Запрошуємо до участі у написанні колективної монографії з педагогічних та психологічних наук

Запрошуємо до участі у написанні колективної монографії з педагогічних та психологічних наук

497

Північний університетський центр у Бая-Маре (Румунія)

Колективна монографія

СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ГАЛУЗІ ПСИХОЛОГІЧНИХ
ТА ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК

До участі у написанні колективної монографії запрошуються науковці, викладачі та аспіранти. Наукові роботи аспірантів необхідно направляти виключно у співавторстві з науковим керівником.

Північний університетський центр у Бая-Маре є партнером Центру українсько-європейського наукового співробітництва вже протягом 2 років. Зокрема, у травні 2019 року за підтримки ЦУЄНС у видавництві “Baltija Publishing” вийшла друком колективна монографія у твердій палітурці «Advanced trends of the modern development of philology in European countries», у написанні якої взяли участь 16 науковців з України.

Детальніше з проектом можна ознайомитися за цим посиланням.

Матеріали приймаються українською, румунською, російською, англійською мовами.

Автори колективної монографії обов’язково отримують 3 примірники видання.

Майбутнє видання стане результатом праці колективу авторів, об’єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх досліджень.

Монографія буде видана європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing”
(м. Рига, Латвія) з присвоєнням їй номера ISBN, що дасть можливість авторам взяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні Європейського Союзу.

Кожному розділу, включеному до колективної монографії, буде присвоєно DOI, що дозволяє авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії Міністерства освіти і науки України та презентований 12 листопада 2019 року.

Вид видання – наукове, формат А5, тверда палітурка.

Кожен співавтор отримає сертифікат.

Додатково повідомляємо вам, що відповідно до оновлених вимог МОН України щодо порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам відсутність достатньої кількості наукових праць у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science може бути замінена публікацією монографії англійською мовою (Пункт 2.2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13):

<< Вчене звання професора присвоюється працівникам наукових установ:
1) які працюють у наукових установах Національної академії наук та національних галузевих академіях наук, іншого підпорядкування, наукових організаціях, наукових підрозділах вищих навчальних закладів […]
2) яким присуджено науковий ступінь доктора наук;
3) яким присвоєно вчене звання доцента або старшого дослідника (старшого наукового співробітника);
4) які мають: […] не менше трьох публікацій у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science (за рішенням вченої ради вищого навчального закладу відсутність достатньої кількості таких наукових праць може бути замінена публікацією монографії англійською мовою в одному з міжнародних видавництв…)>>

 

ГОЛОВА РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ

Ioan-Mircea FĂRCAŞ – декан факультету філології, Північний університетський центр у Бая-Маре.

 

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА МОНОГРАФІЇ

 • Загальна психологія; психологія особистості
 • Теорія і методика професійної освіти
 • Професійна освіта (за спеціалізаціями)
 • Дошкільна освіта
 • Початкова освіта
 • Середня освіта (за предметними спеціальностями)
 • Спеціальна освіта
 • Фізична культура і спорт
 • Соціальна психологія; психологія соціальної роботи
 • Історія психології

 

 

УМОВИ УЧАСТІ

Для публікації матеріалів у колективній монографії авторам необхідно до 31 січня 2020 року надіслати на електронну адресу ped@cuesc.org.ua 

 1. заявку окремим файлом (див. приклад оформлення заявки);
 2. наукову статтю для публікації;
 3. копію квитанції про оплату.

Реквізити для оплати надсилаються після отримання статті.

Тема листа: КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ

 

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ

Прийом заявок та статей для публікації в монографії: до 31 січня 2020 року (включно)
Відповідь про прийняття матеріалів: протягом 3 днів після отримання матеріалів
Електронна розсилка макету монографії: 27 березня 2020 року
Поштова розсилка друкованих примірників: 24 квітня 2020 року

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

  • стаття повинна представляти собою цілісний матеріал наукового змісту, що включає результати оригінальних досліджень автора;
  • обсяг статті не менше 20 сторінок; формат А4 через 1,5 інтервал; шрифт Times New Roman, розмір 14; поля з усіх сторін – 20 мм.
  • кількість авторів не може перевищувати дві особи.

 

ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА СТАТТІ

 • прізвище та ініціали автора статті; науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи; адреса місця роботи (англійською мовою); назва статті;
 • матеріал повинен мати таку структуру: короткий вступ (1-2 сторінки), 2-3 рівнозначних за обсягом параграфи і висновок (1 сторінка), анотація 7-10 речень мовою статті (зазначити проблематику та результати дослідження);
 • у статті обов’язково мають бути посторінкові посилання, а також список використаної літератури наприкінці публікації. Посилання потрібно відзначати цифрою без дужок і крапок за допомогою звичайних посилань програми Microsoft Word.

З метою забезпечення підвищення якості наукових цитувань в наукометричній базі даних Open Ukrainian Citation Index (OUCI), потрібно вказати DOI для кожного джерела, яке його має.

Увага! Список використаних джерел складається мовою оригіналу  та оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

 

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ

Заявка на участь у формуванні колективної монографії на тему 
«Сучасні дослідження в галузі психологічних та педагогічних наук»

 1. Прізвище, ім’я, по батькові автора (українською та англійською мовами).
 2. Науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (українською та англійською мовами).
 3. Контактний номер телефону.
 4. Телефон, електронна адреса.
 5. Поштова адреса або дані Нової пошти (П.І.П. отримувача, місто, номер відділення, номер телефону отримувача) для відправлення примірників монографії.

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

DIALOGUE AS THE BASIS OF THE TRAINING PROCESS IN THE PRESENT HIGHER EDUCATION INSTITUTION

Bondarenko V. V.

INTRODUCTION
The use of dialogical techniques in the educational process of higher educational institutions of Ukraine, unfortunately, to a large extent still remains a theoretical model rather than effectively implemented in practice . […]

1. Назва параграфу

Текст Текст 1 […]

2. Назва параграфу

Текст Текст […]

CONCLUSIONS
Taking into account the above-stated, it can be concluded that the basis of any dialogical pedagogical interaction between the teacher and the students is a didactic and methodically grounded educational situation. […]
SUMMARY
In the scientific study, the problem of dialogue as the basis to the educational process, one of the problems of adapting present higher education institutions to the requirements of the labor market and the challenges of competition among the subjects of educational activity in Ukraine has been considered by the authors. […]
REFERENCES
1. Борисенко В.В., Гагіна Н.В. Діалог у контексті сучасної освітньої парадигми. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. 2015. Вип 124. С. 8–10. DOI 10.1016/364-6881/37-45 […]

Information about author:
Bondarenko V. V.,
Ph.D. in Pedagogic Sciences,
Head of the Department of Pedagogy of Professional Training
of the Department of Philosophy and Pedagogy of Professional Training
Kharkiv National Automobile and Highway University
25, Yaroslava Mudrogo Str., Kharkov, Ukraine

__________________________________
[1] Борисенко В.В., Гагіна Н.В. Діалог у контексті сучасної освітньої парадигми. Вісник Чернігівського національного педа-гогічного університету. 2015. Вип 124. С. 8–10.

 

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва (згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво)

Контактна особа:
Коробець Оксана Володимирівна – координатор з питань наукових заходів та проектів у галузі педагогічних та психологічних наук.

Телефон: +38 (068) 473 09 80
Email: ped@cuesc.org.ua
Офіційний сайт: www.cuesc.org.ua
Facebook: www.facebook.com/cuescinfo
YouTube: www.youtube.com/channel/cuescinfo

Завантажити інформаційний лист
Поширити