Міжнародна науково-практична конференція з технічних наук (м. Прага, Чеська Республіка)

Міжнародна науково-практична конференція з технічних наук (м. Прага, Чеська Республіка)

2297
ЧЕСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ У ПРАЗІ
(CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE)

Міжнародна науково-практична конференція

НАУКА, ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ

м. Прага, Чеська Республіка
12–13 березня 2021 року

Завантажити інформаційний лист
Вимоги та приклад оформлення

 До участі в міжнародній науково-практичній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями
у сфері технічних наук.

ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

 • доктор технічних наук, професор Войтех Петрачек, ректор Чеського технічного університету в Празі.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

Форма участі: дистанційна. Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають зробити такі дії до 9 березня 2021 року (включно): 

 1. Заповнити заявку;
 2. надіслати на електронну адресу: tech@cuesc.org.ua

– тези доповіді;
– відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску (! реквізити надаються після отримання тез та заявки).

Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого доповідача. Наприклад: Іванов_Тези, Іванов_Внесок.
Тема листа: НА КОНФЕРЕНЦІЮ У ПРАЗІ

СЕКЦІЇ

 1. Інформаційні системи та технології
 2. Прикладна механіка
 3. Матеріалознавство
 4. Галузеве машинобудування
 5. Авіаційна та ракетно-космічна техніка
 6. Суднобудування
 7. Металургія
 8. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 9. Енергетичне машинобудування
 10. Атомна енергетика
 11. Теплоенергетика
 12. Гідроенергетика
 13. Автоматизація та приладобудування
 14. Хімічні технології та інженерія
 15. Біотехнології та біоінженерія
 16. Електроніка та телекомунікації
 17. Харчові технології
 18. Технології легкої промисловості
 19. Технології захисту навколишнього середовища
 20. Архітектура та будівництво
 21. Транспорт
 22. Загальні питання технічних наук

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

 1. Розмір організаційного внеску для учасників з України становить 600 грн. Для членів Центру українсько-європейського наукового співробітництва розмір організаційного внеску становить 550 грн (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням). Внесок покриває транспортні та адміністративні витрати, пов’язані з виготовленням міжнародних сертифікатів, формуванням і друком збірників тез доповідей та поштовою розсилкою матеріалів учасникам Укрпоштою.
 2. Реквізити для оплати будуть надані після отримання тез та заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти після прийняття тез доповіді оргкомітетом.
 3. Збірники тез конференції та сертифікати буде направлено на поштову адресу учасників, вказану в заявках, після 16 квітня 2021 року.

УМОВИ УЧАСТІ

Усі учасники конференції будуть забезпечені збірником тез конференції та сертифікатом про участь, завіреним печаткою. Учасники конференції матимуть можливість презентувати збірник матеріалів і сертифікат як підтвердження участі у міжнародній конференції, що відбувалась у країні, яка входить до Європейського Союзу.
Учасники конференції отримують сертифікат із зазначенням обсягу підвищення кваліфікації (15 годин – 0,5 кредита ECTS).
Збірнику тез буде присвоєно ISBN (міжнародний стандартний номер книги) європейським видавництвом. Сертифікат є документом, який підтверджує участь у роботі наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ЄС, відповідно до п. 5.2, 7.3 розділу 2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва
(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво)

Контактна особа: Родік Леся Миколаївна – координатор з питань наукових заходів та проектів у галузі технічних наук.
Телефон: + 38 (066) 642 61 74
E-mail: tech@cuesc.org.ua
Офіційний сайт: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Поширити