Науково-педагогічне стажування в галузі культурології, мистецтвознавства та музикознавства (м. Влоцлавек, Республіка Польща)

Науково-педагогічне стажування в галузі культурології, мистецтвознавства та музикознавства (м. Влоцлавек, Республіка Польща)

2980

Куявський університет у Влоцлавеку (Республіка Польща)
Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової
ГО «Музикознавці України у світовій культурі» (МУУСК)

Науково-педагогічне стажування

СУЧАСНІ НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРОЛОГІЇ, МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА ТА МУЗИКОЗНАВСТВА
В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС

м. Влоцлавек, Республіка Польща
19 жовтня – 27 листопада 2020 року

Завантажити інформаційний лист
Завантажити програму стажування

Для участі в стажуванні запрошуються науково-педагогічні співробітники вищих навчальних закладів, наукові співробітники наукових установ, викладачі навчальних закладів мистецтва та культури, докторанти, аспіранти, здобувачі, які мають або здобувають освіту в галузі культурології та мистецтва.

Усі учасники стажування будуть забезпечені збірником тез науково-методичних доповідей, сертифікатом про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами). Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звання доцента, професора і старшого дослідника відповідно до п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, а також враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

Навчальне навантаження стажування становить 6 кредитів (180 годин) і розподіляється по 6 годин кожен день протягом 6 робочих тижнів.

У межах стажування передбачено проведення шести онлайн-лекцій у ZOOM англійською та українською мовами та Круглого столу за результатами науково-педагогічного стажування:

 • 10 листопада о 15:00 відбудеться лекція на тему «Holistic methods in educational process of cultural pedagogy / Комплексні методи у навчальному процесі культурної педагогіки» (англ.). Спікер 1 – mgr Joanna Skiba завідувач кафедри іноземних мов, керівник міжнародного офісу в Куявському університеті у Влоцлавеку (Польща), експерт в галузі освіти та електронного навчання для дорослих; Спікер 2 – dr Marcin Miziołek викладач кафедри соціальних наук в Куявському університеті у Влоцлавеку (Польща), сертифікований коач та наставник;
 • 13 листопада о 15:00 відбудеться лекція на тему «Musicology in the multidisciplinary environment of the contemporary humanitarian science and education / Музикологія у мультидисциплінарному середовищі сучасної гуманітарної науки та освіти» (укр.). Спікер – Самойленко Олександра Іванівна, доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової (м. Одеса);
 • 17 листопада о 15:00 відбудеться лекція на тему «Pathways in early music education: strategies, dimensions, concepts and promotion / Шляхи становлення музичної освіти: стратегії, виміри, концепції та розвиток» (англ.). Спікер – mgr Joanna Skiba завідувач кафедри іноземних мов, керівник міжнародного офісу в Куявському університеті у Влоцлавеку (Польща), експерт в галузі освіти та електронного навчання для дорослих;
 • 20 листопада о 15:00 відбудеться лекція на тему «Opera Festival as a means of actualizing the history of opera / Оперний фестиваль як засіб актуалізації  історії оперного мистецтва» (укр.). Спікер – Черкашина-Губаренко Марина Романівна, доктор мистецтвознавства, академік Національної академії мистецтв України, заслужений діяч мистецтв України, професор Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського (м. Київ);
 • 24 листопада о 15:00 відбудеться лекція на тему «Music and art as a source of effective therapy in the times of pandemia / Музика та мистецтво як джерело ефективної терапії в період пандемії» (англ.). Спікер – dr Marcin Miziołek викладач кафедри соціальних наук в Куявському університеті у Влоцлавеку (Польща), сертифікований коач та наставник;
 • 27 листопада об 11:00 відбудеться лекція на тему «Musical Ukrainian studies: historical, theoretical and educational-pedagogical measurements / Музична україністика: історичний, теоретичний та освітньо-педагогічний виміри» (укр.). Спікер – Драч Ірина Степанівна, доктор мистецтвознавства, професор Харківського державного університету мистецтв імені І. П. Котляревського (м. Харків);
 • 27 листопада о 15:00 відбудеться Круглий стіл за результатами науково-педагогічного стажування (обговорення матеріалів, підведення підсумків). Модератор – Самойленко Олександра Іванівна, доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової (м. Одеса).

Посилання на онлайн-лекцію буде надіслано всім учасникам після сплати за стажування. Онлайн-лекції будуть збережені.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО СТАЖУВАННЯ

 1. dr Jolanta Kloc, Cuiavian University in Wloclawek;
 2. dr Zbigniew Brenda, Cuiavian University in Wloclawek;
 3. dr Krzysztof Gandziarski, Cuiavian University in Wloclawek;
 4. dr Urszula Kempińska, Cuiavian University in Wloclawek;
 5. dr Ireneusz Pyrzyk, Cuiavian University in Wloclawek;
 6. Самойленко Олександра Іванівна, доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової;
 7. Осадча Світлана Вікторівна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової;
 8. Черкашина-Губаренко Марина Романівна, доктор мистецтвознавства, академік Національної академії мистецтв України, заслужений діяч мистецтв України, професор Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського;
 9. Драч Ірина Степанівна, доктор мистецтвознавства, професор Харківського державного університету мистецтв імені І. П. Котляревського.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

Форма участі: дистанційна.

Учасникам необхідно до 13 листопада 2020 року (включно):

1) Заповнити заявку;
2) надіслати на електронну адресу  soc@cuesc.org.ua:
– тези науково-методичної доповіді за профілем роботи здобувача в навчальному або науковому закладі України;
– відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску (після надання реквізитів).

Тема листа: НА СТАЖУВАННЯ З КУЛЬТУРОЛОГІЇ ТА МИСТЕЦТВА У ВЛОЦЛАВЕКУ.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва
(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво)

Контактна особа: Качан Олена Вікторівна – координатор наукових заходів та проектів у галузі культурології та мистецтв.
Електронна адреса: soc@cuesc.org.ua   
Контактний телефон: +38 (068) 473 02 25
Електронна сторінка: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Поширити