Запрошуємо науковців до участі у стажуванні з педагогічних наук, організатором якого виступає Філологічний...

Запрошуємо науковців до участі у стажуванні з педагогічних наук, організатором якого виступає Філологічний факультет Північного університетського центру у Бая-Маре

767

Centrul Universitar Nord din Baia Mare
Facultatea de Litere

  Північний університетський центр у Бая-Маре
Філологічний факультет

Науково-педагогічне стажування

МОДЕРНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
В УКРАЇНИ: ЗАПОЗИЧЕННЯ ДОСВІДУ ЄС
1–12 липня 2019 року
м. Бая-Маре, Румунія

Північний університетський центр у БаяМаре – це кампус у місті Бая-Маре Технічного університету Клуж-Напока (Румунія).


Для участі в стажуванні запрошуються науково-педагогічні співробітники вищих навчальних закладів,
наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти,
які мають або здобувають освіту у галузі педагогічних наук.

Усі учасники стажування будуть забезпечені збірником тез науково-методичних доповідей, сертифікатом про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами). Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звання доцента, професора і старшого дослідника відповідно до п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, а також враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

 Навчальне навантаження стажування становить 5 кредитів (150 годин) і розподіляється таким чином:

  • ознайомлення із сайтом університету – 12 годин;
  • робота з навчально-методичними матеріалами – 38 годин;
  • індивідуальна робота над науково-методичними доповідями – 100 годин.
ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО СТАЖУВАННЯ

Ioan-Mircea FĂRCAŞ – декан факультету філології, Північний університетський центр у Бая-Маре.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

Форма участі: дистанційна.
Учасникам необхідно до 27 червня 2019 року (включно) надіслати на електронну адресу ped@cuesc.org.ua:
1) тези науково-методичної доповіді за профілем роботи здобувача в навчальному або науковому закладі України;
2) заявку;
3) відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску.
Тема листа: НА СТАЖУВАННЯ У БАЯ-МАРЕ.
Проходження науково-педагогічного стажування без підготовки науково-методичної доповіді неможливе.

Більш детальна інформація щодо вимог до тез доповідей, сплати організаційного внеску, зразків оформлення довідки та тез знаходиться в іформаційному листі.

Завантажити інформаційний лист

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

 Центр українсько-європейського наукового співробітництва (згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво):

Бєлов Дмитро Миколайович – доктор юридичних наук, професор, директор Центру українсько-європейського наукового співробітництва.

Електронна адреса:  ped@cuesc.org.ua
Контактний телефон: +38 (068) 473 09 80
Електронна сторінка: www.cuesc.org.ua

Поширити