Науково-педагогічне стажування з юридичних наук (м. Влоцлавек, Республіка Польща)

Науково-педагогічне стажування з юридичних наук (м. Влоцлавек, Республіка Польща)

685
Куявський університет у Влоцлавеку

Науково-педагогічне стажування

ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПІДХОДІВ ТА ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ ПРАВНИКІВ

м. Влоцлавек, Республіка Польща
7 червня – 17 липня 2021 року

Завантажити інформаційний лист
Програма стажування

Для участі в стажуванні запрошуються науково-педагогічні співробітники вищих навчальних закладів, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, які мають або здобувають юридичну освіту.

Навчальне навантаження стажування становить 6 кредитів (180 годин) і розподіляється по 6 годин кожен день протягом 6 робочих тижнів.

Кожен учасник стажування отримує сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами із зазначенням погодинної програми) та збірник тез науково-методичних доповідей.

Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звання доцента, професора і старшого дослідника відповідно до п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, а також враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

Форма участі: дистанційна.
Мова тез доповідей: українська, польська, англійська, російська.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО СТАЖУВАННЯ

  • dr Wiesław Pędziak, Cuiavian University in Wloclawek;
  • dr Jolanta Miziołek, Cuiavian University in Wloclawek.

УМОВИ УЧАСТІ

Учасникам необхідно до 4 червня 2021 року (включно):

1)Заповнити заявку;
2) надіслати на електронну адресу law@cuesc.org.ua:

– тези науково-методичної доповіді за профілем роботи здобувача в навчальному або науковому закладі України;
– відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску (! реквізити надаються після отримання тез та заявки).

Тема листа: НА СТАЖУВАННЯ З ПРАВА.

Зверніть увагу! Проходження науково-педагогічного стажування без підготовки науково-методичної доповіді неможливе.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

  1. Організаційний внесок учасника науково-педагогічного стажування становить 150 євро в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на момент здійснення платежу й використовується на покриття транспортних та адміністративних витрат, пов’язаних із виготовленням міжнародних сертифікатів, використанням офіційного інформаційного порталу, опублікуванням збірника тез доповідей і його поштовою розсилкою учасникам. Для членів Центру українсько-європейського наукового співробітництва організаційний внесок становить 140 євро (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).
  2. Зверніть увагу на те, що стажування одноосібне. Сплата внеску за тези, написані в співавторстві, здійснюється кожним учасником стажування, незважаючи на співавторство.
  3. Реквізити для оплати будуть надані після отримання тез доповіді та заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти після прийняття тез доповіді оргкомітетом.
  4. Збірник тез науково-методичних доповідей і сертифікати будуть надіслані учасникам на поштову адресу, вказану в заявці, після 7 серпня 2021 року.

ОНЛАЙН-ЛЕКЦІЇ

У межах стажування відбудеться онлайн-лекції на платформі ZOOM англійською мовою.

Дата: 8 липня, 11:00 (за київським часом).

Посилання на онлайн-лекцію буде надіслано всім учасникам після сплати за стажування. Онлайн-лекції будуть збережені.

mgr Joanna Skiba експерт в галузі освіти та електронного навчання для дорослих (Республіка Польща)

Тема лекції: «Learning success-from theory to practice»

Мова: англійська.

Joanna about her lecture: The lecture will contain the in-depth study of mechanisms of becoming a successful learner in present day education systems bearing in mind both academic worlds: online and traditional environment. We will discuss pedagogical theories dealing with learning at all educational levels.

dr Marcin Miziołek сертифікований коач та наставник (Республіка Польща)

Тема лекції: «Mindfulness – bringing one’s attention in the present moment without judgment as a more and more popular approach in Western Europe»

Мова: англійська.

Marcin about his lecture: In this interactive lecture we are going to explain how to understand emotions better, which can help manage crisis situations. Emotions and our reaction to them are the core element of functioning therefore Mindfulness is treated here as a base for wellbeing and self-regulation.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва
 (згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво)

Контактна особа: Тютюнник Тетяна Миколаївна – координатор з питань наукових заходів та проектів у галузі юридичних наук.
Телефон: +38 (068) 473 07 28
E-mail: law@cuesc.org.ua   
Офіційний сайт: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Поширити