Європейський університет Віадріна у Франкфурті-на-Одері запрошує взяти участь у підготовці колективної монографії...

Європейський університет Віадріна у Франкфурті-на-Одері запрошує взяти участь у підготовці колективної монографії з юридичних наук

548

Європейський університет Віадріна у Франкфурті-на-Одері запрошує взяти участь в роботі групи авторів
з метою підготовки колективної монографії на тему

ЗАКОНОДАВСТВО КРАЇН ЄС: ІСТОРІЯ, НЕДОЛІКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

> До участі у написанні колективної монографії запрошуються науковці, викладачі та аспіранти. Наукові роботи аспірантів необхідно направляти виключно у співавторстві з науковим керівником.
> Матеріали приймаються українською, російською, німецькою, англійською мовами. Майбутнє видання стане результатом праці колективу авторів, об’єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх досліджень.
> Монографія буде видана європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) з присвоєнням їй номера ISBN, що дасть можливість авторам взяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні Європейського Союзу.
> Вид видання – наукове, формат А5, тверда палітурка.
Автори колективної монографії обов’язково отримують 3 примірники видання. Кожен співавтор отримає сертифікат.

〉〉〉 РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ 

Джулія вон Блюментал, доктор юридичних наук, професор, президент, Європейський університет Віадріна у Франкфурті-на-Одері;
Стефан Брейденбак, доктор юридичних наук, професор, кафедра цивільного права, цивільно-процесуального права та міжнародного економічного права, Європейський університет Віадріна у Франкфурті-на-Одері;
Інес Хертел, доктор юридичних наук, професор, кафедра публічного права, адміністративного, європейського, екологічного, сільськогосподарського та господарського права, Європейський університет Віадріна у Франкфурті-на-Одері;
Герхард Вулф, доктор юридичних наук, професор, кафедра кримінального права, кримінально-процесуального права та правової інформатики, Європейський університет Віадріна у Франкфурті-на-Одері;
Дмитро Бєлов, доктор юридичних наук, професор, директор Центру українсько-європейського наукового співробітництва, професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства, ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

〉〉〉 ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА МОНОГРАФІЇ

• Сучасний стан правової діяльності в Україні;
• Основні напрямки розвитку юриспруденції в Україні та в Європі;
• Теоретико-практичні механізми розбудови правової науки: досвід країн ЄС та впровадження в практику України.

〉〉〉 УМОВИ УЧАСТІ

Для публікації матеріалів у колективній монографії авторам необхідно до 31 травня 2019 року надіслати на електронну адресу law@cuesc.org.ua  
1. заявку окремим файлом (див. приклад оформлення заявки);
2. наукову статтю для публікації;
3. копію квитанції про оплату.
Реквізити для оплати надсилаються після прийняття статті.
Тема листа: Колективна монографія у Франкфурті-на-Одері.

〉〉〉 КОНТРОЛЬНІ ДАТИ

Прийом заявок та статей для публікації в монографії: до 31 травня 2019 року (включно)
Відповідь про прийняття матеріалів: протягом 3 днів після отримання матеріалів
Електронна розсилка макету монографії: 26 липня 2019 року
Поштова розсилка друкованих примірників: 13 серпня 2019 року

〉〉〉 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

• стаття повинна представляти собою цілісний матеріал наукового змісту, що включає результати оригінальних досліджень автора;
• обсяг статті не менше 20 сторінок; формат А4 через 1,5 інтервал; шрифт Times New Roman, розмір 14; поля з усіх сторін – 20 мм.
• кількість авторів не може перевищувати дві особи.

〉〉〉 ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА СТАТТІ

• прізвище та ініціали автора статті; науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи; адреса місця роботи (англійською мовою); назва статті;
• матеріал повинен мати наступну структуру: короткий вступ (1-2 сторінки), 2-3 рівнозначних за обсягом параграфа і висновок (1 сторінка), анотація 7-10 речень мовою статті (зазначити проблематику та результати дослідження);
• у статті обов’язково мають бути посторінкові посилання, а також список використаної літератури наприкінці публікації. Посилання потрібно відзначати цифрою без дужок і крапок за допомогою звичайних посилань програми Microsoft Word.

* Увага! Список використаних джерел складається мовою оригіналу  та оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

〉〉〉 КОНТАКТИ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва є офіційним представником редакційної колегії колективної монографії в Україні (згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво).

Контактна особа в Україні: Бєлов Дмитро Миколайович, доктор юридичних наук, професор, директор Центру українсько-європейського наукового співробітництва, професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Телефон: +38 (068) 473 07 28
Електронна адреса: law@cuesc.org.ua   
Електронна сторінка: www.cuesc.org.ua                                                                                       Завантажити інформаційний лист

Поширити