Науково-педагогічне стажування з історії, соціології, філософії, політології (м. Влоцлавек, Республіка Польща)

Науково-педагогічне стажування з історії, соціології, філософії, політології (м. Влоцлавек, Республіка Польща)

434
Куявський університет у Влоцлавеку

Науково-педагогічне стажування

МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
У СФЕРІ ІСТОРІЇ, СОЦІОЛОГІЇ, ФІЛОСОФІЇ ТА ПОЛІТОЛОГІЇ

м. Влоцлавек, Республіка Польща
24 жовтня – 4 грудня 2022 року

Завантажити інформаційний лист
Програма стажування

Лист МОН України «Про забезпечення функціонування системи атестації наукових і науково-педагогічних кадрів»

До участі у стажуванні запрошуються науково-педагогічні співробітники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями в галузі історії, соціології, філософії, політології.

Навчальне навантаження стажування становить 6 кредитів ЄКТС (180 годин) і розподіляється по 6 годин кожного дня впродовж 6 робочих тижнів.

Кожен учасник стажування отримує сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами із зазначенням погодинної програми) та друкований збірник тез науково-методичних доповідей.

Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування в науковій установі у країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звань доцента, професора та старшого дослідника відповідно до п. п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам (з урахуванням останніх змін згідно з Наказом МОН України № 322 від 17 березня 2021 р.), а також враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

Форма участі – дистанційна.
Мови тез доповідей: польська, англійська, українська.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО СТАЖУВАННЯ

  • dr Mirosława Struś, Cuiavian University in Wloclawek;
  • dr Elżbieta Nowakowska, Cuiavian University in Wloclawek.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

1) учасникам необхідно заповнити заявку та до 21 жовтня 2022 року (включно) надіслати на електронну адресу soc@cuesc.org.ua тези науково-методичної доповіді за профілем роботи здобувача в навчальному або науковому закладі України;

2) після отримання реквізитів надіслати відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Тема листа: НА СТАЖУВАННЯ З СУСПІЛЬНИХ НАУК.

Зверніть увагу! Проходження науково-педагогічного стажування без підготовки науково-методичної доповіді неможливе.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

  1. Організаційний внесок учасника науково-педагогічного стажування становить 4 500 грн. й використовується на покриття транспортних та адміністративних витрат, пов’язаних із виготовленням міжнародних сертифікатів, використанням офіційного інформаційного порталу та опублікуванням збірника тез доповідей. Для членів Центру українсько-європейського наукового співробітництва організаційний внесок становить 4 000 грн. (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).
  2. Зверніть увагу на те, що стажування одноосібне. Сплата внеску за тези, написані в співавторстві, здійснюється кожним учасником стажування, незважаючи на співавторство.
  3. Реквізити для оплати будуть надані після отримання тез доповіді та заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти після прийняття тез доповіді оргкомітетом.
  4. Збірник тез науково-методичних доповідей і сертифікати будуть надіслані учасникам на поштову адресу, вказану в заявці, після 19 грудня 2022 року.

ОНЛАЙН-ЛЕКЦІЯ

У межах стажування відбудеться онлайн-лекція на платформі ZOOM англійською мовою.

Дата: 14 листопада, 15:00 (за київським часом).

Посилання на онлайн-лекцію буде надіслано всім учасникам після сплати за стажування. Онлайн-лекція буде збережена.

Лектори mgr Joanna Skiba, експерт в галузі освіти та електронного навчання для дорослих (Республіка Польща) та dr Marcin Miziołek, сертифікований коач та наставник (Республіка Польща).

Тема лекції: «Емоційний інтелект: як розпізнавати та керувати емоціями».

Мова: англійська.

Joanna та Marcin про свою лекцію: Мета цієї лекції – зрозуміти емоції, які впливають на нас, і знайти методи розв’язання повсякденних проблем. Чи можуть емоції допомагати, чи вони є закономірними перешкодами в нашому житті? Чи є зв’язок між думками та емоціями?

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва
(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво з Куявським університетом у Влоцлавеку)

Контактна особа: Качан Олена Вікторівна – координатор з питань наукових заходів та проєктів у галузі суспільних наук.
Контактний телефон: +38 068 473 02 25
Електронна адреса:
soc@cuesc.org.ua
Електронна сторінка: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/cuescinfo

Поширити