Науково-педагогічне стажування з педагогічних та психологічних наук (м. Влоцлавек, Республіка Польща)

Науково-педагогічне стажування з педагогічних та психологічних наук (м. Влоцлавек, Республіка Польща)

826

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA WE WŁOCŁAWKU
(КУЯВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ У ВЛОЦЛАВЕКУ)

 

Науково-педагогічне стажування

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
В ГАЛУЗІ ПЕДАГОГІЧНИХ ТА ПСИХОЛОГІЧНИХ НАУК
В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС

м. Влоцлавек, Республіка Польща
16 листопада – 28 грудня 2020 року

Завантажити інформаційний лист з вимогами та прикладом
Програма стажування

Для участі в стажуванні запрошуються науково-педагогічні співробітники вищих навчальних закладів, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, які мають або здобувають педагогічну і психологічну освіту.

Усі учасники стажування будуть забезпечені збірником тез науково-методичних доповідей, сертифікатом про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами). Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звання доцента, професора і старшого дослідника відповідно до п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, а також враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

Навчальне навантаження стажування становить 6 кредитів (180 годин) і розподіляється по 6 годин кожного дня впродовж 6 робочих тижнів.

ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО СТАЖУВАННЯ

д-р Уршула Кемпінська, директор Інституту педагогіки та логопедії Куявського університету у Влоцлавеку.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

Форма участі: дистанційна.

Учасникам необхідно до 28 грудня 2020 року (включно):

  1. Заповнити заявку;
  2. надіслати на електронну адресу ped@cuesc.org.ua:

– тези науково-методичної доповіді за профілем роботи здобувача в навчальному або науковому закладі України;
– відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску (після надання реквізитів).

Тема листа: НА СТАЖУВАННЯ З ПЕДАГОГІЧНИХ ТА ПСИХОЛОГІЧНИХ НАУК.
Проходження науково-педагогічного стажування без підготовки науково-методичної доповіді неможливе.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

  1. Організаційний внесок учасника науково-педагогічного стажування становить 150 євро в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на момент здійснення платежу й використовується на покриття транспортних та адміністративних витрат, пов’язаних із виготовленням міжнародних сертифікатів, використанням офіційного інформаційного порталу, опублікуванням збірника тез доповідей і його поштовою розсилкою учасникам. Для членів Центру українсько-європейського наукового співробітництва організаційний внесок становить 140 євро (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).
  2. Зверніть увагу на те, що стажування одноосібне. Сплата внеску за тези, написані в співавторстві, здійснюється кожним учасником стажування, незважаючи на співавторство.
  3. Реквізити для оплати будуть надані після отримання тез доповіді та заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти після прийняття тез доповіді оргкомітетом.
  4. Збірник тез науково-методичних доповідей і сертифікати будуть надіслані учасникам на поштову адресу, вказану в заявці, 26 лютого 2021 року.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва
(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво)

Контактна особа: Коробець Оксана Володимирівна – координатор наукових заходів та проектів у галузі педагогічних та психологічних наук.
Контактний телефон: +38 (068) 473 09 80
Електронна адреса: ped@cuesc.org.ua
Електронна сторінка: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Завантажити інформаційний лист з вимогами та прикладом
Поширити