Північний університетський центр у Бая-Маре запрошує до участі у міжнародній конференції з...

Північний університетський центр у Бая-Маре запрошує до участі у міжнародній конференції з суспільних наук

573

Centrul Universitar Nord din Baia Mare
Facultatea de Litere

Північний університетський центр у Бая-Маре
Факультет філології

Міжнародна науково-практична конференція

КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ СУСПІЛЬНИХ НАУК:
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЛЯ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС
Бая-Маре, Румунія, 28–29 червня 2019 року

До участі у міжнародній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти ВНЗ та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері суспільних наук.

 

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

ПІВНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ ЦЕНТР У БАЯ-МАРЕ (Бая-Маре, Румунія)
за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва.

УМОВИ УЧАСТІ

Усіх учасників конференції з України буде забезпечено збірником тез конференції та сертифікатом про участь, завіреним печаткою. Учасники конференції матимуть можливість презентувати збірник матеріалів і сертифікат як підтвердження участі у міжнародній конференції, що відбувалась у країні, яка входить до Європейського Союзу. Збірнику тез буде присвоєно ISBN (міжнародний стандартний номер книги) європейським видавництвом.

Сертифікат є документом, який підтверджує участь у роботі наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ЄС, відповідно до п. 5.2, 7.3 розділу 2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13.

ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ

Ioan-Mircea FĂRCAŞ – декан факультету філології, Північний університетський центр у Бая-Маре.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

Форма участі: дистанційна. Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають надіслати електронною поштою до організаційного комітету до 25 червня 2019 р. (включно):
– заповнену за зразком заявку;
– тези доповіді;
– відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску.
Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки – Заявка, для тез – Тези, підтвердження сплати організаційного внеску – Внесок. Наприклад: Іванов_Заявка, Іванов_Тези, Іванов_Внесок
Електронна адреса: soc@cuesc.org.ua  Тема листа: НА КОНФЕРЕНЦІЮ У МІСТІ БАЯ-МАРЕ

СЕКЦІЇ
  1. Актуальні питання філософських наук
  2. Актуальні питання соціологічних наук
  3. Актуальні питання історичних наук
  4. Актуальні питання політичних наук
  5. Мистецтвознавство і культурологія

Більш детальна інформація щодо вимог до тез доповідей, сплати організаційного внеску, зразків оформлення довідки та тез знаходиться в іформаційному листі.

Завантажити інформаційний лист

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва є офіційним представником організаційного комітету конференції в Україні
(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво)

Контактна особа: Бєлов Дмитро Миколайович – д.ю.н., професор, директор Центру українсько-європейського наукового співробітництва, професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства Ужгородського національного університету.

Телефон: + 38 (068) 473 02 25
E-mail: soc@cuesc.org.ua  
Офіційний сайт: www.cuesc.org.ua

Поширити