V Конгрес сходознавців (м. Київ, Україна)

V Конгрес сходознавців (м. Київ, Україна)

310

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
Навчально-науковий інститут філології та журналістики
Кафедра східної філології
Видавничий дім «Гельветика»
Центр українсько-європейського наукового співробітництва

 

Завантажити інформаційний лист

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 Запрошуємо Вас узяти участь

у V Конгресі сходознавців, який відбудеться 9–10 грудня 2021 року в ННІ філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського в онлайн-форматі.

ЗАПЛАНОВАНО ТАКІ ЗАХОДИ:

Перший день Конгресу (9 грудня)

 • Культурно-історична спадщина країн Близького і Середнього Сходу
 • Культурно-історична спадщина країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону
 • Культурно-історична спадщина народів Великого степу
 • Історико-культурна спадщина та сучасність Криму
 • Ідейні та релігійні концепції Сходу
 • Сучасні економічні, політичні та культурні процеси на теренах Близького, Середнього та Далекого Сходу
 • Східні мотиви в європейському дискурсі
 • Сходознавство у сучасному медіапросторі

Другий день Конгресу (10 грудня)

Науково-практичний семінар «Кримськотатарська мова»

 • Популяризація кримськотатарської мови та просування бренду “#Qırım tili – це круто”
 • Кримськотатарська мова: сучасні методики викладання мови в закладах освіти

Робочі мови: українська, кримськотатарська, турецька, англійська.

Місце проведення: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського м. Київ, вул. Джона Маккейна, 33 (ст. м. «Дружби народів»).

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ:

 • Валерій Бортняк, доцент (Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського).
 • Володимир Казарін, професор (Таврійський національний університет імені  В. І. Вернадського).
 • Марсель Ердал, професор (Франкфуртський університет імені Йоганна Вольфганга Гете).
 • Озкул Чобаноглу, професор (Університет Хаджеттепе, Анкара).
 • Хакан Киримли, професор (Університет Бількент, Анкара).
 • Олексій Хамрай, професор (Інститут сходознавства імені А. Кримського НАН України).
 • Ласло Кароль, доцент (Уппсальський університет, Швеція).
 • Мажена Ґодзінська, доктор філософії з культурної антропології (Варшавський університет).
 • Ібрагім Шахін, доцент (Егейський університет, Ізмір).
 • Уміт Їлдиз, доцент (Посольство Республіки Туреччина в Україні, атташе з питань освіти).
 • Ірина Дрига, доцент (Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського).
 • Ольга Мавріна, доцент (Інститут сходознавства імені А. Кримського НАН України).
 • Мехмед Челенк, доцент (Університет Улудаг, Бурса).
 • Костянтин Комісаров, доцент (Київський університет імені Бориса Грінченка).

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

 • Бессараб Олександр Володимирович, в.о. завідувача кафедри східної філології ННІ філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, bessarab.olexandr@tnu.edu.ua, +380937665356.
 • Дрига Ірина Миколаївна, доцентка кафедри східної філології ННІ філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.
 • Сеітяг’яєва Таміла Решатівна, старший викладач кафедри східної філології ННІ Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.
 • Арнаутова Айше Рустемівна, старший викладач кафедри східної філології ННІ Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.
 • Колега Юрій, інспектор кафедри східної філології ННІ філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

КООРДИНАТОРИ КОНГРЕСУ:

 • Сеітяг’яєва Таміла Решатівна, доцентка кафедри східної філології ННІ Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, seitiahiaieva.tamila@tnu.edu.ua, +380507036531.
 • Дрига Ірина Миколаївна, доцентка кафедри східної філології ННІ філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, dryha.iryna@tnu.edu.ua, +380679610301.
 • Емірамзаєва Афізе Саітмустафаївна, старший викладач кафедри східної філології ННІ філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, emiramzaieva.afize@tnu.edu.ua, +380935707074.
 • Колега Юрій, інспектор кафедри східної філології ННІ філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, shid.philology@tnu.edu.ua, +380950209270.

Для публікації тез доповідей необхідно до 7 грудня 2021 року (включно):

 1. надіслати на адресу editor@oriental.vernadskyjournals.in.ua тези доповіді українською, кримськотатарською, турецькою або англійською мовами. Назва надісланих матеріалів має включати в себе прізвище автора та ініціали (Наприклад: Кушнір ТМ_Тези).
 2. заповнити заявку за посиланням або QR-кодом.

УЧАСТЬ У КОНГРЕСІ:

У зв’язку з пандемією захворювання COVİD-19 і онлайн-форматом проведення конгресу в 2021 році Організаційний комітет прийняв рішення звільнити учасників від сплати організаційного внеску.

Видання збірника тез конгресу здійснюється безкоштовно завдяки партнерської підтримки Видавничого дому «Гельветика». Розсилка збірника буде проведена через місяць після проведення заходу.

Доступ до онлайн-платформи, на якій відбудеться конгрес, буде заздалегідь надісланий усім учасникам, які заповнять заявку на участь.

Учасники заходів V Конгресу сходознавців можуть опублікувати статті у науковому виданні «Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія Філологія. Соціальні комунікації», який включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») зі спеціальностей 035 –Філологія, 061 – Журналістика відповідно до Наказу МОН України від 17.03.2020 № 409 (додаток 1).

Умови публікації: http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/rules

УВАГА! Оргкомітет та редколегія залишають за собою право відхиляти доповіді та статті, які не відповідають вимогам і не містять наукової новизни. Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань, а також за дотримання авторських прав.

КОНТАКТИ ОРГКОМІТЕТУ:

Кафедра східної філології Навчально-наукового інституту філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

Поштова адреса: вул. Джона Маккейна, 33, ауд. 419, м. Київ, 02000

Сайт університету: www.tnu.edu.ua

Електронна пошта: editor@oriental.vernadskyjournals.in.ua

Контактний телефон: +38 (098) 985 01 58

Контактна особа: Родік Леся Миколаївна, координатор з питань наукових заходів та проектів у галузі філологічних наук Центру українсько-європейського наукового співробітництва

Поширити