Міжнародна науково-практична конференція з юридичних наук (Республіка Польща, м. Ченстохова)

Міжнародна науково-практична конференція з юридичних наук (Республіка Польща, м. Ченстохова)

2238
Полонійна академія в Ченстохові

Міжнародна науково-практична конференція

ЮРИДИЧНІ НАУКИ:
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ ІННОВАЦІЇ

м. Ченстохова, Республіка Польща
23–24 квітня 2021 року 

Завантажити інформаційний лист

До участі в міжнародній науково-практичній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері юридичних наук.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

 • Andrzej Krynski, Prof. PhD, ThDr., Dr h.c. mult., Rector of Polonia University in Czestochowa, Poland;
 • Maciej Rudnicki, Prof. Ph.D., Polonia University in Czestochowa, Poland;
 • Piotr Lisowski, Prof. Ph.D., Polonia University in Czestochowa, Poland;
 • Pierre Boubou, Prof., Ph.D., Saint Jerome Catholic University in Douala, Cameroon.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

Форма участі: дистанційна.
Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають зробити такі дії до 20 квітня 2021 року (включно): 

 1. Заповнити заявку;
 2. надіслати на електронну адресу: law@cuesc.org.ua

– тези доповіді;
– відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску (! реквізити надаються після отримання тез та заявки).

Тема листа: НА КОНФРЕНЦІЮ З ПРАВА.
Обсяг тексту: 3-5 сторінок зі списком використаних джерел.
Мови конференції: англійська, українська, російська, польська.
Зверніть увагу, що максимальна кількість співавторів – 3 особи.

СЕКЦІЇ:

 1. Історія та теорія права і держави
 2. Конституційне та муніципальне право
 3. Цивільне право і цивільний процес. Сімейне право
 4. Господарське право та господарський процес
 5. Трудове право та право соціального забезпечення
 6. Аграрне та екологічне право. Земельне право
 7. Адміністративне право і процес. Фінансове право. Інформаційне право
 8. Кримінальне право та кримінологія. Кримінально-виконавче право
 9. Кримінальний процес та криміналістика
 10. Право Європейського Союзу. Міжнародне право та порівняльне правознавство

УМОВИ УЧАСТІ

Усіх учасників конференції з України буде забезпечено збірником тез конференції та сертифікатом про участь, завіреним печаткою. Учасники конференції матимуть можливість презентувати збірник матеріалів і сертифікат як підтвердження участі у міжнародній конференції, що відбувалась у країні, яка входить до Європейського Союзу.
Учасники конференції отримують сертифікат із зазначенням обсягу підвищення кваліфікації (15 годин – 0,5 кредити ECTS).
Кожній тезі, включеній до збірника тез конференції, буде присвоєно DOI, що дає змогу авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії Міністерства освіти і науки України та презентований 12 листопада 2019 року. Збірнику тез буде присвоєно ISBN (міжнародний стандартний номер книги) європейським видавництвом.
Сертифікат є документом, який підтверджує участь у роботі наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ЄС, відповідно до п. 5.2, 7.3 розділу 2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

 1. Розмір організаційного внеску для учасників з України становить 600 грн. Для членів Центру українсько-європейського наукового співробітництва розмір організаційного внеску становить 550 грн (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням). Внесок покриває транспортні та адміністративні витрати, пов’язані з виготовленням міжнародних сертифікатів, формуванням і друком збірників тез доповідей та поштовою розсилкою матеріалів учасникам Укрпоштою.
 2. Реквізити для оплати будуть надані після отримання тез та заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти після прийняття тез доповіді оргкомітетом.
 3. Збірники тез конференції та сертифікати буде направлено на поштову адресу учасників, вказану в заявках, після 4 червня 2021 року.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва
(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво)

Коробець Оксана Володимирівна – координатор з питань наукових заходів та проектів у галузі юридичних наук.
Контактний телефон: + 38 (068) 473 07 28
Електронна адреса:  law@cuesc.org.ua
Офіційний сайт: www.cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Поширити