Науково-педагогічне стажування з суспільних наук (м. Рига, Латвійська Республіка)

Науково-педагогічне стажування з суспільних наук (м. Рига, Латвійська Республіка)

3178

Балтійська міжнародна академія

Науково-педагогічне стажування

СУЧАСНА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПОЛІТИЧНИХ, ІСТОРИЧНИХ, ФІЛОСОФСЬКИХ І СОЦІОЛОГІЧНИХ НАУК У ВИЩІЙ ШКОЛІ УКРАЇНИ ТА КРАЇН БАЛТІЇ

м. Рига,  Латвійська Республіка
15 листопада – 26 грудня 2021 року

Завантажити інформаційний лист
Програма стажування
Лист МОН України «Про забезпечення функціонування системи атестації наукових і науково-педагогічних кадрів»

Балтійська міжнародна академія

Для участі в стажуванні запрошуються науково-педагогічні співробітники вищих навчальних закладів, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, які мають або здобувають освіту в  галузі історії, соціології, філософії, політології.

Навчальне навантаження стажування становить 6 кредитів ЄКТС (180 годин) і розподіляється по 6 годин кожного дня впродовж 6 робочих тижнів.

Кожен учасник стажування отримує сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами із зазначенням погодинної програми) та збірник тез науково-методичних доповідей.

Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування в науковій установі у країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звань доцента, професора та старшого дослідника відповідно до п. п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам (з урахуванням останніх змін згідно з Наказом МОН України № 322 від 17 березня 2021 р.), а також враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

Форма участі – дистанційна.
Мови тез доповідей: латиська, англійська, українська, російська.

ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО СТАЖУВАННЯ

 • Станіслав Анатолійович Бука, ректор Балтійської міжнародної академії.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО СТАЖУВАННЯ:

 • prof., dr.psych. Ірина Плотка, Baltijas Starptautiskā akadēmija;
 • prof., dr.sc.soc., Владислав Волков, Baltijas Starptautiskā akadēmija, проректор з наукової роботи;
 • Doctor of Psychology, Associate Professor Олег Никифоров, Baltijas Starptautiskā akadēmija, лектор.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

Учасникам необхідно до 19 листопада 2021 року (включно):

 1. Заповнити заявку;
 2. надіслати на електронну адресу  soc@cuesc.org.ua:

– тези науково-методичної доповіді за профілем роботи здобувача в навчальному або науковому закладі України;
– відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску (! реквізити надаються після отримання тез та заявки).

Тема листа: НА СТАЖУВАННЯ З СУСПІЛЬНИХ НАУК.

Зверніть увагу! Проходження науково-педагогічного стажування без підготовки науково-методичної доповіді неможливе.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

 1. Організаційний внесок учасника науково-педагогічного стажування становить 150 євро у гривневому еквіваленті за курсом на момент здійснення платежу та використовується на покриття транспортних та адміністративних витрат, пов’язаних із виготовленням міжнародних сертифікатів, використанням офіційного інформаційного порталу, опублікуванням збірника тез доповідей і його поштовою розсилкою учасникам. Для членів Центру українсько-європейського наукового співробітництва організаційний внесок становить 135 євро (ознайомитися з інформацією про те, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).
 2. Зверніть увагу на те, що стажування одноосібне. Сплата внеску за тези, написані у співавторстві, здійснюється кожним учасником стажування, незважаючи на співавторство.
 3. Реквізити для оплати будуть надані після отримання тез доповіді та заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти після прийняття тез доповіді оргкомітетом.
 4. Зверніть увагу на те, що стажування одноосібне. Сплата внеску за тези, написані у співавторстві, здійснюється кожним учасником стажування, незважаючи на співавторство.
 5. Реквізити для оплати будуть надані після отримання тез доповіді та заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти після прийняття тез доповіді оргкомітетом.
 6. Збірник тез науково-методичних доповідей і сертифікати будуть надіслані учасникам на поштову адресу, вказану в заявці, після 17 січня 2022 року.

ОНЛАЙН-ЛЕКЦІЯ

У межах стажування відбудеться онлайн-лекція російською мовою на платформі ZOOM.  

Дата – 25 листопада, 15:00 (за київським часом).

Посилання на онлайн-лекцію буде надіслано всім учасникам після сплати за стажування. Онлайн-лекція буде збережена.

Доктор психологічних наук Олег Никифоров, доцент Балтійської Міжнародної Академії (Латвійська Республіка).

Тема лекції – «Особливості викладання блоку дисциплін із психології в Латвійській Республіці».

Мова лекції – російська.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва
(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво з Балтійською міжнародною академією):

Контактна особа: Качан Олена Вікторівна – координатор наукових заходів та проєктів у галузі суспільних наук.
Контактний телефон: +38 068 473 02 25
Електронна адреса:  soc@cuesc.org.ua
Електронна сторінка: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/cuescinfo

Завантажити інформаційний лист
Програма стажування

Поширити