Науково-педагогічне стажування з медичних наук (м. Ченстохова, Республіка Польща)

Науково-педагогічне стажування з медичних наук (м. Ченстохова, Республіка Польща)

2067
Полонійна академія в Ченстохові

Науково-педагогічне стажування

ЄВРОПЕЙСЬКІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНИХ КАДРІВ ТА ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ СВІТОВИХ СТАНДАРТІВ ОСВІТИ

м. Ченстохова, Республіка Польща
25 жовтня – 5 грудня 2021 р.

Завантажити інформаційний лист
Програма стажування
Лист МОН України «Про забезпечення функціонування системи атестації наукових і науково-педагогічних кадрів»

Для участі в стажуванні запрошуються науково-педагогічні співробітники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, які мають або здобувають медичну освіту.

Навчальне навантаження стажування становить 6 кредитів (180 годин) і розподіляється по 6 годин кожен день протягом 6 робочих тижнів.

Кожен учасник стажування отримує сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами із зазначенням погодинної програми) та збірник тез науково-методичних доповідей.

Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звання доцента, професора і старшого дослідника відповідно до п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам (з урахуванням останніх змін згідно Наказу МОН України № 322 від 17.03.2021), а також враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

Форма участі: дистанційна.
Мови: українська, польська, англійська.

ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:

  • Andrzej Krynski, Prof. PhD, ThDr., Dr h.c. mult., Rector of Polonia University in Czestochowa.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

Учасникам необхідно до 5 листопада 2021 року (включно):

  1. Заповнити заявку (у разі співавторства тез заповнюється на кожного учасника окремо);
  2. надіслати на електронну адресу med@cuesc.org.ua:

– тези науково-методичної доповіді за профілем роботи здобувача в навчальному або науковому закладі України;
– відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску (реквізити надаються після отримання тез та заявки).

Тема листа: НА СТАЖУВАННЯ З МЕДИЦИНИ У ЧЕНСТОХОВІ.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

  1. Організаційний внесок учасника науково-педагогічного стажування становить 125 євро в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на момент здійснення платежу й використовується на покриття транспортних та адміністративних витрат, пов’язаних із виготовленням міжнародних сертифікатів, використанням офіційного інформаційного порталу, опублікуванням збірника тез доповідей і його поштовою розсилкою учасникам. Для членів Центру українсько-європейського наукового співробітництва організаційний внесок становить 115 євро (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).
  2. Зверніть увагу на те, що стажування одноосібне. Сплата внеску за тези, написані в співавторстві, здійснюється кожним учасником стажування, незважаючи на співавторство.
  3. Реквізити для оплати будуть надані після отримання тез доповіді та заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти після прийняття тез доповіді оргкомітетом.
  4. Збірник тез науково-методичних доповідей і сертифікати будуть надіслані учасникам на поштову адресу, вказану в заявці, після 17 грудня 2021 року.

Зверніть увагу! Проходження науково-педагогічного стажування без підготовки науково-методичної доповіді неможливе.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва
(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво)

Контактна особа: Родік Леся Миколаївна – координатор з питань наукових заходів та проєктів у галузі медичних  наук.
Телефон: +38 (068) 992 04 11
Електронна адреса: med@cuesc.org.ua    
Електронна сторінка: cuesc.org.ua  
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Завантажити інформаційний лист
Програма стажування

Поширити