IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальність та особливості наукових досліджень в умовах воєнного...

IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальність та особливості наукових досліджень в умовах воєнного стану» (м. Київ, Україна)

480
ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МВС УКРАЇНИ
РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ДНДІ МВС УКРАЇНИ
АКАДЕМІЯ ГУСПОЛ (ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА)
ISМА ВИЩА ШКОЛА МЕНЕДЖМЕНТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ
СИСТЕМ (ЛАТВІЙСЬКА РЕСПУБЛІКА)
ВАРМІНСЬКО-МАЗУРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ В ОЛЬШТИНІ (РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА)
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ “КИЇВСЬКИЙ
ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО”
РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ЛЬВІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО КУРСАНТІВ, СТУДЕНТІВ, АД’ЮНКТІВ, ДОКТОРІВ
І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ІНСТИТУТУ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ
АСОЦІАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ УКРАЇНИ
 
IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
з нагоди відзначення Дня науки-2024 в Україні
 
АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
 
22 травня 2024 року
 
До участі в науковому заході запрошуються представники наукових установ, закладів вищої освіти, докторанти, ад’юнкти (аспіранти), курсанти, слухачі та практичні працівники.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 • Право
 • Соціальні та поведінкові науки
 • Педагогіка
 • Воєнна наука, національна безпека
 • Цивільний захист
 • Інформаційні технології
 • Технічні науки
Робочі мови конференції: українська, англійська
Форма проведення: заочна
Участь у конференції є безкоштовною.
 
Просимо Вас до 20 травня 2024 року заповнити онлайн-заявку за посиланням https://forms.gle/rVUgzj8THH9wnD3g6 (окремо кожним автором або співавтором)  та надіслати тези доповіді на електронну пошту rmv_dndi@ukr.net, назва файлу – прізвище автора (наприклад: Вернидуб_тези), у темі листа зазначити: «Конференція_2024. Напрям: назва напряму».

Увага! Отримання оргкомітетом матеріалів для участі в конференції має бути підтверджено нашим повідомленням на надану Вами електронну адресу. Якщо впродовж трьох робочих днів після надсилання матеріалів Ви не отримали відповідь, будь ласка, зателефонуйте контактній особі.

Подані матеріали, що відповідають тематиці роботи конференції і зазначеним вимогам, буде опубліковано в авторській редакції. Оргкомітет залишає за собою право внесення редакційних правок до тексту доповіді.

У тезах забороняється цитування матеріалів російських та білоруських авторів, посилання на російськомовні джерела (зокрема видані в Україні).

Електронний збірник матеріалів буде розміщено на сайті ДНДІ МВС України після 30 червня 2024 року, сертифікати – надіслані на заявлені учасниками електронні адреси до  15 червня 2024 року.
 
ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:
 • Обсяг – до 5 сторінок у текстовому редакторі М5 У/огі, формат паперу 4;
 • орієнтація сторінок: книжкова із вирівнюванням за шириною з відступом з усіх боків 20 мм;
 • шрифт: Тіте5 Мем/ Котап (розмір шрифту – 14 рю);
 • міжрядковий інтервал – 1,5; абзац – 1,25 см.

Інформацію про авторів подавати, вирівнявши по центру: прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (навчання) без скорочень, ОВСІЇ) (за наявності). Заголовки тез мають бути виділені і вказані напівжирним шрифтом великими літерами з вирівнюванням по центру.

Список використаних джерел (без повторів) подається після тез доповіді під назвою “Список використаних джерел” у порядку згадування відповідних посилань у тексті й має бути оформлений згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015.

У тексті посилання на джерела позначаються у квадратних дужках із вказівкоюив них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: |7, с. 16).

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Петренко Вікторія Іванівна,
кандидат юридичних наук, старший дослідник,
провідний науковий співробітник відділу розроблення та вдосконалення форми одягу
науково-дослідної лабораторії спеціального транспорту та форменого одягу,
Державний науково-дослідний інститут МВС України
ОКСІЮ І): 0000-0000-1234-5678

НАЗВА ТЕЗ ДОПОВІДІ

Текст доповіді (1, с. 551.

Список використаних джерел

1. Навоян А. С. Історія розвитку приватного права та його становлення в українській думці. Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук. 2016. Хо І. С.9-12.
2. Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам: Постанова | Кабінсту | Міністрів | України від 20.03.2022 | М» 332. ОВІ: Бирз://гакоп.гада воулаЛау/в/5ом/332-2022-960090ВЕНТЕехі (дата звернення: 21.04.2024).

КОНТАКТИ:

Е-mail: rmv_dndi@ukr.net

FВ: https://www.facebook.com/rmv.dndi.mvs/

моб. тел. +38 098 410 36 38 – Александров Михайло Євгенович;
моб. тел.: +38 068 735 97 01 – Мацько Віта Андріївна.

Поширити