III International scientific and practical conference “Sustainable tourism development of the basis...

III International scientific and practical conference “Sustainable tourism development of the basis of partnership: education, science, practice” (Lviv, Ukraine)

434
World Association for Hospitality and Tourism Education and Training (Amforht)
Центральна спілка споживчих товариств України
Національна туристична організація України
Львівська обласна державна адміністрація Львівська міська рада
Львівський торговельно-економічний університет (Україна)
Чернігівський національний технологічний університет (Україна)
Вроцлавський економічний університет (Республіка Польща)
Варшавський університет сільського господарства (Республіка Польща)
Вища школа готельно-ресторанного бізнесу (Республіка Польща)
Вища школа менеджменту інформаційних систем ISMA (Латвія)
Батумський державний університет імені Шота Руставелі (Грузія)
Кооперативно-торговий університет Молдови (Молдова)

ІIІ Міжнародна науково-практична конференція

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТУРИЗМУ НА ЗАСАДАХ ПАРТНЕРСТВА: ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА

м. Львів, Україна
21 – 23 жовтня 2021 року 

Завантажити інформаційний лист

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції “Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика”, яка відбудеться 21–23 жовтня 2021 р. у Львівському торговельно-економічному університеті.
Мета конференції – обмін досвідом з питань теорії та практики індустрії туризму; висвітлення проблемних питань, пов’язаних з функціонуванням суб’єктів туристичної діяльності; консолідація зусиль науки й практики для сталого розвитку туризму в Україні.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Тенденції, перспективи, виклики та антикризові сценарії розвиткутуризму в Україні та світі.
  2.Соціально-культурні, економічні, нормативно-правові, маркетингові,інфраструктурні, управлінські аспекти розвитку туристичних дестинацій.
  3.Туристичні тренди: інновації та інноваційні технології.
  4.Світова та вітчизняна практика розвитку інклюзивного туризму.
  5.Розвиток туризму в регіонах та сільських територіях.
  6.Роль єврорегіонів у розвитку туристичної індустрії України.
  7.Мережа знань в туризмі: партнерство освіти, науки та практики.
  8.Розвиток урбаністичного туризму.

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, французька.

Для участі в конференції необхідно до 05 жовтня 2021 р. (включно) надіслати на електронну адресу conference_tur@ukr.net такі документи:

– тези доповіді обсягом 2-4 сторінки;
– заявку на участь у конференції;
– скановану квитанцію про сплату організаційного внеску.

Матеріали надсилаються у вигляді неархівованого файлу, названим прізвищем першого автора: Коваль_тези, Коваль_заявка, Коваль_чек.

Надсилання матеріалів пізніше зазначеного терміну можливе виключно за погодження оргкомітету.

КАЛЕНДАР КОНФЕРЕНЦІЇ:

21.10.2021

9:00-11:00 – реєстрація учасників конференції;
11:00-11:30 – відкриття конференції;
11:30-13:30 – пленарне засідання;
13:30-14:00 – обідня перерва;
14:00-16:00 – продовження пленарного засідання.

22.10.2021

9:00-20:00 – ознайомлення з туристичними об’єктами Львівщини

23.10.2021

10:00-12:00 – засідання секцій;
12:00-13:00 – обідня перерва;
13:00-14:00 – закриття конференції.

ВАРТІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ:

 • 300 грн. – заочна участь (публікація тез, надсилання збірників матеріалів конференції);
 • 500 грн. – очна участь (публікація програми та тез доповідей, участь у роботі пленарних та секційних засідань, організаційні витрати).

Кошти необхідно перерахувати на картку Приватбанку 5168757368222933 (одержувач Мельник Ірина Миколаївна) із зазначенням прізвища платника.
Проїзд і проживання учасники оплачують самостійно. Про необхідність бронювання місць у готелі слід обов’язково повідомити координатора телефоном до 10 жовтня 2021 р.

КООРДИНАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 • Мельник Ірина Миколаївна (+380679223680);
 • Юрків Олена Казимирівна (+380979775176).

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Львівський торговельно-економічний університет (м. Львів, вул. Уласа Самчука, 9).

ПУБЛІКАЦІЯ КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ:

Запрошуємо взяти участь у підготовці колективної монографії “Роль та значення індустрії туризму й гостинності у розвитку територій, громад, держави” у рамках комплексної науково-дослідної теми “Формування теоретико-методологічного забезпечення розвитку і функціонування туристичної галузі України в умовах євроінтеграції” (номер державної реєстрації 0117U002092) з метою оприлюднення результатів наукових досліджень.
Авторам статей буде надана довідка про участь у виконанні науково-дослідної теми.
Монографії буде присвоєно міжнародний номер ISBN.

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ:

 1. подання авторами матеріалів для їх розгляду оргкомітететом – до10.12.2021 р.
 2. розсилка монографії авторам – до 30.01.2022 р.

У МОНОГРАФІЇ ПЛАНУЮТЬСЯ ТАКІ РОЗДІЛИ*:

 1. стан, тенденції, перспективи, виклики та антикризові сценарії розвитку туризму в Україні та світі;
 2. туристичні тренди: інновації та інноваційні технології;
 3. розвиток туризму та туристичних дестинацій: соціально-культурні, економічні, нормативно-правові, маркетингові, управлінські аспекти;
 4. світова та вітчизняна практика розвитку інклюзивного туризму;
 5. розвиток туризму в регіонах та сільських територіях;
 6. роль єврорегіонів у розвитку туристичної індустрії України;
 7. місце та роль туристичної інфраструктури для сталого розвитку галузі.

*назва розділів може змінюватися залежно від поданих матеріалів.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ СТАТТІ:

Текст статті та скановану копію квитанції про оплату (у випадку прийняття матеріалів до опублікування) необхідно надіслати, не пізніше встановленого терміну, на електронний адрес conference_tur@ukr.net.
Матеріали надсилаються у вигляді неархівованого файлу, названим прізвищем першого автора: Коваль_стаття_3*, Коваль_оплата.

*3 – номер розділу монографії, у якому планується публікація статті.

ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ:

 • 700 грн за 12 сторінок, вартість кожної додаткової сторінки – 50 грн;
 • 200 грн (без врахуванням вартості пересилання) – додатковий примірник монографії.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ:

 • картка Приватбанку 5168757368222933 (одержувач Мельник Ірина Миколаївна) із зазначенням прізвища платника (!).

Сподіваємось на Вашу участь!
Будемо вдячні за поширення інформації серед колег та інших зацікавлених осіб.
До зустрічі на конференції!
ВСЕ БУДЕ ТУРИЗМ!

Завантажити інформаційний лист

Поширити