Розпочинаємо співпрацю з Хорватією монографією з державного управління (VERN’ University of Applied...

Розпочинаємо співпрацю з Хорватією монографією з державного управління (VERN’ University of Applied Sciences, місто Загреб, Республіка Хорватія)

305

VERN’ University of Applied Sciences (Veleučilište VERN’)
м. Загреб, Республіка Хорватія

 Колективна монографія

 ДЕРЖАВНЕ І МУНІЦИПАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ:
ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА 

VERN’ University of Applied Sciences запрошує науковців, викладачів та аспірантів взяти участь у роботі групи авторів з метою підготовки колективної монографії з  державного управління.
Наукові роботи аспірантів необхідно направляти виключно у співавторстві з науковим керівником.

Майбутнє видання стане результатом праці колективу авторів, об’єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх досліджень.

Монографія буде видана європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) з присвоєнням їй номера ISBN, що дасть можливість авторам взяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні Європейського Союзу.

Кожному розділу, включеному до колективної монографії, буде присвоєно DOI, що дозволяє авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії Міністерства освіти і науки України та презентований 12 листопада 2019 року.

Вид видання – наукове, формат А5, тверда палітурка.
Кожен співавтор отримає сертифікат.
Матеріали приймаються українською, хорватською, російською, англійською мовами.
Автори колективної монографії обов’язково отримують 3 примірники видання.

Додатково повідомляємо вам, що відповідно до оновлених вимог МОН України щодо порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам відсутність достатньої кількості наукових праць у періодичних виданнях, включених до науко-метричних баз Scopus або Web of Science може бути замінена публікацією монографії англійською мовою (Пункт 2.2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13):

<< Вчене звання професора присвоюється працівникам наукових установ:
1) які працюють у наукових установах Національної академії наук та національних галузевих академіях наук, іншого підпорядкування, наукових організаціях, наукових підрозділах вищих навчальних закладів […]
2) яким присуджено науковий ступінь доктора наук;
3) яким присвоєно вчене звання доцента або старшого дослідника (старшого наукового співробітника);
4) які мають: […] не менше трьох публікацій у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science (за рішенням вченої ради вищого навчального закладу відсутність достатньої кількості таких наукових праць може бути замінена публікацією монографії англійською мовою в одному з міжнародних видавництв…)>>

ГОЛОВА РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ:

Prof. Vlatko Cvrtila, PhD., Dean of VERN’ University of Applied Sciences.

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА МОНОГРАФІЇ:

 1. Теорія та історія державного управління
 2. Механізми державного управління
 3. Державна служба
 4. Місцеве самоврядування
 5. Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку

  УМОВИ УЧАСТІ:

Для публікації матеріалів у колективній монографії авторам необхідно до 6 березня 2020  року (включно):

 1. заповнити заявку (у разі співавторства тез заповнюється на кожного учасника окремо);
 2. надіслати на електронну адресу pub.adm@cuesc.org.ua:

– наукову статтю для публікації;
– копію квитанції про оплату(після надання реквізитів).
Тема листа: КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ:

Прийом заявок та статей для публікації в монографії: до 6 березня 2020 року (включно)
Відповідь про прийняття матеріалів: протягом 3 днів після отримання матеріалів
Електронна розсилка макету монографії: 11 травня 2020 року
Поштова розсилка друкованих примірників: 15 червня 2020 року

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ:

 • стаття повинна представляти собою цілісний матеріал наукового змісту, що включає результати оригінальних досліджень автора;
 • обсяг статті не менше 20 сторінок; формат А4 через 1,5 інтервал; шрифт Times New Roman, розмір 14; поля з усіх сторін – 20 мм.
 • кількість авторів не може перевищувати дві особи.

 ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА СТАТТІ:

 • прізвище та ініціали автора та назва статті (мовою статті);
 • матеріал повинен мати таку структуру: короткий вступ (1-2 сторінки), 2-3 рівнозначних за обсягом параграфи і висновок (1 сторінка), анотація 7-10 речень мовою статті (зазначити проблематику та результати дослідження);
 • у статті обов’язково мають бути посторінкові посилання, а також список використаної літератури наприкінці публікації. Посилання потрібно відзначати цифрою без дужок і крапок за допомогою звичайних посилань програми Microsoft Word.

З метою забезпечення підвищення якості наукових цитувань в наукометричній базі даних Open Ukrainian Citation Index (OUCI), потрібно вказати DOI для кожного джерела у списку літератури, яке його має.

Увага! Список використаних джерел подається мовою оригіналу та оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

 • науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи; адреса місця роботи (англійською мовою).

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва

(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво)

Тютюнник Тетяна Миколаївна – координатор з питань наукових заходів та проектів у галузі державного управління.

Контактний телефон: +38 (068) 473 02 28
Електронна адреса: pub.adm@cuesc.org.ua
Електронна сторінка: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

 

FORMATION OF THE MODERN WORLDVIEW OF A CIVIL SERVANT

 

Batenko H. V.,

INTRODUCTION

Higher education in Ukraine in the sphere of public administration is a level of professional education as well as a continuous process of specialized academic and practical training that takes place in higher education institutions where there is a high-qualified academic staff, provision of the combination of educational process with scientific-practical activity and competent specialists in public administration are trained. [1].   […]

 

 1. Section title

Text […]

 1. Section title

Text […]

 

CONCLUSIONS

In modern public and municipal administration… […]

 

SUMMARY

The article is devoted to studying […]

 

REFERENCES

 1. Про освіту: Закон України від 5 вересня 2017 р. № 2145-19 / Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 05.03.2019)

 

Information about author:
Batenko H. V.,
Candidate of Sciences in Public Administration,
Senior Lecturer at the Department of Economics
of Regional Economic Policy
Dnipropetrovsk Regional Institute of Public Administration
of the National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine
29, Gogolya Str., Dnipro, 49044, Ukraine

 

[1] Про освіту: Закон України від 5 вересня 2017 р. № 2145-19 / Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 05.03.2019)

 

Завантажити інформаційний лист
Поширити