Всеукраїнський форум керівників правничих шкіл (м. Полтава, Україна)

Всеукраїнський форум керівників правничих шкіл (м. Полтава, Україна)

201

Всеукраїнський форум
керівників правничих шкіл

Всеукраїнський освітній проєкт

НЕЗЛАМНІ ПРАВНИЧІ ШКОЛИ УКРАЇНИ:
ПІДСУМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ

12 червня 2024 року
м. Полтава, Україна 

Завантажити інформаційний лист

УЧАСНИКИ ПРОЄКТУ:

 • Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;
 • Академія адміністративно-правових наук, Наукова школа адміністративного та німецького права Університету Максута Нарикбаєва (Казахстан);
 • Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України, школа господарського права та школа міського права;
 • Юридичний факультет Національного університету біоресурсів і природокористування України;
 • Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 • Одеський державний університет внутрішніх справ;
 • Дослідницька служба Верховної Ради України;
 • Юридичний факультет ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Навчально-науковий інститут права Державного податкового університету;
 • Юридичний факультет Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
 • Юридичний факультет Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова;
 • Факультет національної безпеки, права та міжнародних відносин Державного університету «Житомирська політехніка»;
 • Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
 • Юридичний факультет Донецького національного університету імені Василя Стуса;
 • Донецький державний університет внутрішніх справ;
 • Юридичний факультет Запорізького національного університету;
 • Навчально-науковий інститут права та міжнародно-правових відносин Університету митної справи та фінансів;
 • Економіко-правовий факультет Маріупольського державного університету (м. Київ);
 • Юридичний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
 • Навчально-науковий інститут морського права та менеджменту Національного університету «Одеська морська академія»;
 • Юридичний інститут Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана;
 • Інститут права Львівського державного університету внутрішніх справ;
 • Економіко-правовий факультет Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;
 • Юридичний факультет Волинського національного університету імені Лесі Українки;
 • Юридичний факультет Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля;
 • Юридичний факультет Сумського національного аграрного університету;
 • Факультет міжнародної торгівлі та права Державного торговельно-економічного університету;
 • Юридичний факультет Європейського університету;
 • Факультет судового та міжнародного права Національного університету «Одеська юридична академія»;
 • Юридичний факультет Національного авіаційного університету.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ЗАХОДУ:

Дмитро Лученко –  доктор юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Ольга Бектібаєва – доктор філософії у галузі права, директор Вищої школи права Університету Максута Нарикбаєва.

Володимир Устименко – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, член-кореспондент НАПрН України, заслужений юрист України, член Президії НАН України, директор Інституту економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України.

Олена Яра – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії наук вищої освіти України та Академії адміністративно-правових наук, декан юридичного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Ігор Криницький – доктор юридичних наук, професор, старший дослідник, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, директор Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Максим Корнієнко – доктор юридичних наук, професор, полковник поліції, проректор Одеського державного університету внутрішніх справ.

Леся Ваолевська – доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, керівник Дослідницької служби Верховної Ради України.

Ярослав Лазур – доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Василь Топчій – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, директор Навчально-наукового інституту права Державного податкового університету.

Віталій Серьогін –  доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Віктор Захарчук – кандидат юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.

Лариса Сергієнко – доктор наук з державного управління, доцент, декан факультету національної безпеки, права та міжнародних відносин Державного університету «Житомирська політехніка».

Віталій Вдовічен – доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Ірина Коваль – доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Єгор Назимко – доктор юридичних наук, професор, майор поліції, перший проректор Донецького державного університету внутрішніх справ.

Тетяна Коломоєць – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, член-кореспондент Національної академії правових наук України, декан юридичного факультету Запорізького національного університету.

Дмитро Приймаченко – доктор юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи Університету митної справи та фінансів.

Світлана Калініна – доктор економічних наук, професор, декан економіко-правового факультету Маріупольського державного університету (м. Київ).

Ольга Соколенко – доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Наталія Савінова – доктор юридичних наук, старший дослідник, директор Навчально-наукового інституту морського права та менеджменту Національного університету «Одеська морська академія».

Людмила Кожура – доктор юридичних наук, професор, директор Юридичного інституту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Іван Красницький – кандидат юридичних наук, професор, директор Інституту права Львівського державного університету внутрішніх справ.

Людмила Токарчук – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, декан економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Антон Демчук – кандидат юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Олена Арсентьєва – кандидат юридичних наук, професор, декан юридичного факультету Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Олег Роговенко – кандидат юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету Сумського національного аграрного університету.

Юлія Гончарова – кандидат юридичних наук, доцент, декан факультету міжнародної торгівлі та права Державного торговельно-економічного університету.

Петро Кравчук – кандидат юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету Європейського університету.

Богдан Фасій – кандидат юридичних наук, доцент, декан факультету судового та міжнародного права Національного університету «Одеська юридична академія».

Ірина Сопілко – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, директор юридичного факультету Національного авіаційного університету.

Артем Шаіпов – магістр права Кембриджського університету, юридичний радник програми USAID «Нове правосуддя».

Дата та час початку засідання – 12 червня 2024 року о 10:00.

Запрошуються представники усіх правничих шкіл, які брали участь у Всеукраїнському освітньому проєкті «Незламні правничі школи України» та всі охочі, які не долучились до його реалізації, але уповноважені представляти відповідний юридичний факультет або юридичний інститут.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Підведення підсумків реалізації Всеукраїнського освітнього проєкту «Незламні правничі школи України».
 2. Урочисте вручення дипломів та сертифікатів керівникам правничих шкіл-учасників Проєкту, відзнак НПП правничих шкіл.
 3. Створення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація деканів юридичних факультетів / директорів інститутів закладів вищої освіти України».

Для участі у форумі особи, уповноважені представляти відповідний юридичний факультет або юридичний інститут, мають до 1 червня 2024 року заповнити заявку за посиланням https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXifxucDV2BeBZtwKXij9l_fjkS2v6B2vtdLbw3V27n3KIKg/viewform?usp=pp_url

КОНТАКТИ:

Заступник керівника секретаріату Центру українсько-європейського наукового співробітництва – Д’яченко Анастасія Сергіївна.

Телефон: +38 (099) 733 42 54.

Поширити