Перший міжнародний форум «Правове регулювання обігу зброї в Україні: нові виклики...

Перший міжнародний форум «Правове регулювання обігу зброї в Україні: нові виклики та перспективи вирішення»

284

Науково-дослідний інститут публічного права
Українська академія зброярських студій

Центр українсько-європейського наукового співробітництва
Всеукраїнська профспілка захисників України,
спортсменів та працівників сфер
 

Перший міжнародний форум

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ:
НОВІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРІШЕННЯ

12 квітня 2024 року
м. Київ, Україна

Завантажити інформаційний лист

ТЕМАТИКА НАПРЯМКІВ РОБОТИ ФОРУМУ

 1. Основні напрями нормативно-правового регулювання державної політики у сфері обігу зброї в умовах режиму воєнного стану та загострення соціально-політичних конфліктів.
 2. Дозвільна система України в умовах режиму воєнного стану: виклики, ризики та загрози.
 3. Незареєстрована (трофейна,   «знайдена»)   зброя:   обсяги, загрози, нормативно-правові шляхи вирішення проблеми.
 4. Нормативно-правове регулювання порядку носіння, застосування і зберігання штатної, нагородної, спортивної, травматичної та мисливської зброї.
 5. Законодавчо-нормативне регулювання та забезпечення виробництва зброї та боєприпасів в умовах режиму воєнного часу.
 6. Особливості створення та функціонування об’єктів, що пов’язані з обігом зброї в Україні (функціонування зброярських магазинів, стрілецьких тирів, стрільбищ та стрілецьких комплексів).
 7. Напрями розвитку правового забезпечення купівлі, продажу і зберігання колекційної вогнепальної зброї.
 8. Особливості формування державної інформаційної політики в сфері обігу зброї в Україні в умовах режиму воєнного стану.
 9. Шляхи імплементації в національну правову систему міжнародних стандартів та позитивного зарубіжного досвіду правового регулювання сфери обігу зброї.

Метою форуму є обговорення проблем нормативно-правових основ регулювання обігу зброї в Україні з врахуванням викликів, пов’язаних з російсько-українською війною та пошук ефективних нормативно-правових шляхів їх вирішення.

УМОВИ УЧАСТІ У ФОРУМІ

У збірник тез доповідей та резолюцію будуть включені матеріали, які надійшли до оргкомітету не пізніше 10 березня 2024 року. На електронну адресу оргкомітету надсилаються:

 1. Заявка на участь у Форумі.
 2. Тези доповіді, оформлені згідно з вимогами та зразком.

ЗАПОВНИТИ ЗАЯВКУ НА УЧАСТЬ У ПЕРШОМУ МІЖНАРОДНОМУ ФОРУМІ «ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ: НОВІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРІШЕННЯ» можна за цим посиланням: https://forms.gle/uuQeEDFmmXu4xEbf8

Мови форуму: українська та англійська.

РЕЗОЛЮЦІЯ ФОРУМУ

Резолюція Форуму буде надіслана Президенту України, Голові Верховної Ради України, Прем’єр міністру України, Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності, Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки і буде розміщена на сайті Науково-дослідного інституту публічного права та Центру українсько-європейського наукового співробітництва.

Організаційний комітет Форуму сприятиме друку доповідей, які будуть оформлені у вигляді наукових статей, у фахових виданнях Науково-дослідного інституту публічного права.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Організаційний комітет Форуму забезпечує анонімне якісне рецензування тез доповідей. Усі подані тези доповідей перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

ЗАБОРОНА       ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ      ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА

Звертаємо увагу авторів на те, що матеріали для публікації приймаються виключно українською та англійською мовами. Тексти російською мовою не приймаються! Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

 1. Тези доповіді приймаються на електронну адресу форуму лише з повним пакетом необхідних документів.
 2. За якість поданого матеріалу відповідальність несуть автори. Оргкомітет залишає за собою право відхилити публікації, які не відповідають тематиці Форуму та вимогам щодо оформлення тез.
 3. Тези доповіді повинні бути загальним обсягом 6–8 тис. знаків, набрані в редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman, 14 кеглем, без виставлення переносів, стиль – normal (звичайний), інтервал між рядками – одинарний. Назва файлу має відповідати прізвищу першого автора латиницею, після прізвища автора необхідно вказати номер секції, у роботі якої братиме участь автор. Наприклад, dос.
 4. Формат сторінки – А4.
 5. Параметри сторінки:
  – розмір полів: ліве – 3,0 см, праве – 2,0 см, верхнє – 2,0 см, нижнє – 2,5 см;
  сторінки без нумерації.
  6. У правому верхньому куті (шрифт звичайний, без нахилу та підкреслювань):
 • прізвище та ініціали авторів;
 • науковий ступінь і вчене звання;
 • назва організації.
 1. Заголовок друкується великими літерами, шрифт жирний, без нахилу та підкреслювань, по центру аркуша, без переносів, відокремлюється від тексту одним вільним рядком зверху та знизу.
 2. Формули, малюнки, таблиці в тексті не допускаються.
 3. Список використаних джерел та літератури.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ

Хрещатик І.О., д-р юрид. наук, професор,
Науково-дослідний інститут публічного права

ПРАВОВІ ОСНОВИ РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ

Текст.

Список використаних джерел та літератури

ОРІЄНТОВНИЙ ПОРЯДОК РОБОТИ ФОРУМУ

12 квітня 2024 року:
08:30 – 09:00 – реєстрація учасників.
09:00 – 09:30 – відкриття роботи Форуму.
09:30 – 18:30 – робота панелей.
18:30 – 19:00 – прийняття Резолюції, закриття роботи Форуму.

ДО ВІДОМА УЧАСНИКІВ ФОРУМУ

 1. У термінах проведення, графіку роботи Форуму можливі зміни.
 2. Організаційний комітет не покриває витрат, пов’язаних з дорогою та проживанням учасників.
 3. Організаційний комітет залишає за собою право відбору доповідей на заході, враховуючи обмеженість в часі проведення заходу та актуальність висвітленої проблематики.
 4. Місце та деталі проведення заходу будуть повідомлені учасникам заздалегідь.

AДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

03035, Україна, м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2А. Науково-дослідний інститут публічного права

З ПИТАНЬ ПАРТНЕРСТВА В ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННІ        ФОРУМУ ЗВЕРТАТИСЯ             ДО ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

КОНТАКТИ ДЛЯ ЗВ’ЯЗКУ:

Е-mail: siplzbroya@gmail.com
Мар’яна Верхотурова – тел.: +38-096-970-79-37.

Поширити