Науково-педагогічне стажування з культурології (м. Влоцлавек, Республіка Польща)

Науково-педагогічне стажування з культурології (м. Влоцлавек, Республіка Польща)

301
Куявський університет у Влоцлавеку
Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової
ГО «Спільнота «Музикознавці України у світовій культурі»

Науково-педагогічне стажування

НОВІ НАПРЯМИ ТА ФОРМИ
ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
В ГАЛУЗІ МУЗИКОЗНАВСТВА ТА КУЛЬТУРОЛОГІЇ

м. Влоцлавек, Республіка Польща
21 листопада – 1 січня 2023 року

Завантажити інформаційний лист
Програма стажування

Лист МОН України «Про забезпечення функціонування системи атестації наукових і науково-педагогічних кадрів»

До участі у стажуванні запрошуються науково-педагогічні співробітники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями в галузі культури й мистецтва.

Навчальне навантаження стажування становить 6 кредитів ЄКТС (180 годин) і розподіляється по 6 годин кожного дня впродовж 6 робочих тижнів.

Кожен учасник стажування отримує сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами із зазначенням погодинної програми) та друкований збірник тез науково-методичних доповідей.

Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування в науковій установі у країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звань доцента, професора та старшого дослідника відповідно до п. п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам (з урахуванням останніх змін згідно з Наказом МОН України № 322 від 17 березня 2021 р.), а також враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

Форма участі – дистанційна.
Мови тез доповідей: польська, англійська, українська.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО СТАЖУВАННЯ

 • dr Zbigniew Brenda, Куявський університет у Влоцлавеку;
 • dr Krzysztof Gandziarski, Куявський університет у Влоцлавеку;
 • dr Urszula Kempińska, Куявський університет у Влоцлавеку;
 • dr Ireneusz Pyrzyk, Куявський університет у Влоцлавеку;
 • доктор мистецтвознавства, професор Олександра Іванівна Самойленко, проректор з наукової роботи Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової;
 • доктор мистецтвознавства, професор Алла Дмитрівна Черноіваненко, професор кафедри народних інструментів Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової;
 • доктор мистецтвознавства, професор Світлана Вікторівна Осадча, завідувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

1) учасникам необхідно заповнити заявку та до 18 листопада 2022 року (включно) надіслати на електронну адресу soc@cuesc.org.ua тези науково-методичної доповіді за профілем роботи здобувача в навчальному або науковому закладі України;

2) після отримання реквізитів надіслати відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Тема листа: НА СТАЖУВАННЯ З КУЛЬТУРИ Й МИСТЕЦТВА.

Зверніть увагу! Проходження науково-педагогічного стажування без підготовки науково-методичної доповіді неможливе.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

 1. Організаційний внесок учасника науково-педагогічного стажування становить 5000 грн. й використовується на покриття транспортних та адміністративних витрат, пов’язаних із виготовленням міжнародних сертифікатів, використанням офіційного інформаційного порталу та опублікуванням збірника тез доповідей. Для членів Центру українсько-європейського наукового співробітництва організаційний внесок становить 4500 грн. (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).
 2.  Зверніть увагу на те, що стажування одноосібне. Сплата внеску за тези, написані в співавторстві, здійснюється кожним учасником стажування, незважаючи на співавторство.
 3. Реквізити для оплати будуть надані після отримання тез доповіді та заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти після прийняття тез доповіді оргкомітетом.
 4. Збірник тез науково-методичних доповідей і сертифікати будуть надіслані учасникам на поштову адресу, вказану в заявці, після 16  січня 2022 року.

ОНЛАЙН-ЛЕКЦІЇ

У межах стажування передбачено проведення п’яти онлайн-лекцій на платформі ZOOM англійською та українською мовами.

25 листопада о 15:00 відбудеться лекція на тему «Musical linguistics in the compendium of modern humanities / Музичне мовознавство в компендиумі сучасних людинознавчих наук» (укр.). Спікер – Олександра Іванівна Самойленко, доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової (Одеса, Україна).

2 грудня о 15:00 відбудеться лекція на тему «Active culture-how to understand end enjoy culture / Активна культура: як розуміти та насолоджуватися культурою» (англ.). Спікер – mgr Joanna Skiba, завідувач кафедри іноземних мов, керівник міжнародного офісу Куявського університету у Влоцлавеку, експерт в галузі освіти та електронного навчання для дорослих (Влоцлавек, Республіка Польща).

9 грудня о 15:00 відбудеться лекція на тему «Semiotic aspects of musical instrumentalism: theory and practice / Семіологічні аспекти музичного інструменталізму: теорія та практика» (укр.). Спікер – Алла Дмитрівна Черноіваненко, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри народних інструментів Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової (Одеса, Україна).

16 грудня о 15:00 відбудеться лекція на тему «Creative teaching and creative learning / Креативне викладання та креативне навчання» (англ.). Спікер – mgr Joanna Skiba, завідувач кафедри іноземних мов, керівник міжнародного офісу Куявського університету у Влоцлавеку, експерт в галузі освіти та електронного навчання для дорослих (Влоцлавек, Республіка Польща).

23 грудня о 15:00 відбудеться лекція на тему «Historiography and textual criticism as topical musicological disciplines / Історіографія та текстологія як актуальні музикознавчі дисципліни» (укр.). Спікер – Світлана Вікторівна Осадча, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової (Одеса, Україна).

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва
(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво з Куявським університетом у Влоцлавеку)

Контактна особа: Качан Олена Вікторівна – координатор наукових заходів та проєктів у галузі культури й мистецтва.
Контактний телефон: +38 068 473 02 25
Електронна адреса:  soc@cuesc.org.ua
Електронна сторінка: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/cuescinfo

Поширити