Колективна монографія з економіки

Колективна монографія з економіки

808

Міністерство фінансів України

Департамент митної політики

Державний податковий університет

Науково-дослідний інститут фінансової політики

Колективна монографія

РОЗВИТОК МИТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Дедлайн – 20 січня 2023 року

Завантажити інформаційний лист
Завантажити приклад оформлення розділу монографії

Шановні колеги, за результатами проведення науково-практичного форуму, який відбувся 11 жовтня 2022 року на базі Державного податкового університету, погоджено формування колективної монографії. Запрошуємо науковців, викладачів та аспірантів долучитися до написання колективної монографії. Майбутнє видання стане результатом праці колективу авторів, об’єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх наукових досліджень.

Чому публікація розділу монографії є цінною?

(для виконання ліцензійних умов, на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук,
для присудження ступеня доктора філософії, для молодих учених)

ДІЗНАТИСЯ

Монографія буде видана європейським видавництвом “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) та рекомендована до друку вченою радою наукової установи. Якісне незалежне рецензування монографії буде забезпечене трьома рецензентами, прізвища яких будуть вказані у вихідних даних видання. Також монографії буде присвоєно номер ISBN, що дасть можливість авторам узяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні Європейського Союзу.

Кожному розділу, включеному до колективної монографії, буде присвоєно DOI, що дозволяє авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії МОН України.

Монографія буде розміщена на сайті європейського видавництва “Baltija Publishing” за цим посиланням.

Кожен автор отримає макет колективної монографії електронному вигляді.

РЕЦЕНЗЕНТИ КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ:

Бережнюк Іван Григорович – доктор економічних наук, доцент, професор кафедри міжнародних економічних відносин та регіональних студій Університету митної справи та фінансів.

Дугінець Ганна Володимирівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри світової економіки Державного торговельно-економічного університету.

Рябченко Олена Петрівна – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного права, процесу та митної безпеки Державного податкового університету.

КЛЮЧОВІ ДАТИ:

Прийом заявок та статей для публікації в монографії: до 20 січня 2023 року (включно).

Відповідь про прийняття матеріалів: протягом 1–2 робочих днів після отримання матеріалів.

Електронна розсилка макету монографії: після 17 лютого 2023 року.

Розсилка друкованих примірників: після 17 березня 2023 року.

СТРУКТУРА МОНОГРАФІЇ:

Розділ 1. Митна політика України: євроінтеграційний вектор.
Розділ 2. Підготовка фахівців за освітньою програмою «Митна справа» в сучасних умовах.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

Для публікації матеріалів у колективній монографії авторам необхідно:

  1. до 20 січня 2023 року (включно) Заповнити заявку та надіслати на електронну адресу econom@cuesc.org.ua наукову статтю на рецензування;
  2. після схвалення статті до публікації надіслати копію квитанції про сплату публікаційного внеску. 

Тема листа: Колективна монографія 

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

Відшкодування витрат за коректування, редагування і верстку матеріалів складає 1400 грн (20 сторінок). Якщо стаття більше зазначеного обсягу, вартість кожної додаткової сторінки – 50 грн. Для членів ЦУЄНС розмір організаційного внеску становить 1200 грн (20 сторінок). Ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням. У дану вартість входить отримання електронного макету монографії. За бажанням, автор може замовити отримання друкованого примірника. Вартість одного екземпляру – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску. Друкований примірник виготовляється у форматі А5 з твердою обкладинкою. Реквізити для сплати будуть надіслані авторам після прийняття матеріалів до публікації.

КОНТАКТНА ОСОБА:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Ангелюк Ганна Тарасівна – координатор наукових заходів та проектів у галузі економічних наук.
Телефон: +38 (063) 616 16 67
E-mail: econom@cuesc.org.ua
Web-site: www.cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/cuescinfo

Поширити