Міжнародна наукова конференція з суспільних наук (Влоцлавек, Республіка Польща)

Міжнародна наукова конференція з суспільних наук (Влоцлавек, Республіка Польща)

246
Куявський університет у Влоцлавеку

Міжнародна наукова конференція

ІСТОРІЯ, ПОЛІТОЛОГІЯ, ФІЛОСОФІЯ І СОЦІОЛОГІЯ: РЕВОЛЮЦІЙНІ ЗМІНИ

Влоцлавек, Республіка Польща
28–29 травня 2021 року

Завантажити інформаційний лист

До участі в міжнародній науковопрактичній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти закладів вищої освіти та науководослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері політології, філософії, історії і соціології.

ОРГАНІЗАТОР КОНФЕРЕНЦІЇ

Куявський університет у Влоцлавеку (Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku) за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

 • Dr Wiesław Pędziak, Cuiavian University in Wloclawek;
 • Dr Mirosława Struś, Cuiavian University in Wloclawek.

Учасники конференції отримують сертифікат із зазначенням обсягу підвищення кваліфікації (15 годин – 0,5 кредита ЄКТС).

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

Форма участі: дистанційна.
Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають зробити такі дії до 25 травня 2021 р. (включно): 

 1. Заповнити заявку(у разі співавторства тез заповнюється на кожного учасника окремо);
 2. надіслати на електронну адресу: soc@cuesc.org.ua

– тези доповіді;
– відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску (! реквізити надаються після отримання тез та заявки).

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача для тез – Тези, підтвердження сплати організаційного внеску – Внесок. Наприклад: Іванов_Тези, Іванов_Внесок.

Тема листа: НА КОНФЕРЕНЦІЮ У ВЛОЦЛАВЕКУ.
Мова конференції: польська, українська, російська, англійська.

   СЕКЦІЇ:

 1. Історія України
 2. Всесвітня історія
 3. Археологія
 4. Теорія та історія політики
 5. Світова політика
 6. Політика в Україні
 7. Політичний PR, реклама та менеджмент
 8. Соціологія і психологія політики
 9. Методика викладання соціології
 10. Методологія і методика соціологічного дослідження
 11. Соціологія комунікацій
 12. Історія філософії
 13. Динаміка сучасної культури
 14. Філософські проблеми освіти
 15. Актуальні проблеми сучасного суспільства

УМОВИ УЧАСТІ

Усіх учасників конференції з України буде забезпечено збірником тез конференції та сертифікатом про участь, завіреним печаткою. Учасники конференції матимуть можливість презентувати збірник матеріалів і сертифікат як підтвердження участі у міжнародній конференції, що відбувалась у країні, яка входить до Європейського Союзу.
Кожній тезі, включеній до збірника тез конференції, буде присвоєно DOI, що дає змогу авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії Міністерства освіти і науки України та презентований 12 листопада 2019 року. Збірнику тез буде присвоєно ISBN (міжнародний стандартний номер книги) європейським видавництвом. Сертифікат є документом, який підтверджує участь у роботі наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ЄС, відповідно до п. 5.2, 7.3 розділу 2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13.

   ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

 1. Розмір організаційного внеску для учасників з України становить 600 грн. Для членів Центру українсько-європейського наукового співробітництва розмір організаційного внеску становить 550 грн (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).
 2. Реквізити для оплати будуть надані після отримання тез та заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти після прийняття тез доповіді оргкомітетом.
 3. Збірники тез конференції та сертифікати буде направлено на поштову адресу учасників, вказану в заявках, після 30 липня 2021 року.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва
(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво)

Контактна особа: Качан Олена Вікторівна – координатор наукових заходів та проектів у галузі суспільних наук.
Електронна адреса: soc@cuesc.org.ua   
Контактний телефон: +38 (068) 473 02 25
Електронна сторінка: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Поширити