Міжнародна науково-практична конференція «Ідентичність та соціальна згуртованість у Центрально-Східній Європі»

Міжнародна науково-практична конференція «Ідентичність та соціальна згуртованість у Центрально-Східній Європі»

581

Соціологічна асоціація України
Південноукраїнське та Львівське обласне відділення САУ
Державний вищий навчальний заклад
 «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Кафедра філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності
Львівський національний університет імені Івана Франка
Кафедра соціології
Університет Марії Кюрі-Склодовської (Люблін)
Інститут соціології
Академія Спеціальної Педагогіки імені. М. Ґжеґожевської (Варшава)
Інститут філософії та соціології
Польське соціологічне товариство
Люблінське відділення
 Міністерство освіти, культури та науки Республіки Молдова
Асоціація соціологів та демографів Республіки Молдова
Інститут юридичних та політичних наук Центра соціології та соціальної психології Республіка Молдова
Центр українсько-європейського наукового співробітництва (Україна)
Балтійський науково-дослідний інститут проблем трансформації економічного простору (Рига, Латвія)

Міжнародна науково-практична конференція

ІДЕНТИЧНІСТЬ ТА СОЦІАЛЬНА ЗГУРТОВАНІСТЬ У ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНІЙ ЄВРОПІ»

22 квітня 2021 року
Конференція проводиться дистанційно

Завантажити інформаційний лист

НА КОНФЕРЕНЦІЇ ЗАПЛАНОВАНА РОБОТА ЗА НАСТУПНОЮ ТЕМАТИКОЮ:

 1. Сучасні тенденції змін ідентичності громадян країн Центрально-Східної Європи (нові ідентичності; змістовні зсуви ідентичності під впливом викликів сучасності; громадянська ідентичність у постмодерному суспільстві; експлікація релігійності і ідентичності у сучасному європейському просторі).
 2. Феномен соціальної згуртованості (згуртованість у просторі соціальних змін та трансформацій: від локального, регіонального до глобального; геополітичні та соціокультурні виміри згуртованості та солідарності; згуртованість у конфліктних, кризових ситуаціях). 
 3. Транскордонне співробітництво та консолідація суспільства (транскордонне наукове співробітництво; транскордонна освітньо-наукова мобільність; феномен толерантності).

Робочі мови конференції: українська, польська, румунська, англійська.

Для участі в конференції необхідно до 05 квітня 2021 року (включно) надіслати на адресу електронної пошти helenloveodessa@gmail.com наступні матеріали:

 1. Заявку на участь у роботі конференції (форма додається);
 2. Статтю.

ПУБЛІКАЦІЯ СТАТЕЙ

Статті учасників будуть опубліковані у науковому фаховому виданні «Habitus», який відповідно до Наказу МОН України від 17.03.2020 р. № 409 включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») з психологічних та соціологічних наук (спеціальності: 053 – Психологія, 054 – Соціологія). Дізнатися про умови публікації можна за посиланням. Публікація статей у журналі сплачується окремо після вдалого проходження рецензування. Вартість публікації для учасників конференції становить 700 грн за статтю, обсягом 12 сторінок. Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 40 гривень.

За бажанням авторів, статті також можуть бути опубліковані у польському науковому фаховому виданні «Konteksty Społeczne». Дізнатися за умови публікації можна за посиланням: http://kontekstyspoleczne.umcs.lublin.pl/?page_id=19.

Часопис «Konteksty Społeczne» індексований у: Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Erih Plus, Google Scholar, Index Copernicus Journals Master List, POL-index, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH).

ОПЛАТА ЗА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІΪ

 1. Для учасників з України – 100 грв., для членів САУ – безкоштовно.
 2. Для закордонних учасників – 10 Євро, для членів Польського соціологічного товариства безкоштовно.

Оплата охоплює участь у конференції, програма та сертифікат участі у конференції.
Оргвнесок треба сплатити на рахунок оргкомітету у «Приватбанк» 5169 3305 1344 0617 Південноукраїнського відділення Соціологічної асоціації України

З ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПИТАНЬ КОНФЕРЕНЦІЇ ЗВЕРТАТИСЯ ДО:

 • Лісеєнко Олени Василівни – д. соц. н., проф. кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності ПНПУ імені К. Д. Ушинського, голови Південно-Українського відділення САУ; тел +38 050-3332909; email: helenloveodessa@gmail.com
 • Коваліско Наталії Володимирівни – д. соц. н., проф. кафедри соціології Львівського національного університету імені Івана Франка, голови Львівського обласного відділення САУ; тел. +38 0500532570; 0977980015; email: kovalisko@mail.lviv.ua
 • Єкатеринчука Андрія – д-ра, ад’юнкта Інституту соціології в Університеті Марії Кюрі-Склодовської (Люблін-Польща); тел. +48 668824250; email: andrij@poczta.umcs.lublin.pl
 • Радзіка Ришарда – професора, доктора габілітованого, завідувача кафедри соціології культури в Академії спеціальної педагогіки ім. М. Ґжеґожевської (Варшава-Польща); тел. +48 502360387; email: rradzik@aps.edu.pl
Поширити