XIV Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація фіскальної політики в умовах євроінтеграції»

XIV Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація фіскальної політики в умовах євроінтеграції»

440

Міністерство фінансів України
Державний податковий університет
Academy of Economics and Pedagogy (Czech Republic)
Scientific Center of Innovative Research (Estonia)
Batumi Shota Rustaveli State University (Georgia)
Institute for International Taxation e.V. (Germany)
WSHIU Academy of Applied Sciences (Poland)
Mykolas Romeris University (Lithuania)
Moldova State University (Moldova)
University of Zielona Gora (Poland)
WSG University (Poland)

XIV Міжнародна науково-практична конференція

ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В
УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

До 102 річниці заснування закладу освіти та 2 річниці з дати створення Державного податкового університету, запрошуємо міжнародних (крім країни-агресора) й українських представників законодавчої та виконавчої влади, бізнесу, експертів, науковців та молодих вчених взяти 8 грудня 2023 року участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Трансформація фіскальної політики в умовах євроінтеграції».

Дата проведення: 08 грудня 2023 року.
Час проведення: 10:00 – 14:00
Офіційні мови: українська, англійська.
Режим роботи: комбінований (на базі Конференц-комплексу Університету та дистанційно на платформі Zoom).
Регламент: виступ до 15 хвилин.

Мета конференції: забезпечення належної комунікації між фахівцями-практиками та науковцями у сфері публічних фінансів, податкової і митної справи, а також консолідованого визначення пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку українського суспільства в умовах євроінтеграції під час воєнного стану.

ПАНЕЛЬНІ ДИСКУСІЇ:

 1. Сучасні виклики та тенденції розвитку обліку та оподаткування в контексті євроінтеграційних процесів.
 2. Е-трансформація фінансової політики держави.
 3. Економічна безпека держави та бізнесу: національні інтереси та європейські орієнтири.
 4. Правове регулювання фіскальної політики держави в умовах євроінтеграції.
 5. Пріоритетні напрями забезпечення митної безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі.
 6. Соціогуманітарні детермінанти сучасної фіскальної політики на шляху до євроінтеграції.

Збірник тез буде розміщений на сайті Державного податкового університету після проведення Конференції.
Для участі у Конференції необхідно подати до 01 грудня заповнити заявку.
Приєднатися до Конференції на платформі ZOOM.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

 • Серебрянський Дмитро Миколайович, в. о. ректора Державного податкового університету, канд. екон. наук, доцент, с.н.с. – голова Організаційного комітету;
 • Смірнова Олександра Миколаївна, в. о. проректора з наукової роботи Державного податкового університету, канд. екон. наук, доцент, с.н.с. – заступник голови Організаційного комітету;
 • Болдов Андрій Олександрович, проректор з європейської інтеграції та цифрової трансформації Державного податкового університету;
 • Брижак Роман Олександрович, проректор з економіки та інфраструктурного розвитку Державного податкового університету;
 • Georgy Abusalidze, Doctor of Economics, Professor, Head of Department of Finance and Banks, Batumi Shota Rustaveli State University, Georgia;
 • Paulina Kolisnichenko, Ph.D, Vice-Rector of WSHIU Academy of Applied Sciences, Poland;
 • Lars Micker, prof. Director of the Institute for International Taxation e.V. (Nordkirchen, Germany);
 • Iryna Mihus, Doctor of Economic Sciences, Professor, Research Director, Scientific Center of Innovative Research; Natalia Mocanu, Doctor of Economics, Professor of Department of Finance, State University of Moldova;
 • Žaneta Simanavičienė, Doctor Habil, Professor, Head of Business Innovation laboratory, Mykolas Romeris University, Lithuania;
 • Marzena Sobczak-Michałowska, Doctor of social sciences, Professor WSG, Vice-Rector for International Processes WSG University, Bydgoszcz, Poland, Honorary Prof. Kharkiv National University of Radio Electronics, Ukraine, Visiting Professor – SWAMI University, India;
 • Ania Ratke-Majewska, doctor Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytet Zielonogórski; Zinaida Zhyvko, Doctor of Science (Economics), Professor, Academy of Economics and Pedagogy, Czech Republic;
 • Зикун Наталія Іванівна, декан факультету соціально-гуманітарних технологій та менеджменту Державного податкового університету, д-р соц. ком., професор;
 • Корнєєв Володимир Вікторович, декан факультету фінансів та цифрових технологій Державного податкового університету, д-р екон. наук, професор;
 • Краєвський Володимир Миколайович, декан факультету податкової справи обліку та аудиту Державного податкового університету, д-р екон. наук, професор;
 • Прокопенко Валерія Юріївна, директор навчально-наукового інституту економічної безпеки та митної справи Державного податкового університету, д-р екон. наук, професор;
 • Топчій Василь Васильович, директор навчально-наукового інституту права Державного податкового університету, д-р юрид. наук, професор;
 • Дідук Алла Григорівна, директор Науково-дослідного інституту фінансової політики, канд. юрид. наук, доцент;
 • Капітанець Світлана Володимирівна, завідувач відділу митної та економічної безпеки Науково-дослідного інституту фінансової політики, канд. пед. наук, доцент;
 • Поліщук Сергій Володимирович, завідувач відділу дослідження публічних фінансів Науково-дослідного інституту фінансової політики, канд. екон. наук;
 • Попель Сергій Анатолійович, завідувач відділу розвитку митної справи Науково-дослідного інституту фінансової політики, канд. екон. наук;
 • Тимченко Леонід Дмитрович, завідувач відділу дослідження міжнародної податкової конкуренції, д-р юрид. наук, професор;
 • Грищук Ганна Валеріївна, доцент кафедри аудиту, державного фінансового контролю та аналізу, в. о. голови Ради молодих вчених Державного податкового університету, доктор філософії з обліку та оподаткування.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ:

 • Формат – «doc»;
 • обсяг тексту – 3 сторінки;
 • Поля – з усіх боків 20 мм.;
 • шрифт – Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ:

Вплив воєнного стану на ефективність функціонування
податкової системи України

УДК _________

Ім’я, Прізвище,
канд. екон. наук, доцент,
доцент кафедри ________,
Державний податковий університет (м. Ірпінь)

НАЗВА ТЕЗ

Ключові слова: (до 5 слів)

Name, Surname,
Ph.D. in Economics, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of ________,
State Tax University (Irpin, Ukraine)

TITLE OF THE THESIS

Keywords: (Up to 5 words)

TEXT

Список використаних джерел (без повторів) наводиться в кінці тексту, через 1 інтервал після закінчення тексту (напівжирним шрифтом по центру «Список використаних джерел»). Бібліографічний опис джерел оформляється згідно з ДСТУ. У тексті посилання позначаються.

КОНТАКТИ:

Державний податковий університет
26.01@dpu.edu.ua
+380677803229 (Наталія Шкуренко)

Поширити