Міжнародна науково-практична конференція з юридичних наук (м. Запоріжжя)

Міжнародна науково-практична конференція з юридичних наук (м. Запоріжжя)

237
Міністерство освіти і науки України
Запорізький національний університет
Навчально-наукова лабораторія дослідження проблем службового права НАПрН України
Запорізьке обласне відділення Центру українсько-європейського наукового співробітництва
Видавничий дім «Гельветика»

Міжнародна науково-практична конференція

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРАВОВОЇ НАУКИ»

до 30-ти річчя юридичного факультету

м. Запоріжжя
1-2 жовтня 2021 року

Завантажити інформаційний лист

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Юридичний факультет запрошує Вас до участі у Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання вітчизняної правової науки» до 30-ти річчя факультету.

Мета конференції: Конференція проводиться з метою здійснення комплексного наукового розгляду сучасних проблем права в Україні та світі, його пристосованості та відповідності вимогам сьогодення, з залученням зусиль науковців з усіх куточків України та зарубіжних вчених, які займаються дослідженням у галузі юриспруденції.

Місце проведення: Запорізький національний університет.

До участі в конференції запрошуються вчені, аспіранти та молоді науковці юридичних факультетів ЗВО та юридичних ЗВО, а також практичні працівники з України та інших країн світу, які активно займаються науковими дослідженнями у галузі юриспруденції.

Мова конференції: українська, англійська.

В рамках конференції планується робота наступних секцій:

  1. Історія та теорія держави та права, філософія права;
  2. Конституційне право, міжнародне публічне право;
  3. Цивільне право та процес, сімейне право, житлове право, міжнародне приватне право;
  4. Господарське право та процес;
  5. Трудове право, право соціального забезпечення;
  6. Екологічне, земельне, аграрне право;
  7. Адміністративне право та процес, фінансове, інформаційне право;
  8. Кримінальне право, кримінально-виконавче право, кримінологія;кримінальний процес, криміналістика

Захід проводиться в межах реалізації проєкту «Загальноєвропейська конвергенція правових, економічних та культурологічних основ попередження корупції» за номером 611790-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE, що входить до напряму «Жан Моне» (Jean Monnet) Програми ЄС Erasmus+, за підтримки Виконавчої агенції з питань освіти аудіовізуальних засобів і культури ЄКЄС (EACEA EU).

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

Фролов М.О., ректор Запорізького національного університету, доктор історичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України;

Бондар О.Г., перший проректор Запорізького національного університету, доктор юридичних наук, професор;

Коломоєць Т.О., декан юридичного факультету Запорізького національного університету, завідувач Навчально-наукової лабораторії дослідження службового права НАПрН України, голова Запорізького обласного відділення Центру українсько-європейського наукового співробітництва, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, Заслужений юрист України;

Макаренков О.Л., заступник декана юридичного факультету Запорізького національного університету з міжнародної роботи, керівник проєкту «Загальноєвропейська конвергенція правових, економічних та культурологічних основ попередження корупції» за номером 611790-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE, що входить до напряму «Жан Моне» (Jean Monnet) Програми ЄС Erasmus+, за підтримки Виконавчої агенції з питань освіти аудіовізуальних засобів і культури ЄКЄС (EACEA EU), доктор юридичних наук, доцент;

Головко О.П., директор Видавничого Дому “Гельветика”, кандидат економічних наук;

Віхляєв М.Ю., директор Центру українсько-європейського наукового співробітництва, доктор юридичних наук, професор.

ДЕДЛАЙН

Бажаючі взяти участь у роботі конференції, мають надіслати свої тези на електронну адресу або в 101 ауд. 5-го навчального корпусу ЗНУ до 20 серпня 2021 року.

Участь у конференції ‒ БЕЗКОШТОВНА.

КОНТАКТНА ОСОБА:

Шиванова Марина Григорівна
тел. (061) 289-12-98
Електронна пошта: law_faculty_znu@ukr.net
Адреса: Юридичний факультету: пр. Соборний, 74, V корпус, каб. 101.

Завантажити інформаційний лист

Поширити