Науково-педагогічне стажування з журналістики та менеджменту соціокультурної діяльності (м. Влоцлавек, Республіка Польща)

Науково-педагогічне стажування з журналістики та менеджменту соціокультурної діяльності (м. Влоцлавек, Республіка Польща)

368
Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
(Куявський університет у Влоцлавеку)

Науково-педагогічне стажування

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ «ЖУРНАЛІСТИКА» І «МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС

м. Влоцлавек, Республіка Польща
22 лютого – 2 квітня 2021 року

Завантажити інформаційний лист із вимогами
Програма стажування
Лист МОН України щодо можливості проведення дистанційного стажування

Для участі в стажуванні запрошуються науково-педагогічні співробітники вищих навчальних закладів, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, які мають або здобувають освіту в галузі журналістики
та менеджменту соціокультурної діяльності.

Навчальне навантаження стажування становить 6 кредитів (180 годин) і розподіляється по 6 годин кожного дня впродовж 6 робочих тижнів.
Кожен учасник стажування отримує сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами із зазначенням погодинної програми) та збірник тез науково-методичних доповідей.
Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звання доцента, професора і старшого дослідника відповідно до п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, а також враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

Форма участі: дистанційна.
Мова тез доповідей: польська, англійська, українська.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО СТАЖУВАННЯ

  • dr Mirosława Struś, Cuiavian University in Wloclawek;
  • dr Elżbieta Nowakowska, Cuiavian University in Wloclawek

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

Учасникам необхідно до 19 березня 2021 року (включно):

  1. Заповнити заявку;
  2. надіслати на електронну адресу  soc@cuesc.org.ua:

– тези науково-методичної доповіді за профілем роботи здобувача в навчальному або науковому закладі України;
– відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску (! реквізити надаються після отримання тез та заявки).

Тема листа: НА СТАЖУВАННЯ З ЖУРНАЛІСТИКИ У ВЛОЦЛАВЕКУ.
Зверніть увагу! Проходження науково-педагогічного стажування без підготовки науково-методичної доповіді неможливе.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

  1. Організаційний внесок учасника науково-педагогічного стажування становить 150 євро в гривневому еквіваленті за курсом на момент здійснення платежу й використовується на покриття транспортних та адміністративних витрат, пов’язаних із виготовленням міжнародних сертифікатів, використанням офіційного інформаційного порталу, опублікуванням збірника тез доповідей і його поштовою розсилкою учасникам. Для членів Центру українсько-європейського наукового співробітництва організаційний внесок становить 140 євро (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).
  2. Зверніть увагу на те, що стажування одноосібне. Сплата внеску за тези, написані в співавторстві, здійснюється кожним учасником стажування, незважаючи на співавторство.
  3. Реквізити для оплати будуть надані після отримання тез доповіді та заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти після прийняття тез доповіді оргкомітетом.
  4. Збірник тез науково-методичних доповідей і сертифікати будуть надіслані учасникам на поштову адресу, вказану в заявці, після 23 квітня 2021 року.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва
(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво)

Контактна особа: Качан Олена Вікторівна – координатор наукових заходів та проектів у галузі соціальних комунікацій.
Електронна адреса: soc@cuesc.org.ua   
Контактний телефон: +38 (068) 473 02 25
Електронна сторінка: www.cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Поширити