Зимова школа «Дні України в Люблянському університеті “Культурні, мовні, літературні, мистецькі, історичні,...

Зимова школа «Дні України в Люблянському університеті “Культурні, мовні, літературні, мистецькі, історичні, журналістські аспекти російсько-української війни”»

1914

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Центр українсько-європейського наукового співробітництва
Люблянський університет
Український державний університет імені Михайла Драгоманова
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

ЗИМОВА ШКОЛА

Дні України в Люблянському університеті

КУЛЬТУРНІ, МОВНІ, ЛІТЕРАТУРНІ, МИСТЕЦЬКІ, ІСТОРИЧНІ, ЖУРНАЛІСТСЬКІ АСПЕКТИ
РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

Завантажити інформаційний лист

Запрошуються студенти, охочі взяти участь у зимовій школі.

Участь у заході здійснюватиметься за рахунок Люблянського університету (будуть компенсовані витрати за проїзд, проживання та харчування). Звертаємо увагу на те, що кількість місць обмежена! Організаційним комітетом будуть вибрані найбільш обдаровані студенти.

Метою зимової школи є розвиток академічних зв’язків та критичне мислення щодо ситуації в Україні.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

Митя Великоня – доктор філософії, професор культурології, керівник Центру культурологічних і релігійних досліджень Люблянського університету;

 

 

Ксенія Відмар Хорват – доктор, професор, кафедра соціології, Люблянський університет;

 

Пітер Водопивець – кандидат історичних наук, академік, професор, словенський історик і громадський інтелектуал;

 

Ервін Гладник Мілхарчич – словенський журналіст;

 

 

Младен Ухлік – доктор, професор, факультет мистецтв, Люблянський університет;

 

Олександра Самойленко – доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової;

 

Микола Палінчак – доктор політичних наук, професор, декан факультету міжнародних економічних відносин ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

 

Олег Головко – кандидат економічних наук, засновник та директор Видавничого дому «Гельветика»;

 

Сергій Русаков – кандидат філософських наук, доцент, директор Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова;

 

Віталій Охманюк – кандидат мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України, декан факультету культури і мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки;

 

Оксана Бабелюк – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри іноземних мов та перекладознавства Львівського державного університету безпеки життєдіяльності;

 

Катерина Головко – доктор юридичних наук, професор, директор Видавництва «Юридика»;

 

Михайло Віхляєв – доктор юридичних наук, професор, директор Центру українсько- європейського наукового співробітництва.

УМОВИ УЧАСТІ:

 • у зимовій школі можуть узяти участь лише студенти;
 • до 2 лютого 2024 року (включно) усі студенти, які хочуть узяти участь у зимовій школі, мають надіслати на пошту soc@cuesc.org.ua презентацію на тему заходу та заповнити заявку;
 • обов’язкове знання англійської мови на рівні В2.

Тема листа: Презентація на зимову школу.

ВИМОГИ ДО ПРЕЗЕНТАЦІЇ:

 • мова презентації – англійська;
 • мінімальна кількість слайдів – 15, максимальна – 30;
 • оформлення довільне;
 • вітається використання в презентації малюнків, графіків, таблиць;
 • презентація може бути створена за допомогою програм PowerPoint, Emaze, Sway, Canva та Piktochart.

Із 3 по 5 лютого учасники, які пройдуть відбір, поїдуть до зимової школи.

ПРОГРАМА ЗИМОВОЇ ШКОЛИ:

19 лютого 2024 року

1) прибуття учасників до Ужгорода;
2) екскурсія ДВНЗ «Ужгородський національний університет» та зустріч з викладачами;
3) оглядова екскурсія Ужгородом;
4) інтеграційна вечеря в готелі «Praha».

20 лютого 2024 року

1) сніданок у готелі «Praha»;
2) трансфер учасників з Ужгорода до Любляни.

21 лютого 2024 року

1) пленарні засідання зимової школи «Дні України в Люблянському університеті “Культурні, мовні, літературні, мистецькі, історичні, журналістські аспекти російсько-української війни”».

22 лютого 2024 року

1) пленарні засідання зимової школи «Дні України в Люблянському університеті “Культурні, мовні, літературні, мистецькі, історичні, журналістські аспекти російсько-української війни”».

23 лютого 2024 року

1) пленарні засідання зимової школи «Дні України в Люблянському університеті “Культурні, мовні, літературні, мистецькі, історичні, журналістські аспекти російсько-української війни”».

