Науково-педагогічне стажування з технічних наук (м. Прага, Чеська Республіка)

Науково-педагогічне стажування з технічних наук (м. Прага, Чеська Республіка)

2903
Чеський технічний університет у Празі
Науково-педагогічне стажування

ПРИКЛАДНІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД І НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

м. Прага, Чеська Республіка 
13 вересня – 24 жовтня 2021 року

Завантажити інформаційний лист
Програма стажування
Лист МОН України «Про забезпечення функціонування системи атестації наукових і науково-педагогічних кадрів»

Для участі в стажуванні запрошуються науково-педагогічні співробітники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, які мають або здобувають технічну освіту.

Навчальне навантаження стажування становить 6 кредитів ЄКТС (180 годин) і розподіляється по 6 годин кожного дня впродовж 6 робочих тижнів.

Кожен учасник стажування отримує сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами із зазначенням погодинної програми) та збірник тез науково-методичних доповідей.

Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звання доцента, професора і старшого дослідника відповідно до п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам (з урахуванням останніх змін згідно Наказу МОН України № 322 від 17.03.2021), а також враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

Форма участі: дистанційна.
Мова тез доповідей: українська, чеська, англійська.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО СТАЖУВАННЯ

  • Войтех Петрачек, доктор технічних наук, професор, ректор Чеського технічного університету в Празі.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

Учасникам необхідно до 10 вересня 2021 року (включно):

  1. Заповнити заявку;
  2. надіслати на електронну адресу  tech@cuesc.org.ua:

– тези науково-методичної доповіді за профілем роботи здобувача в навчальному або науковому закладі України;
– відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску (! реквізити надаються після отримання тез та заявки).

Тема листа: НА СТАЖУВАННЯ З ТЕХНІЧНИХ НАУК.

Зверніть увагу! Проходження науково-педагогічного стажування без підготовки науково-методичної доповіді неможливе.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

  1. Організаційний внесок учасника науково-педагогічного стажування становить 125 євро в гривневому еквіваленті за курсом на момент здійснення платежу й використовується на покриття транспортних та адміністративних витрат, пов’язаних із виготовленням міжнародних сертифікатів, використанням офіційного інформаційного порталу, опублікуванням збірника тез доповідей і його поштовою розсилкою учасникам. Для членів Центру українсько-європейського наукового співробітництва організаційний внесок становить 115 євро (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).
  2. Зверніть увагу на те, що стажування одноосібне. Сплата внеску за тези, написані в співавторстві, здійснюється кожним учасником стажування, незважаючи на співавторство.
  3. Реквізити для оплати будуть надані після отримання тез доповіді та заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти після прийняття тез доповіді оргкомітетом.
  4. Збірник тез науково-методичних доповідей і сертифікати будуть надіслані учасникам на поштову адресу, вказану в заявці, після 5 листопада 2021 року.

ОНЛАЙН-ЛЕКЦІЇ

У межах стажування відбудуться онлайн-лекції на платформі ZOOM англійською мовою.

Дата: 29 вересня, 15:00 (за київським часом).

Посилання на онлайн-лекцію буде надіслано всім учасникам після сплати за стажування. Онлайн-лекції будуть збережені.

mgr Joanna Skiba експерт в галузі освіти та електронного навчання для дорослих (Республіка Польща)

Тема лекції: «Education as the source of life-long development»

Мова: англійська.

Joanna about her lecture: In this lecture we are going to look at education from different perspectives and analyse its influence on human life from early childhood up to adulthood. The question whether education is an ongoing process in our lives will be thoroughly undertaken and answered.

dr Marcin Miziołek сертифікований коач та наставник (Республіка Польща)

Тема лекції: «Coaching in education as a tool of motivation»

Мова: англійська.

Marcin about his lecture: Coaching has been associated with many spheres of life, consequently education has become one of them. Can we coach students successfully and do we need this additional tool to motivate learners? Those questions will be answered during the Zoom lecture.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва
(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво):

Контактна особа: Родік Леся Миколаївна – координатор наукових заходів та проектів у галузі технічних наук.

Контактний телефон: +38 066 642 61 74
Електронна адреса:
 tech@cuesc.org.ua
Електронна сторінка: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/cuescinfo

Завантажити інформаційний лист

Поширити