Колективна монографія з технічних наук (м. Прага, Чеська Республіка)

Колективна монографія з технічних наук (м. Прага, Чеська Республіка)

863

Чеський технічний університет у Празі

Національний університет кораблебудування
імені Адмірала Макарова

 

Колективна монографія

ПЕРСПЕКТИВНІ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАУКИ І ТЕХНІКИ

м. Прага, Чеська Республіка
Дедлайн: 27 листопада 2020 року 

Завантажити інформаційний лист

До участі у написанні колективної монографії запрошуються науковці, викладачі та аспіранти. Наукові роботи аспірантів необхідно направляти виключно у співавторстві з науковим керівником.

Майбутнє видання стане результатом праці колективу авторів, об’єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх досліджень.

Монографія буде видана європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) з присвоєнням їй номера ISBN, що дасть можливість авторам взяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні Європейського Союзу.

Кожному розділу, включеному до колективної монографії, буде присвоєно DOI, що дозволяє авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії Міністерства освіти і науки України та презентований 12 листопада 2019 року.

Вид видання – наукове, формат А5, тверда палітурка.
Кожен співавтор отримає сертифікат.
Автори колективної монографії обов’язково отримують 1 примірник видання.
Матеріали приймаються українською, чеською, російською, англійською мовами.

Додатково повідомляємо вам, що відповідно до оновлених вимог МОН України щодо порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам відсутність достатньої кількості наукових праць у періодичних виданнях, включених до науко-метричних баз Scopus або Web of Science може бути замінена публікацією монографії англійською мовою (Пункт 2.2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13):
<< Вчене звання професора присвоюється працівникам наукових установ:
1) які працюють у наукових установах Національної академії наук та національних галузевих академіях наук, іншого підпорядкування, наукових організаціях, наукових підрозділах вищих навчальних закладів […]
2) яким присуджено науковий ступінь доктора наук;
3) яким присвоєно вчене звання доцента або старшого дослідника (старшого наукового співробітника);
4) які мають: […] не менше трьох публікацій у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science (за рішенням вченої ради вищого навчального закладу відсутність достатньої кількості таких наукових праць може бути замінена публікацією монографії англійською мовою в одному з міжнародних видавництв…)>>

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ

 • Войтех Петрачек, доктор технічних наук, професор, ректор Чеського технічного університету в Празі;
 • Трушляков Євген Іванович, кандидат технічних наук, професор, ректор Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;
 • Блінцов Володимир Степанович, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ

Прийом заявок та статей для публікації в монографії: до 27 листопада 2020 року (включно)
Відповідь про прийняття матеріалів: протягом 3 днів після отримання матеріалів
Електронна розсилка макету монографії: 25 січня 2021 року
Поштова розсилка друкованих примірників: 29 січня 2021 року

УМОВИ УЧАСТІ

Для публікації матеріалів у колективній монографії авторам необхідно до 27 листопада 2020 року (включно):

 1. заповнити заявку;
 2. надіслати на електронну адресу tech@cuesc.org.ua:

– наукову статтю для публікації;
– копію квитанції про оплату.

Увага! Реквізити для оплати надсилаються після отримання статті.

Тема листа: КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ З ТЕХНІЧНИХ НАУК

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

 • стаття повинна представляти собою цілісний матеріал наукового змісту, що включає результати оригінальних досліджень автора;
 • обсяг статті не менше 20 сторінок; формат А4 через 1,5 інтервал; шрифт Times New Roman, розмір 14; поля з усіх сторін – 20 мм.
 • кількість авторів не може перевищувати дві особи.

ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА СТАТТІ

 • прізвище та ініціали автора статті; науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи; адреса місця роботи (англійською мовою); назва статті;
 • матеріал повинен мати таку структуру: короткий вступ (1-2 сторінки), 2-3 рівнозначних за обсягом параграфи і висновок (1 сторінка), анотація 7-10 речень мовою статті (зазначити проблематику та результати дослідження);
 • у статті обов’язково мають бути посторінкові посилання, а також список використаної літератури наприкінці публікації. Посилання потрібно відзначати цифрою без дужок і крапок за допомогою звичайних посилань програми Microsoft Word.

З метою забезпечення підвищення якості наукових цитувань в наукометричній базі даних Open Ukrainian Citation Index (OUCI), потрібно вказати DOI для кожного джерела у списку літератури, яке його має.

Увага! Список використаних джерел подається мовою оригіналу та оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА МОНОГРАФІЇ

 1. Інформатика і кібернетика
 2. Електроніка, радіотехніка та зв’язок
 3. Автоматика і обчислювальна техніка
 4. Електротехніка
 5. Енергетика
 6. Металургія
 7. Машинобудування
 8. Будівництво
 9. Транспорт
 10. Архітектура
 11. Легка промисловість
 12. Харчова промисловість
 13. Хімічна технологія та промисловість
 14. Загальні питання технічних наук

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

EVALUATION CAPACITY OF THE ELECTRIC HEAT GENERATORS
FOR DISTRICT HEATING SYSTEMS 

Ivanov I. P.

INTRODUCTION
Text[1]… […].

 1. Section title

Text […]

 1. Section title

Text […]

CONCLUSIONS
Text […]

SUMMARY
Text […]

REFERENCES

 1. Кулик М.М. Співставний аналіз техніко-економічних характеристик Канівської ГАЕС та комплексу споживачів-регуляторів для покриття графіків електричних навантажень. Проблеми загальної енергетики. 2014. Вип. 4(39). С. 5–10. DOI 10.1074/515-5486/75-79

[…]

Information about author:
Ivanov I. P.,
Candidate of Technical Sciences, Senior Researcher
Institute of General Energy of the National Academy of Sciences of Ukraine
172, Gor’kii str., Kyiv, 03150, Ukraine

[1] 1. Акулінін В. М. Лікування хворих на терапевтично резистентну параноїдну шизофренію. Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної біохімії. 2013. № 6. С. 150–158. DOI 10.1074/515-5486/75-79

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва
(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво)

Контактна особа: Родік Леся Миколаївна – координатор з питань наукових заходів та проектів у галузі технічних наук.
Телефон: + 38 (066) 642 61 74
E-mail: tech@cuesc.org.ua
Офіційний сайт: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Поширити