Люблінський медичний університет запрошує українських вчених до участі у стажуванні з медичних...

Люблінський медичний університет запрошує українських вчених до участі у стажуванні з медичних наук

505

 Люблінський медичний університет

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE

за підтримки

Центру українсько-європейського наукового співробітництва

Науково-педагогічне стажування

«СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА В КРАЇНАХ ЄС»

(м. Люблін, Республіка Польща, 1–12 липня 2019 р.)

Для участі в стажуванні запрошуються науково-педагогічні співробітники вищих навчальних закладів, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, які мають або здобувають медичну освіту.

Усі учасники стажування будуть забезпечені збірником тез науково-методичних доповідей, сертифікатом про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами).

Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звання доцента, професора і старшого дослідника відповідно до п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, а також враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

Навчальне навантаження стажування становить 5 кредитів (150 годин) і розподіляється таким чином:
• ознайомлення із сайтом університету – 12 годин;
• участь у дистанційному семінарі-тренінгу та робота над науково-методичними доповідями – 38 годин;
• індивідуальна робота з навчально-методичними матеріалами – 100 годин.

ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО СТАЖУВАННЯ:

проф. др. мед. ІРЕНА ВРОНСЬКА, декан факультету медичних наук, Люблінський медичний університет.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

Форма участі: дистанційна. Учасникам необхідно до 27 червня 2019 року (включно) надіслати на електронну адресу med@cuesc.org.ua: 1) тези науково-методичної доповіді за профілем роботи здобувача в навчальному або науковому закладі України; 2) заявку; 3) відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску.
Тема листа: НА СТАЖУВАННЯ.
Проходження науково-педагогічного стажування без підготовки науково-методичної доповіді неможливе.

Зверніть увагу на те, що стажування одноо-сібне. Сплата внеску за тези, написані в співав-торстві, здійснюється кожним учасником ста-жування, незважаючи на співавторство.

Реквізити для оплати будуть надані після отримання тез доповіді та заявки. Авторам не-обхідно перерахувати кошти після прийняття тез доповіді оргкомітетом.

Збірник тез науково-методичних доповідей і сертифікати будуть надіслані учасникам на по-штову адресу, вказану в заявці, після 30 серпня 2019 року.

Зразок оформлення заявки, вимоги до тез науково-методичних доповідей, приклад оформлення тез можна переглянути в інформаційному листі.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва (згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво):

Бєлов Дмитро Миколайовичдоктор юридичних наук, професор, директор Центру українсько-європейського наукового співробітництва.

Електронна адреса: med@cuesc.org.ua  
Контактний телефон: +38 (068) 992 04 11
Електронна сторінка: www.cuesc.org.ua                                                                              Завантажити інформаційний лист

Поширити