VІ Міжнародна науково-практична конференція з ІТ-права (м. Львів, Україна)

VІ Міжнародна науково-практична конференція з ІТ-права (м. Львів, Україна)

358

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА, ПСИХОЛОГІЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ
ONLINE LAW SCHOOL
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІНФОРМАТИКИ І ПРАВА НАПРН УКРАЇНИ
ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ГЕЛЬВЕТИКА»
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ УКРАЇНИ»

VІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

ІТ-ПРАВО: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

м. Львів, Україна
27 листопада 2020 р.

Шановні колеги!

Завантажити інформаційний лист

Запрошуємо Вас взяти участь у IV-ій Міжнародній науково-практичній конференції «ІТ-право: проблеми і перспективи розвитку в Україні», яка відбудеться 27 листопада 2020 р.

У зв’язку з поширенням COVID-19, конференція відбудеться online через платформу Zoom

Для участі у конференції запрошуються представники органів державної влади України, міжнародних організацій, громадських об’єднань, науковці, професорсько-викладацький склад науково-освітніх установ, аспіранти, здобувачі та фахівці, які практично займаються проблематикою ІТ-права.

Мета конференції – проведення науково-практичної дискусії щодо формування і розвитку правових відносин пов’язаних з використанням інформаційних технологій.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Публічно-правові проблеми сфери ІТ:

 • закономірності та засади формування ІТ-права; 
 • забезпечення прав і свобод людини і громадянина, законних інтересів суспільства і держави у сфері ІТ-права; 
 • ІТ-законодавство: проблеми, пріоритети, напрями розвитку; 
 • інформаційна безпеки у сфері ІТ, організація діяльності суб’єктів забезпечення інформаційної безпеки; 
 • Data protection у США та ЄС. GDPR; 
 • забезпечення права на приватність у сфері ІТ (Internet, Social networking service, Сloud Technology, Big Data, Mobile device);
 • особливості використання штучного інтелекту, робототехніки, технологій Інтернету речей; 
 • правові засади застосування технології Blockchain;
 • правові аспекти обігу криптовалюти. Криптовалютні біржі та юридичні засади трейдінгу; 
 • Smart Contracts;
 • досудове і судове блокування (обмеження) та блокування доступу до визначеного (ідентифікованого) інформаційного ресурсу (сервісу);
 • відповідальність за вчинення правопорушень (злочинів) в ІТ сфері; 
 • кіберзлочини та кіберзагрози (скімінг, кеш-трепінг; фішинг; онлайн-шахрайство; піратство; кардшарінг; соціальна інженерія; мальвер; протиправний контент; рефайлінг);
 • кримінально-процесуальні аспекти розслідування кібезлочинів та злочинів у сфері ІТ.

Секція 2. Приватно-правові проблеми сфери ІТ:

 • правове регулювання IT-діяльності та сфера послуг IT-юриста; 
 • підприємництво і запуск стартапів. Правові аспекти краудфандингу; 
 • юридичний супровід стартапів. Договір про співпрацю; 
 • хмарні технології та бази даних у юридичній діяльності; 
 • договора у сфері ІТ; 
 • система правового захисту комерційної таємниці; 
 • VR (право власності на віртуальні об’єкти, інтелектуальні права тощо);
 • договори про передачу прав інтелектуальної власності та захист прав інтелектуальної власності в Інтернеті в Україні та за кордоном; 
 • електронна комерція (правила користування сайтів та інтернет-магазинів); 
 • захист правспоживачів при он-лайн купівлі. Договір публічної оферти

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

Участь у конференції безкоштовна.

Участь у конференції включає: 

 • можливість прийняти участь у конференції та експертних дискусіях;
 • публікація матеріалів конференції на сайті aphd.ua та у віснику конференції (електронна та друкована публікації одночасно).

Для участі роботі конференції, необхідно до 25 листопада 2020 р. (включно) зареєструватися та надіслати тези доповіді через google form

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ

 • тези доповіді повинні бути виконані на актуальну тему, містити результати наукового дослідження, відредаговані та належно оформлені;
 • матеріали, що не відповідають ІТ-тематиці, вимогам щодо оформлення, представлені пізніше встановленого терміну, не розглядаються і не повертаються;
 • роботи проходитимуть перевірку на плагіат. Організатори можуть відмовити у публікації з причин наявності текстових запозичень або низької якості публікації;
 • обсяг доповіді (тез) до 6 сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова. Поля: верхнє – 15, нижнє – 15, праве – 15, ліве – 20, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal;
 • текст може містити лише кінцеві посилання (у квадратних дужках вказується номер джерела з переліку, який наведений у кінці тез доповіді);
 • сторінки не нумеруються;
 • перший рядок – назва секції відповідно до переліку, який вказаний вище (шрифт Times New Roman No 12, праворуч); другий рядок – прізвище та ім’я (або ініціали) автора (шрифт звичайний, напівжирний, вирівняний по правій стороні). Третій рядок – науковий ступінь, вчене звання, посада. Наступний абзац повинен містити назву доповіді прописними літерами;
 • при оформленні списку використаної літератури слід дотримуватися вимог ДСТУ 8302:2015.

Сайт конференції: https://onlinelawschool.pro/itlaw2020
FB: onlinelawschool.pro

Контактні особи: Радейко Роман Ігорович
Телефон: +38 (097) 951-87-25 
E-mail:  itlaw2017@gmail.com

Поширити