Куявський університет у Влоцлавеку запрошує до участі у ряді науково-педагогічних стажувань

Куявський університет у Влоцлавеку запрошує до участі у ряді науково-педагогічних стажувань

1408

Куявський університет у Влоцлавеку

м. Влоцлавек, Республіка Польща
2–13 грудня 2019 року

До участі в стажуваннях запрошуються науково-педагогічні співробітники вищих навчальних закладів, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, які мають або здобувають освіту в галузі культурології та мистецтвознавства, державного управління, фізичного виховання, соціальних комунікацій, технічних, суспільних та природничих наук.

Усі учасники стажувань будуть забезпечені збірником тез науково-методичних доповідей, сертифікатом про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами). Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звання доцента, професора і старшого дослідника відповідно до п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, а також враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

НАВЧАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ СТАЖУВАНЬ

становить 6 кредитів (180 годин) і розподіляється таким чином:

  • ознайомлення із сайтом університету – 12 годин;
  • участь у семінарі-тренінгу та робота над науково-методичними доповідями – 48 годин;
  • індивідуальна робота з навчально-методичними матеріалами – 120 годин.

Більш детальна інформація знаходиться в інформаційному листі. Для отримання інформаційного листа просимо Вас заповнити форму та вказати напрям, який Вас цікавить.

Поширити