Північний університетський центр у Бая-Маре запрошує до участі у написанні колективної монографії...

Північний університетський центр у Бая-Маре запрошує до участі у написанні колективної монографії з філологічних наук

402
 

Північний університетський центр у Бая-Маре (Румунія)

Колективна монографія

СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ГАЛУЗІ ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК

До участі у написанні колективної монографії запрошуються науковці, викладачі та аспіранти. Наукові роботи аспірантів необхідно направляти виключно у співавторстві з науковим керівником.

Північний університетський центр у Бая-Маре є партнером Центру українсько-європейського наукового співробітництва вже протягом 2 років. Зокрема, у травні 2019 року за підтримки ЦУЄНС у видавництві “Baltija Publishing” вийшла друком колективна монографія у твердій палітурці «Advanced trends of the modern development of philology in European countries», у написанні якої взяли участь 16 науковців з України.

Детальніше з проектом можна ознайомитися за цим посиланням.

Матеріали приймаються українською, румунською, російською, англійською мовами.

Автори колективної монографії обов’язково отримують 3 примірники видання.

Майбутнє видання стане результатом праці колективу авторів, об’єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх досліджень.

Монографія буде видана європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing”
(м. Рига, Латвія) з присвоєнням їй номера ISBN, що дасть можливість авторам взяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні Європейського Союзу.

Кожному розділу, включеному до колективної монографії, буде присвоєно DOI, що дозволяє авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії Міністерства освіти і науки України та презентований 12 листопада 2019 року.

Вид видання – наукове, формат А5, тверда палітурка.

Кожен співавтор отримає сертифікат.

Додатково повідомляємо вам, що відповідно до оновлених вимог МОН України щодо порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам відсутність достатньої кількості наукових праць у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science може бути замінена публікацією монографії англійською мовою (Пункт 2.2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13):

<< Вчене звання професора присвоюється працівникам наукових установ:
1) які працюють у наукових установах Національної академії наук та національних галузевих академіях наук, іншого підпорядкування, наукових організаціях, наукових підрозділах вищих навчальних закладів […]
2) яким присуджено науковий ступінь доктора наук;
3) яким присвоєно вчене звання доцента або старшого дослідника (старшого наукового співробітника);
4) які мають: […] не менше трьох публікацій у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science (за рішенням вченої ради вищого навчального закладу відсутність достатньої кількості таких наукових праць може бути замінена публікацією монографії англійською мовою в одному з міжнародних видавництв…)>>

 

ГОЛОВА РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ

Ioan-Mircea FĂRCAŞ – декан факультету філології, Північний університетський центр у Бая-Маре.

 

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА МОНОГРАФІЇ

– Романські, германські мови

– Слов’янські мови та література

– Українська мова та література

– Література європейських країн

– Теорія літератури

– Загальне мовознавство

– Перекладознавство

– Мова і засоби масової комунікації

– Міжкультурна комунікація

 

УМОВИ УЧАСТІ

Для публікації матеріалів у колективній монографії авторам необхідно до 31 січня 2020 року надіслати на електронну адресу filology@cuesc.org.ua

 1. заявку окремим файлом (див. приклад оформлення заявки);
 2. наукову статтю для публікації;
 3. копію квитанції про оплату.

Реквізити для оплати надсилаються після отримання статті.

Тема листа: КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ

 

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ

Прийом заявок та статей для публікації в монографії: до 31 січня 2020 року (включно)
Відповідь про прийняття матеріалів: протягом 3 днів після отримання матеріалів
Електронна розсилка макету монографії: 27 березня 2020 року
Поштова розсилка друкованих примірників: 24 квітня 2020 року

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

 • стаття повинна представляти собою цілісний матеріал наукового змісту, що включає результати оригінальних досліджень автора;
 • обсяг статті не менше 20 сторінок; формат А4 через 1,5 інтервал; шрифт Times New Roman, розмір 14; поля з усіх сторін – 20 мм.
 • кількість авторів не може перевищувати дві особи.

 

ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА СТАТТІ

 • прізвище та ініціали автора статті; науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи; адреса місця роботи (англійською мовою); назва статті;
 • матеріал повинен мати таку структуру: короткий вступ (1-2 сторінки), 2-3 рівнозначних за обсягом параграфа і висновок (1 сторінка), анотація 7-10 речень мовою статті (зазначити проблематику та результати дослідження);
 • у статті обов’язково мають бути посторінкові посилання, а також список використаної літератури наприкінці публікації. Посилання потрібно відзначати цифрою без дужок і крапок за допомогою звичайних посилань програми Microsoft Word.

З метою забезпечення підвищення якості наукових цитувань в наукометричній базі даних Open Ukrainian Citation Index (OUCI), потрібно вказати DOI для кожного джерела, яке його має.
Увага! Список використаних джерел складається мовою оригіналу  та оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

 

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ

Заявка на участь у формуванні колективної монографії на тему
«Сучасні дослідження в галузі філологічних наук»

 1. Прізвище, ім’я, по батькові автора (українською та англійською мовами).
 2. Науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (українською та англійською мовами).
 3. Контактний номер телефону.
 4. Телефон, електронна адреса.
 5. Поштова адреса або дані Нової пошти (П.І.П. отримувача, місто, номер відділення, номер телефону отримувача) для відправлення примірників монографії.

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

THE PROBLEM OF DEFINING LINGUISTIC WORLDVIEW IN MODERN LINGUISTICS: DIVERSITY OF APPROACHES AND DEFINITIONS

Holter I. M.

INTRODUCTION
Linguistics, along with the sciences studying thinking, is one of those branches of human knowledge showing the closest links with philosophy throughout its development, which is explained by the nature of the subject matter of linguistics itself  [1]. […]

1. Назва параграфу

Текст Текст 1 […]

2. Назва параграфу

Текст Текст […]

CONCLUSIONS
Thus, the linguistic worldview is the result of the centuries-old work of the collective ethnic consciousness of a certain people, the reflection, comprehension, sensation and appreciation in a certain language of its being and views on the world perception and reflection in the human psyche of the surrounding reality. […]
SUMMARY
The article deals to the study of the language picture of the world. The question of the universality and uniqueness of the national pictures of the world is considered. Besides, the paper focuses on the problems of modern linguistics in correlation with the culture and language, the picture of the world and language. […]
REFERENCES
1. Серёгина М.А. Понятие языковой картины мира в когнитивной лингвистике: аспекты и виды. Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал. 2007. Т. 1. № 6.
С. 55–65. DOI1026/354-6682/55-59

Information about author:
Holter I. M.,
Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor of the Department of Translation
Dnipropetrovsk State Technical University of Railway Transport
2, Akademika Lazaryana str., Dnipro, 49700, Ukraine

__________________________________
[1] Серёгина М.А. Понятие языковой картины мира в когнитивной лингвистике: аспекты и виды. Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал. 2007. Т. 1. № 6. С. 55–65.

 

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва (згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво)

Контактна особа:
Родік Леся Миколаївна – координатор з питань наукових заходів та проектів у галузі філологічних наук.

Телефон: + 38 (068) 992 04 11
Email: filology@cuesc.org.ua
Офіційний сайт: www.cuesc.org.ua
Facebook: www.facebook.com/cuescinfo
YouTube: www.youtube.com/channel/cuescinfo

Завантажити інформаційний лист
Поширити