Collective monograph on innovations in modern education

Collective monograph on innovations in modern education

863
Подільський державний університет

Колективна монографія 

ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ: МЕТОДОЛОГІЯ,
ТЕХНОЛОГІЯ, ДИДАКТИЧНІ ТА ВИХОВНІ АСПЕКТИ

Дедлайн – 16 квітня 2023 року

Завантажити інформаційний лист

Майбутнє наукове видання стане результатом праці колективу авторитетних авторів, об’єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх досліджень.

До участі у написанні колективної монографії запрошуються науковці, викладачі, аспіранти та ін.

Робочі мови: українська, англійська, російська.

УМОВИ УЧАСТІ:

До 16.04.2023 р. (включно) необхідно надіслати на електронну пошту monograph.pdu@outlook.com

 • матеріали, оформлені згідно з вимогами (Макаренко_стаття) (див. Додаток 1)
 • підтвердження оплати – скан-копію або скрін квитанції або у призначенні платежу вказати «Макаренко стаття в монографії».

У темі листа слід вказати «Стаття до монографії».

Звертаємо Вашу увагу: про надходження матеріалів Вам на електронну адресу обов’язково буде надіслано повідомлення. Якщо повідомлення протягом двох робочих днів не одержано – продублюйте відправку або передзвоніть!!!

Орієнтовна розсилка монографій – 22.05.2023 р.

ФІНАНСОВІ УМОВИ:

Вартість публікації статті (електронний формат) в колективній монографії – 700 грн. При оплаті слід враховувати розмір комісії банку, яка не входить у загальну суму оплати за публікацію.

Реквізити для оплати публікації в колективній монографії буде надіслано після прийняття рішення оргкомітетом про включення матеріалів до неї.

Оплату слід здійснити протягом трьох робочих днів після рішення про прийняття матеріалів до друку й одержання реквізитів для оплати.


У науковому виданні передбачаються такі розділи (назва яких може бути уточнена після одержання матеріалів):

 1. Методологічні засади впровадження педагогічних інновацій в сучасній освіті.
 2. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті
 3. Детермінанти сучасних    соціально- виховних технологій
 4. Науково-практичний контент сучасних навчальних технологій

Монографії присвоюють Міжнародний стандартний номер (ISBN), УДК, DOI для кожної статті.

Примірники монографії розсилають відповідно до списку обов’язкової розсилки (наказ МОН МС України від 17.10.2012 р. № 1112).

ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ МОНОГРАФІЇ:

 1. Матеріали повинні містити елементи наукової новизни, мати теоретичну, методичну, методологічну і/або практичну цінність.
 2. Викладені наукові положення підлягають обґрунтуванню, мають супроводжуватися конкретними пропозиціями щодо поліпшення наявного стану та можливими напрямами використання результатів дослідження.
 3. Текст має бути побудований у логічній послідовності, без повторень, із чіткими формулюваннями й відповідно до вимог стилістики наукового тексту, без граматичних і стилістичних помилок. Матеріал має бути вичитаний і відкоригований, в інакшому випадку – послуги з корегування 1 сторінки тексту – 10 грн, про що слід повідомляти завчасно.
 4. Обсяг матеріалів: не менше 10 сторінок.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ:

 1. Оформлення текстової частини, рисунків і таблиць повинно відповідати загальноприйнятим вимогам оформлення наукових публікацій.
 2. Обов’язкові структурні елементи текстової частини: вступ, основна частина, висновки. Структурні елементи виділяти не потрібно.
 3. Матеріали подають у текстовому редакторі Microsoft Word, гарнітура – Times New Roman, формат сторінки А4 (240×297 мм), поля «Дзеркальні»: верхнє і нижнє – 2 см, внутрішнє – 2 см, зовнішнє – 2 см. Шрифт тексту: розмір (кегль) – 12 pt; інтервал – 1, абзацний відступ – 1 см.
 4. Графічний матеріал виконують у доступних для подальшого редагування програмах. Для рисунків і таблиць застосовують гарнітуру Times New Roman, 12 кегль, інтервал між рядками – 1, чорно-біла гама, розміщення легенди – внизу рисунку.
 5. Таблиці повинні мати заголовок і номер арабськими цифрами (у рядок із заголовком). Не допускається розташування таблиць в альбомному форматі. Ширина таблиць не повинна перевищувати ширину тексту.
 6. Не допускаються скановані й великі таблиці, скановані (сфотографовані), не згруповані рисунки.
 7. Математичні формули виконують у редакторі формул Microsoft
 8. Джерела наводити виключно у разі посилання на джерело у тексті та оформляти. Бібліографічний опис літературних джерел оформлюють відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗМІСТ СТАТЕЙ, ДОСТОВІРНІСТЬ ДАНИХ, ФАКТІВ, ЦИТАТ, РІВЕНЬ САМОСТІЙНОСТІ ЗДОБУТИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПОВНІСТЮ НЕСУТЬ АВТОРИ СТАТЕЙ!

ДОДАТОК 1

Приклад оформлення статті в колективну монографію

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
ЯК ДОМІНУЮЧА
УМОВА ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Іван ІВАНОВ
доктор педагогічних наук, професор,
Міжрегіональна Академія управління персоналом e-mail: poboss1978@gmail.com

Вступ.
Текст.
Виклад основного матеріалу.
Текст.

Назва таблиці

Результат 1

Результат 2

Результат 3

10

20

30

Рис. 1. Назва рисунка:
1 – корпус висівного апарату; 2- котушка; 3- насіння

Висновки. Текст

Список використаних джерел:

1.
2.

КОНТАКТИ:

Тел.: +38(097) 90-90-991 – Збаравська Леся Юріївна, е-mail: monograph.pdu@outlook.com

Поширити