24 лютого 2024 року

1) пленарні засідання зимової школи «Дні України в Люблянському університеті “Культурні, мовні, літературні, мистецькі, історичні, журналістські аспекти російсько-української війни”».

25 лютого 2024 року

1) сніданок в готелі в Любляні;
2) трансфер з Любляни до Ужгорода;
3) поселення учасників у готелі «Praha».

26 лютого 2024 року

1) сніданок у готелі «Praha»;
2) від’їзд учасників.


У межах зимової школи заплановано проведення
міжнародної наукової конференції

«ВЗАЄМОДІЯ ДОСВІДУ ПОСТЮГОСЛАВСЬКОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО ПРОСТОРУ: КУЛЬТУРНІ, МОВНІ, ЛІТЕРАТУРНІ, МИСТЕЦЬКІ, ІСТОРИЧНІ, ЖУРНАЛІСТСЬКІ АСПЕКТИ»

з 23 по 24 лютого 2024 року

Організаційний комітет запрошує взяти участь усіх охочих, зацікавлених тематикою конференції.

Участь у конференції є безоплатною.
Форма участі – заочна.

СЕКЦІЇ:

 • Культурні аспекти.
 • Мовні аспекти.
 • Літературні аспекти.
 • Мистецькі аспекти.
 • Історичні аспекти.
 • Журналістські аспекти.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають зробити такі дії до 9 лютого 2024 року (включно):

 1. заповнити заявку;
 2. надіслати на електронну адресу soc@cuesc.org.ua тези доповіді. Назва файлу повинна відповідати прізвищу та ініціалам першого доповідача. Наприклад: Шевченко ВМ_Тези.

Тема листа: На конференцію у Любляні.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:

Організаційний комітет конференції забезпечує анонімне якісне рецензування кожних тез доповідей. Усі подані тези доповідей перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

ДЕТАЛІ УЧАСТІ:

Усі учасники конференції будуть забезпечені електронним збірником тез конференції та сертифікатом про участь, завіреним печаткою. Учасники конференції   отримують   електронний сертифікат із зазначенням обсягу підвищення кваліфікації (15 годин – 0,5 кредиту ECTS).

Кожній тезі, включеній до збірника тез конференції, буде присвоєно DOI, що дає змогу авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії Міністерства освіти і науки України.

Збірнику тез буде присвоєно ISBN (міжнародний стандартний номер книги) європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing”.

Збірник тез конференції буде розміщений на відкритій платформі європейського видавництва “Izdevnieciba “Baltija Publishing” та розісланий учасникам 20 лютого 2024 року. Зразок розміщення можна подивитися за цим посиланням.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА:

Звертаємо увагу авторів на те, що тези доповідей приймаються виключно українською, словенською та англійською мовами! Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ:

Назва секції. Назва доповіді англійською мовою, розташована по центу (прописними літерами, шрифт Times New Roman № 16, жирний).

Далі, через один інтервал, назва доповіді українською мовою, розташована по центу (прописними літерами, шрифт Times New Roman № 16, жирний).

Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище, ім’я по-батькові автора латиницею, науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності) посада, кафедра, повна назва установи, де навчається або працює автор, місто, країна (оформлені англійською мовою); шрифт Times New Roman № 14.

Через один інтервал, по центру – прізвище, ім’я по-батькові автора, науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності) посада, кафедра, повна назва установи, де навчається або працює автор, місто, країна (оформлені українською мовою); шрифт Times New Roman № 14.

Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал – 1,5.

Список використаних джерел (без повторів) подається мовою оригіналу в кінці тексту під назвою «Література:» (Bibliography)» та оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].

Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.

Зверніть увагу, що максимальна кількість співавторів – 3 особи.

Мова конференції: українська, словенська, англійська.

ЗРАЗОК ТЕЗ:

Секція 1. Культурні аспекти

Communicative space of modern culture

Комунікативний простір сучасної культури

Skorovarova Ye. V.
Doctor of Philology, Professor,
Professor at the Department of Ethics, Aesthetics and Cultural Studies
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Kyiv, Ukraine 

Скороварова Є. В.
доктор філологічних наук, професор,
професор кафедри етики, естетики і культурології
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
м. Київ, Україна

Текст… [1].

Література:

КОНТАКТИ:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Контактна    особа    –    Качан Олена Вікторівна, координатор зимової школи та конференції.
Телефон: +38 (068) 473 02 25
E-mail: soc@cuesc.org.ua
Офіційний сайт: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Поширити