПОВНІСТЮ НЕСУТЬ АВТОРИ СТАТЕЙ!

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ В МІЖНАРОДНІЙ КОЛЕКТИВНІЙ МОНОГРАФІЇ:

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО ТЕХНІЧНОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК ДОМІНУЮЧА УМОВА ЕФЕКТИВ НОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Іван МАКАРЕНКО
доктор педагогічних наук, професор,
Міжрегіональна Академія управління персоналом e-mail: poboss1978@gmail.com,

Вступ.
Текст
Виклад основного матеріалу.
Текст

Таблиця 1

Назва таблиці

Результат 1 Результат 2 Результат 3
10 20 30

Рис. 1. Назва рисунка:
1 – корпус висівного апарату; 2- котушка; 3- насіння

Висновки. Текст

Список використаних джерел:

КОНТАКТИ:

Тел.: +38(097) 90-90-991 – Збаравська Леся Юріївна
е-mail: monograph.pdu@outlook.com

Поширити