Інтерв’ю з керівником міжнародного відділу Куявського університету у Влоцлавеку

Інтерв’ю з керівником міжнародного відділу Куявського університету у Влоцлавеку

1555

Інтерв’ю з Джоанною Скібою, керівником міжнародного відділу Куявського університету у Влоцлавеку (Республіка Польща).

 

1. Куявський університет у Влоцлавеку пропонує іноземним студентам з усього світу програми бакалаврату, магістратури та докторантури англійською мовою. Розкажіть більше про навчальні програми, фахівців із яких спеціальностей ви готуєте?

Наші навчальні програми представлені в таких напрямах:

Бакалавр: економіка; національна безпека; безпека та гігієна праці; публічне адмністрування; дієтологія; логістика; педагогіка; сестринська справа; транспорт; механічна інженерія.

Магістр: педагогіка; сестринська справа; національна безпека.

З повним переліком навчальних програм можна ознайомитися на офіційному сайті університету: http://ksw.wloclawek.pl/ua/

2. Якою є структура університету на теперішній час? Які навчально-наукові інститути, факультети, відділи входять до складу університету?

Куявський університет у Влоцлавеку складається з науково-дослідних інститутів, які контролюють навчальну роботу факультетів.

Структура університету складається з таких інститутів:
• інститут логістики та технічних досліджень;
• інститут досліджень громадської безпеки;
• інститут охорони здоров’я;
• інститут педагогіки;
• інститут трибології та експлуатації.

Факультети, які відображають роботу вищезазначених інститутів:
• факультет медичних наук;
• факультет соціальних та технічних досліджень;
• факультет заочної форми навчання Grudziądz (технічні дослідження);
• факультет заочної форми навчання in Nowy Targ (громадська безпека);

Як бачите, наш університет має два підвідомчі центри, які перебувають за межами міста Влоцлавек.

Для ознайомлення зі структурою та факультетами університету переходьте за посиланням: http://ksw.wloclawek.pl/ua/

3. Чи вважаєте Ви гідним рівень заробітних плат викладачів вашого університету? Чи можете позначити мінімальний і максимальний заробіток викладача Куявького університету у Влоцлавеку?

Заробітна плата коливається в межах 3000–6000 злотих брутто залежно від наукового ступеня, досвіду та галузі викладання. Як правило, інформація щодо заробітних плат є конфіденційною, тому важко відповісти на це запитання. Чим вище звання викладача, тим вищою є зарплата. Деякі видатні професори можуть заробити 8000 злотих брутто, якщо вони є фахівцями з рідкісних дисциплін. Ми вважаємо, що в університеті гідна заробітна плата. При цьому зарплати в державних університетах зараз ще вищі, проте наш університет не отримує жодних державних субсидій.

4. Чи зобов’язані викладачі вашого університету щорічно подавати наукові звіти? Якщо так, опишіть, будь ласка, зміст і структуру таких звітів. Чи встановлені мінімальні вимоги щодо кількості опублікованих статей, виступів на конференціях, симпозіумах, круглих столах для викладачів?

В університеті немає вимог до звітів, однак усі викладачі зобов’язані подати спеціальну навчальну програму з описом змісту викладання. Загалом учені зобов’язані публікувати свої напрацювання та відвідувати конференції, однак мінімальних вимог немає. Оскільки університет не є державним, ми маємо більше свободи щодо зазначених сфер діяльності академічного життя.

5. Чи повинні викладачі брати участь у міжнародних конференціях, навчально-педагогічних стажуваннях, які організовані університетами інших європейських країн? Чи покриває всі витрати, пов’язані з участю в таких наукових заходах, університет або держава?

Наших викладачів не зобов’язують, а заохочують до участі. У межах програми ERASMUS+ є ресурси, які покривають усі витрати, пов’язані з міжнародними подіями. У нас є можливості відвідувати навчальні курси та конференції за кордоном (наприклад: http://staffmobility.eu/staff-week-search) або використовувати доступні ресурси з інших програм, що підтримуються Європейським Союзом. Ми маємо багато можливостей, щоб подорожувати та навчатися.

6. Чи є взагалі інтерес у викладачів Куявського університету у Влоцлавеку до участі в наукових заходах, організаторами яких є країни пострадянського простору?

Безумовно, завжди є викладачі, які цікавляться такими заходами, деякі з них розмовляють російською мовою, тому для них немає жодного мовного бар’єру.

7. Web of Science Core Collection та Scopus – авторитетні наукометричні бази даних в Україні. Публікація статей науковцями у виданнях, включених до цих баз даних, рекомендована Міністерством освіти і науки України. Чи публікують ваші науковці статті в журналах, що включені до Web of Science та Scopus? Які труднощі можуть виникати в цьому процесі? Видання яких країн світу є пріоритетними для вас?

Наші викладачі також публікуються в цих базах даних, проте ми не стикалися із жодними труднощами. Ми не віддаємо перевагу виданням певних країн.

8. Розкажіть детальніше про навчальне навантаження викладачів вашого університету: скільки академічних занять і робочих днів на тиждень?

Академічні заняття розподіляються на рік таким чином: 240 годин для викладачів магістерських рівнів, 120 годин для докторів наук, 80 годин для професорів.

9. Чи є у вашому навчальному закладі контроль робочого часу науково-викладацького складу? Наприклад, як фіксується присутність викладача на академічному занятті за розкладом або запізнення?

Викладачі незалежні, оскільки формальної системи контролю немає. Вони підписують договір, у якому чітко зазначено, що офіційного нагляду за їхньою академічною роботою не буде. Необхідно бути самостійним і надійним для цієї роботи. Трапляються випадки, коли викладачі не можуть виконати умови договору, оскільки не розуміють цю систему, проте більшість із нас звикли до самодисципліни.

10. Чи мають викладачі труднощі у викладанні дисциплін іноземним студентам з огляду на багатокультурну спільноту вашого навчального закладу? Якою мовою викладачам більш комфортно спілкуватися зі студентами?

Ми не викладаємо багатьом іноземним студентам, однак якщо таке трапляється, то обираємо англійську мову як метод спілкування. Зазвичай немає жодних проблем у спілкуванні й налагодженні добрих стосунків з іноземними колегами чи студентами.

11. В українській науковій спільноті декан – голова факультету, який не просто керує навчальною, виховною та науковою роботою, а має величезний вплив на абсолютно всі сфери діяльності факультету. Нерідко декан має додаткові привілеї (наприклад, великий окремий кабінет). Які повноваження має декан факультету у вашому університеті? Яка його роль у загальноосвітньому процесі та в житті факультету загалом?

Декан є завідувачем факультету та підпорядковується ректорові. Він/вона має ті ж повноваження, що описані вище: контроль навчального процесу, працевлаштування викладачів та нагляд/управління роботою на факультеті.

Поширити