Collective monograph “Higher education reforms in Ukraine: challenges, status and prospects”

Collective monograph “Higher education reforms in Ukraine: challenges, status and prospects”

1713
Міністерство освіти і науки України
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Факультет історії, політології та національної безпеки
Полонійна академія в Ченстохові
Видавничий дім «Гельветика»
Центр українсько-європейського наукового співробітництва
Колективна монографія

РЕФОРМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ:
ВИКЛИКИ, СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВА

Deadline – October 15, 2023

Завантажити інформаційний лист
Завантажити приклад оформлення розділу монографії українською мовою
Завантажити приклад оформлення розділу монографії англійською мовою 

Монографія буде видана виключно в електронному вигляді європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвійська Республіка) та рекомендована до друку вченою радою наукової установи.

Публікаційний внесок становить 700 грн. Для учасників конференції та членів Центру українсько-європейського наукового співробітництва публікаційний внесок становить 500 грн. Якісне незалежне рецензування монографії буде забезпечене трьома рецензентами, прізвища яких будуть вказані у вихідних даних видання. Також монографії буде присвоєно ISBN, що дасть можливість авторам узяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні Європейського Союзу.

Кожному розділу, включеному до колективної монографії, буде присвоєно DOI, що дозволяє авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії МОН України.

Монографія буде розміщена на сайті європейського видавництва “Izdevnieciba “Baltija Publishing” за цим посиланням.

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА МОНОГРАФІЇ:

  • Економічне та історичне підґрунтя реформ науково-дослідної та освітньої сфери.
  • Адміністративно-правове забезпечення вищої школи.
  • Трансформації у вищій освіті в умовах війни.
  • Академічна доброчесність та мобільність – як механізми освітніх реформ.
  • Зміна освітньої парадигми.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ТА ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ:

Для публікації матеріалів у колективній монографії авторам необхідно до 15 жовтня 2023 року (включно) надіслати на електронну адресу  filmira@ukr.net:

– статті (1–1,5 друкованого аркуша);

– відскановану квитанцію про сплату публікаційного внеску (! реквізити надаються після отримання статті).

Назва файлу статті – прізвище та ініціал імені учасника і слово «стаття» латинськими літерами (Strilchuk_Stattja).

Стаття повинна представляти собою цілісний матеріал наукового змісту, що включає результати оригінальних досліджень автора. Формат А4 (21х29,7 см). Розмір полів: зверху і знизу, зліва, справа – 20 мм. Текст повинен бути набраний на Microsoft Word, гарнітура Times New Roman 14 кеглем, через 1,5 інтервалу.

Матеріали приймаються польською, українською та англійською мовами.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:

Організаційний комітет колективної монографії забезпечує анонімне якісне рецензування кожного розділу. Усі подані розділи перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА:

Звертаємо увагу авторів на те, що розділи приймаються виключно українською, англійською та польською мовами! Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

КОНТАКТИ:

Контактна особа: Філіпович Мирослава Богданівна – кандидат історичних наук, доцент, голова Волинського обласного відділення Центру українсько-європейського наукового співробітництва.

Телефон: +38 (050) 930 31 05
Email: filmira@ukr.net

Поширити