ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Адміністративно-правові та організаційно-тактичні засади діяльності підрозділів превентивної діяльності...

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Адміністративно-правові та організаційно-тактичні засади діяльності підрозділів превентивної діяльності Національної поліції»

265

Донецький державний університет внутрішніх справ
Центр українсько-європейського наукового співробітництва

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТАКТИЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДРОЗДІЛІВ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

28 червня 2024 року

Завантажити інформаційний лист

До участі у конференції запрошуються науково-педагогічні працівники, вчені, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, інших підприємств і організацій, діяльність яких дотична до порушених на конференції проблем, а також здобувачі вищої освіти та інші зацікавлені особи.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ:

  • Правове та організаційне забезпечення підрозділів превентивної діяльності Національної поліції України;
  • Види, форми та методи превентивної діяльності, уповноважених підрозділів Національної поліції;
  • Взаємодія підрозділів превентивної діяльності та громадськості;
  • Сучасний стан та оцінка ефективності роботи підрозділів превентивної діяльності Національної поліції;
  • Підготовка поліцейських для підрозділів превентивної діяльності в сучасних умовах, у тому числі в умовах воєнного стану;
  • Забезпечення дотримання прав людини в превентивній діяльності поліції;
  • Питання інституціональної спільності і функціональних відмінностей діяльності підрозділів превентивної діяльності поліції України та зарубіжних країн;
  • Тактичні засади діяльності підрозділів превентивної діяльності Національно поліції;
  • Особливості реалізації поліцейських функцій підрозділами превентивної діяльності в умовах правового режиму воєнного стану, зокрема на деокупованих територіях.

Для участі у Всеукраїнській науковій конференції необхідно до 18  червня 2024 року (включно) заповнити заявку за цим посиланням або qr – кодом та надіслати на електронну адресу оргкомітету apd.donduvs@ukr.net текст тез доповіді, оформлений відповідно до вимог.

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ:

Тези надаються на розгляд організаційного комітету Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених в електронному вигляді (файл з розширенням – doc).

Текст має бути набрано за допомогою текстового редактора Microsoft Word для Windows, розмір аркушу А4 (210х297 мм), всі береги – 2 см, шрифт – Times New Roman, кегль – 14 пт, інтервал між рядками – 1.5, відступ – 1.25, сторінки не нумеровані.

Обсяг тез до 3 сторінок.

СТРУКТУРА РУКОПИСУ:

–  прізвище, ім’я та по батькові (повністю) автора (ів) (напівжирний шрифт);

–  посада, місце роботи (навчання), науковий ступінь (за наявності), вчене звання (за наявності) – без скорочень, вирівнювання за шириною, курсив, міжрядковий інтервал – 1;

–  прізвище, ім’я та по батькові (повністю) наукового керівника (напівжирний шрифт) – вимога для здобувачів вищої освіти;

–  посада, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання наукового керівника (без скорочень, вирівнювання за шириною, курсив, міжрядковий інтервал – 1);

–  порожній рядок;

–  назва доповіді (великі літери, напівжирний шрифт, вирівнювання за центром).

Зверніть увагу!!!
Назва тез доповіді не повинна бути тотожною з назвою
тематичних напрямів Всеукраїнської наукової конференції

–  порожній рядок;

–  основний текст (вирівнювання за шириною);

–  порожній рядок;

– список використаних джерел, оформлений відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання

Редакційна колегія залишає за собою право відхилення заявки на участь у Всеукраїнській науковій конференції та тез доповідей у разі їх оформлення з порушенням вимог, про що авторові буде повідомлено електронним листом на адресу, зазначену в заявці.

Участь у Всеукраїнській науковій конференції безкоштовна.

Місце проведення: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 1, Навчальний корпус ДонДУВС.

 Початок роботи IV Всеукраїнської наукової конференції «Адміністративно-правові та організаційно-тактичні засади діяльності підрозділів превентивної діяльності Національної поліції» о 10.00 год.

КОНТАКТИ:

+38098-426-26-42 – доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін факультету № 2, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Сахно Артем Петрович.

+38066-286-28-63 – старший викладач кафедри адміністративно-правових дисциплін факультету № 2, доктор філософії Кіблик Даря Володимирівна.

Поширити