International Scientific-Practical Conference “Gender Polisy Amidst Martial Law: Legal Dimension” (Kyiv, Ukraine)

International Scientific-Practical Conference “Gender Polisy Amidst Martial Law: Legal Dimension” (Kyiv, Ukraine)

2017
Урядова уповноважена з питань ґендерної політики
Науково-дослідний інститут публічного права

Міжнародна науково-практична конференція

ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ ВОЄННОГО
СТАНУ: ПРАВОВИЙ ВИМІР

 15 червня 2023 року
м. Київ, Україна

Завантажити інформаційний лист

Мета конференції – обговорення проблем правового регулювання гендерної політики в Україні в умовах воєнного стану, напрацювання механізмів вирішення проблемних питань.

ТЕМАТИКА СЕКЦІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Правове регулювання гендерної рівності в умовах воєнного стану.
 2. Імплементація резолюції Ради безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» в законодавство України.
 3. Захист прав жінок-військовослужбовиць в умовах ведення бойових дій.
 4. Механізми правового забезпечення захисту військовослужбовців, звільнених з військової служби за станом здоров’я.

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ:

У збірник тез доповідей будуть включені матеріали, які надійшли до оргкомітету не пізніше 30 травня 2023 року. На електронну адресу оргкомітету надсилаються:

1.  Заявка на участь у конференції.

2.  Тези доповіді, оформлені згідно з вимогами та зразком.

Реєстрація учасників конференції відбудеться 15 червня 2023 року з 09:00 до 09:30

МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Робочими мовами на конференції будуть українська та англійська (перекладачі не передбачені).

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Збірник тез доповідей у форматі PDF буде надісланий всім учасникам конференції та розміщений на сайті Інституту.

Організаційний комітет конференції сприятиме друку доповідей, які будуть оформлені у вигляді наукових статей, у фахових виданнях Науково-дослідного інституту публічного права.

 АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:

Організаційний комітет конференції забезпечує анонімне якісне рецензування кожних тез доповіді. Усі подані тези доповідей перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА:

Звертаємо увагу авторів на те, що матеріали для публікації приймаються виключно українською та англійською мовами. Тексти російською мовою не приймаються! Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

 1. Тези доповідей приймаються на електронну адресу конференції лише з повним пакетом необхідних документів.
 2. За якість поданого матеріалу відповідальність несуть автори. Оргкомітет залишає за собою право відхилити публікації, які не відповідають тематиці та вимогам щодо їх оформлення.
 3. Тези доповіді повинні бути загальним обсягом 4–5 тис. знаків, набрані в редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman, 14 кеглем, без виставлення переносів, стиль – normal (звичайний), інтервал між рядками – одинарний. Назва файлу з доповіддю має відповідати прізвищу першого автора латиницею, після прізвища автора необхідно вказати номер секції, у роботі якої братиме участь автор. Наприклад, Khreshatuk_1.dос.
 4. Формат сторінки – А4.
 5. Параметри сторінки:
 • розмір полів: ліве – 3,0 см, праве – 2,0 см, верхнє – 2,0 см, нижнє – 2,5 см;
 • сторінки без нумерації.
 1. У правому верхньому куті (шрифт звичайний, без нахилу та підкреслювань):
 • прізвище та ініціали авторів;
 • науковий ступінь і вчене звання;
 • назва організації.
 1. Назва доповіді друкується великими літерами, шрифт жирний, без нахилу та підкреслювань, по центру аркуша, без переносів, відокремлюється від тексту одним вільним рядком зверху та знизу.
 2. Формули, малюнки, таблиці в тексті не допускаються.
 3. За потреби додається список використаних джерел.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

Хрещатик І. О., д-р юрид. наук, професор,
Науково-дослідний інститут публічного права

ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Текст тез доповіді.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ:

15 червня 2023 року:

09:00 – 09:30 – реєстрація учасників.
09:30 – 10:00 – відкриття конференції.
10:00 – 13:00 – засідання секцій.
13:00 – 14:00 – перерва.
14:00 – 16:30 – засідання секцій.
16:30 – 17:00 – підсумкове засідання.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ «ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ПРАВОВИЙ ВИМІР»

 1. Прізвище
 2. Ім’я
 3. По батькові
 4. Науковий ступінь
 5. Вчене звання
 6. Посада
 7. Організація
 8. Контактний телефон
 9. Е-mail
 10. Форма участі в конференції:
 11. Подання тез доповіді
 12. Участь з доповіддю
 13. Секція №
 14. Тема доповіді

ДО ВІДОМА УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. У термінах проведення та графіку роботи конференції можливі зміни.
 2. Робота конференції буде відбуватись у змішаному (офлайн/онлайн) форматі.

AДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:

03035, Україна, м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2А.

Науково-дослідний інститут публічного права

КОНТАКТИ ДЛЯ ЗВ’ЯЗКУ:

Е-mail: npublicnogoprava@gmail.com

Мар’яна Верхотурова-Коновалова – тел.: 096-970-79-37.

Юлія Козлова – тел.: 095-104-94-54.

Поширити