Куявський університет у Влоцлавеку запрошує до участі у написанні колективної монографії із...

Куявський університет у Влоцлавеку запрошує до участі у написанні колективної монографії із суспільних наук

493

Куявський університет у Влоцлавеку (Республіка Польща)

Колективна монографія

ДОСЛІДЖЕННЯ, ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
В ГАЛУЗІ СУСПІЛЬНИХ НАУК

До участі у написанні колективної монографії запрошуються науковці, викладачі та аспіранти. Наукові роботи аспірантів необхідно направляти виключно у співавторстві з науковим керівником.

Матеріали приймаються українською, російською, польською, англійською мовами.

Майбутнє видання стане результатом праці колективу авторів, об’єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх досліджень.

Монографія буде видана європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) з присвоєнням їй номера ISBN, що дасть можливість авторам взяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні Європейського Союзу. Кожному розділу, включеному до колективної монографії, буде присвоєно DOI, що дозволяє авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії Міністерства освіти і науки України та презентований 12 листопада 2019 року.

Вид видання – наукове, формат А5, тверда палітурка. Автори колективної монографії обов’язково отримують 3 примірники видання.

Кожен співавтор отримає сертифікат.

 

Додатково повідомляємо вам, що відповідно до оновлених вимог МОН України щодо порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам відсутність достатньої кількості наукових праць у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science може бути замінена публікацією монографії англійською мовою (Пункт 2.2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13):

<< Вчене звання професора присвоюється працівникам наукових установ:

1) які працюють у наукових установах Національної академії наук та національних галузевих академіях наук, іншого підпорядкування, наукових організаціях, наукових підрозділах вищих навчальних закладів […]

2) яким присуджено науковий ступінь доктора наук;

3) яким присвоєно вчене звання доцента або старшого дослідника (старшого наукового співробітника);

4) які мають: […] не менше трьох публікацій у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science (за рішенням вченої ради вищого навчального закладу відсутність достатньої кількості таких наукових праць може бути замінена публікацією монографії англійською мовою в одному з міжнародних видавництв…)>>

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ

д-р Йоланта Клоц, Куявський університет у Влоцлавеку;

д-р Збігнев Бренда, Куявський університет у Влоцлавеку.

 

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА МОНОГРАФІЇ

 • Загальна історія, антропологія, етнографія: теорія і практика;
 • Методологія та методи соціологічних досліджень;
 • Основні напрямки розвитку суспільних наук в Україні та в Європі;
 • Філософія та релігієзнавство: досвід країн ЄС та впровадження в практику України;
 • Сучасний погляд на соціальні інститути та процеси;
 • Актуальні питання міжнародних відносин і зовнішньої політики.

 

УМОВИ УЧАСТІ

Для публікації матеріалів у колективній монографії авторам необхідно до 28 лютого 2020 року (включно):

 1. заповнити заявку (у разі співавторства тез заповнюється на кожного учасника окремо);
 2. надіслати на електронну адресу soc@cuesc.org.ua:

– наукову статтю для публікації;

– копію квитанції про оплату(після надання реквізитів).

Тема листа: КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ З СУСПІЛЬНИХ НАУК

 

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ

Прийом заявок та статей для публікації в монографії: до
28 лютого 2020 року (включно)
Відповідь про прийняття матеріалів: протягом 3 днів після отримання матеріалів
Електронна розсилка макету монографії: 24 квітня 2020 року
Поштова розсилка друкованих примірників: 8 травня 2020 року

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

 • стаття повинна представляти собою цілісний матеріал наукового змісту, що включає результати оригінальних досліджень автора;
 • обсяг статті не менше 20 сторінок; формат А4 через 1,5 інтервал; шрифт Times New Roman, розмір 14; поля з усіх сторін – 20 мм.
 • кількість авторів не може перевищувати дві особи.

 

ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА СТАТТІ

 • прізвище та ініціали автора статті; науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи; адреса місця роботи (англійською мовою); назва статті;
 • матеріал повинен мати таку структуру: короткий вступ
  (1-2 сторінки), 2-3 рівнозначних за обсягом параграфа і висновок
  (1 сторінка), анотація 7-10 речень мовою статті (зазначити проблематику та результати дослідження);
 • у статті обов’язково мають бути посторінкові посилання, а також список використаної літератури наприкінці публікації. Посилання потрібно відзначати цифрою без дужок і крапок за допомогою звичайних посилань програми Microsoft Word.

З метою забезпечення підвищення якості наукових цитувань в наукометричній базі даних Open Ukrainian Citation Index (OUCI), потрібно вказати DOI для кожного джерела, яке його має.

Увага! Список використаних джерел складається мовою оригіналу  та оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

BALFOUR DECLARATION 100 YEARS OF HISTORY AND VALUES

Batenko H. V.

INTRODUCTION
Though Balfour Declaration contained no word about immediate establishment of a Jewish State in Palestine, nevertheless, it was positively perceived by the leaders of Zionist movement. Ch. Weizmann wrote: «It is one of the examples in history when we should ask ourselves if we should be irreconcilable and press the point.[1] […]

1. Назва параграфу

Текст Текст […]

2. Назва параграфу

Текст Текст […]

CONCLUSIONS
In modern historical science there is a lot of attention to the study of the history of states that have independently determined their destiny. Therefore, studying the Middle East problem of the early twentieth century with the help of archives and memoirs will help Ukraine find its own historical path. […]
SUMMARY
The article is devoted to studying the Middle East problem of the early twentieth century with the help of archives and memoirs. […]
REFERENCES
1. Weizmann Ch. Trial and Error / Ch. Weizmann. N.-Y.: Schocken, 1949. 493 p. DOI 10.1051/136-9722/29-34

Information about author:
Batenko H. V.
Candidate of Historical Sciences,
Associate Professor at the Department of History of Ukraine and Methods of Teaching
Kherson State University
27, Universytetska Str., Kherson, Ukraine

__________________________________
[1] Weizmann Ch. Trial and Error / Ch. Weizmann. N.-Y.: Schocken, 1949. 493 p.

 

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва (згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво)

Контактна особа:
Качан Олена Вікторівна – координатор з питань наукових заходів та проектів у галузі суспільних наук.

Телефон: +38 (068) 473-02-25
Email: soc@cuesc.org.ua
Офіційний сайт: www.cuesc.org.ua
Facebook: www.facebook.com/cuescinfo
YouTube: www.youtube.com/channel/cuescinfo

 

За підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва у травні 2019 року у видавництві “Baltija Publishing” вийшла друком колективна монографія у твердій палітурці «Challenges and prospects for the development of social sciences in Ukraine and EU countries: comparative analysis», у написанні якої взяли участь 27 науковців з України. Детальніше з проектом можна ознайомитися за цим посиланням.

 

Завантажити інформаційний лист

Поширити