II International scientific conference “Man, criminology, science” (Chisinau, the Republic of Moldova)

II International scientific conference “Man, criminology, science” (Chisinau, the Republic of Moldova)

621
Інститут кримінального права і прикладної кримінології
Університет політичних та економічних європейських знань імені Костянтина Стере
Американський університет у Молдові
Незалежна кримінологічна асоціація Республіки Молдова
Інститут правових, політичних та соціологічних досліджень
Федерація професійних спілок Республіки Молдова “Sindlex”
Рекламна агенція “Alvia Grup”
Академія «Штефан чел Маре» Міністерства внутрішніх справ Республіки Молдова
Одеський державний університет внутрішніх справ
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

II Міжнародна наукова конференція

«ЛЮДИНА, КРИМІНОЛОГІЯ, НАУКА»

Конференція присвячена 40-річчю діяльності в галузі освіти й науки
та 65-річчю життя кримінолога Бужора Валерія Георгійовича

24 березня 2023 року
м. Кишинів, Республіка Молдова

Завантажити інформаційний лист

Запрошуємо взяти участь у роботі ІІ Міжнародної наукової конференції «Людина, кримінологія, наука», яка відбудеться 24 березня 2023 року в Палаці Республіки (м. Кишинів).

Форма участі – очна та онлайн.

Робочі мови конференції: румунська, англійська, французька, українська.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Бужор – доктор юридичних наук, професор, ректор Інституту кримінального права і прикладної кримінології (м. Кишинів, Республіка Молдова);

 

Дмитро Швець – доктор юридичних наук, доцент, заслужений працівник освіти України, полковник поліції, ректор Одеського державного університету внутрішніх справ (м. Одеса, Україна);

 

Максим Корнієнко – доктор юридичних наук, професор, полковник поліції, проректор Одеського державного університету внутрішніх справ (м. Одеса, Україна);

 

Ярослав Ступник – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінального права та процесу ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (м. Ужгород, Україна);

 

Андрій Боровик – кандидат юридичних наук, доцент, проректор з наукової роботи Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука (м. Рівне, Україна).

НА КОНФЕРЕНЦІЇ ПРОПОНУЄТЬСЯ ОБГОВОРИТИ НОВІ НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ ЗЛОЧИННОСТІ ТА ЗАПОБІГАННЯ ЇЙ У ТАКИХ АСПЕКТАХ:

 • детермінанти, основні риси, наслідки злочинності та запобігання їй;
 • наукові дослідження, кримінологічна освіта та практика запобігання злочинності;
 • зв’язок соціології, психології, економіки, політології, антропології із запобіганням злочинності;
 • історія, філософія права та злочину;
 • зв’язок релігії, культури, спорту, громадської діяльності із запобіганням злочинності;
 • криміналістика, оперативно-розшукова діяльність, кримінальне переслідування та запобігання злочинності (репресивне і нерепресивне);
 • політика та стратегії у сфері запобігання злочинності;
 • норми кримінального, адміністративного, цивільного та конституційного права і питання запобігання злочинності;
 • зв’язок біології, хімії, медицини із запобіганням злочинності;
 • зв’язок фізики, географії, інформатики із запобіганням злочинності;
 • зв’язок математики, статистики, архітектури із запобіганням злочинності;
 • інші аспекти, пов’язані з тематикою конференції.

ТЕРМІНИ ПОДАННЯ ЗАЯВКИ ТА НАДСИЛАННЯ ДОПОВІДЕЙ:

Прийом заявок: до 1 березня 2023 року (заповнити заявку можна за посиланням).

Подання доповідей та наукових повідомлень: до 15 березня 2023 року.

Збірник доповідей і повідомлень планується видати до дня проведення конференції.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ:

Матеріали мають бути виконані в текстовому редакторі Word, шрифт Times New Roman та відредаговані за такими параметрами:

Класифікатори УДК, DOI доповіді.

Назва доповіді – великими літерами, розмір символів (шрифт) – 14 пунктів, напівжирний, вирівнювання по центру.

Ім’я та прізвище автора/авторів, вчене звання, науковий ступінь, посада та місце роботи – без скорочень, написані через один рядок від назви, розташовані у правій стороні сторінки, розмір символів (шрифт) – 12 пунктів, напівжирний, міжрядковий інтервал – 0,1.

ORCID ID автора/авторів статті.

Короткий виклад (резюме) – англійською мовою, до 500 символів (4–6 рядків), розмір символів (шрифт) – 10 пунктів, міжрядковий інтервал – 1,0, вирівнювання по ширині.

Ключові слова – англійською мовою, до 7 слів, розмір символів (шрифт) – 10 пунктів, напівжирний, міжрядковий інтервал – 1,0, вирівнювання по ширині.

Текст доповіді – до 6 сторінок, розмір шрифту – 12 пунктів; міжрядковий інтервал – 1,5; поля: ліве – 2,5 см; праве – 2 см; верхнє та нижнє – 2 см; абзацний відступ – 1,5 см (без використання клавіш «Таb» або «Пробіл»), вирівнювання по ширині, формат А4.

Література – через один рядок від тексту, розмір символів (шрифт) – 12 пунктів; міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1 см (без використання клавіш «Таb» або «Пробіл»), вирівнювання по ширині.

Бібліографічні посилання (виноски) у тексті позначаються квадратними дужками із зазначенням порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки, наприклад: [1, с. 5]; у списку джерела подаються в порядку їх появи в тексті.

ДАТА ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Початок конференції о 10:00.

Конференція відбудеться 24 березня 2023 року в Палаці Республіки за адресою: м. Кишинів, вул. Марії Чоботар, буд. 16.

КОНТАКТИ:

Контактна особа: Бежан Октавіан – координатор конференції.
Контактний телефон: +37379402956
Електронна адреса: octavian.bejan@gmail.com

Контактна особа: Бужор Валерій – координатор конференції.
Контактний телефон: +37378113322
Електронна адреса: bujor.criminolog@gmail.com

Офіційний сайт: www.criminology.md    

Поширити