ІІІ All-Ukrainian Scientific-Practical Conference “Topical Issues of The Preventive Activity of The...

ІІІ All-Ukrainian Scientific-Practical Conference “Topical Issues of The Preventive Activity of The National Police of Ukraine”

716

Donetsk State University of Internal Affairs

ІІІ All-Ukrainian scientific-practical conference

TOPICAL ISSUES OF THE PREVENTIVE ACTIVITY
OF THE NATIONAL POLICE OF UKRAINE

м. Кропивницький, Україна
28 квітня 2023 року

Формат заходу – змішаний
Участь є безкоштовною

Download the newsletter

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

 • Вітвіцький Сергій Сергійович – ректор Донецького державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України;
 • Назимко Єгор Сергійович – перший проректор Донецького державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор;
 • Віхляєв Михайло Юрійович – директор Центру українсько‒європейського наукового співробітництва, доктор юридичних наук, професор;
 • Мердова Ольга Миколаївна – завідувач кафедри адміністративно-правових дисциплін факультету №2 Донецького державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент.

НАПРЯМИ ДИСКУСІЇ:

 • правове та організаційне забезпечення підрозділів превентивної діяльності Національної поліції України;
 • види, форми та методи превентивної діяльності, уповноважених підрозділів Національної поліції;
 • взаємодія підрозділів превентивної діяльності та громадськості;
 • сучасний стан та оцінка ефективності роботи підрозділів превентивної діяльності Національної поліції;
 • особливості діяльності підрозділів превентивної діяльності в умовах дії правового режиму воєнного стану;
 • актуальні питання підготовки поліцейських для підрозділів превентивної діяльності в мирний час та в умовах дії правового режиму воєнного стану;
 • забезпечення дотримання прав людини в превентивній діяльності поліції;
 • питання інституціональної спільності і функціональних відмінностей діяльності підрозділів превентивної діяльності поліції України та зарубіжних країн.

ПОРЯДОК  РЕЄСТРАЦІЇ:

Для участі у конференції необхідно:

 1. Зареєструватися
 2. На електронну скриньку apd.donduvs@ukr.net до 15 квітня 2023 року надіслати тези доповіді у форматі *doc. Файл повинен називатися прізвищем учасника, наприклад, «Мердова_тези».

Робочі мови: українська, англійська

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ:

Під час набору тексту слід дотримуватись вимог:

 • матеріали подаються в електронному вигляді у форматі *.doc або *.docx;
 • обсяг тез – до 5 сторінок формату А4;
 • верхнє, нижнє, праве, ліве поле – 20 мм;
 • шрифт – Times New Roman, кегль –14, інтервал між рядками – 1,0;
 • посилання на використані джерела вказуються у квадратних дужках, наприклад [1, с. 23], список джерел додається після тексту в порядку згадування джерел відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»
 1. Перший рядок. Праворуч, напівжирним кегелем – імя та прізвище автора;
 2. Другий рядок. Праворуч – назва закладу вищої освіти, установи, посада, науковий ступінь та вчене звання (за наявності)
 3. Через інтервал. По центру, напівжирним кегелем, великими літерами назва доповіді.
 4. Через інтервал. Текст тез.
 5. Через інтервал. Поцентру, напівжирним кегелем – слово «Література», далі викладається перелік використаної літератури.

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК:

+380953521043 – Мердова Ольга Миколаївна, завідувач кафедри адміністративно-правових дисциплін факультету №2, кандидат юридичних наук, доцент

+380961164668 – Хозлу Іван Костянтинович, викладач кафедри адміністративно-правових дисциплін факультету №2

Поширити