Studia doktoranckie (PhD) w zakresie nauk o polityce i administracji w Szkole...

Studia doktoranckie (PhD) w zakresie nauk o polityce i administracji w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (Olsztynie, the Republic of Poland)

720

ZAPRASZAMY NA STUDIA DOKTORANCKIE (PHD) W ZAKRESIE NAUK
O POLITYCE I ADMINISTRACJI W SZKOLE DOKTORSKIEJ
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

Studenci mogą wybrać naukę w języku polskim lub w języku angielskim. Studia trwają 4 lata.

Każdy student otrzymuje stypendium w wysokości około 2700 zł/miesiąc (około 600 Euro) na I i II roku oraz 4100/miesiąc (około 900 Euro) na III i IV roku. Doktorant niepełnosprawny może otrzymać stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty podstawowej (sprzed oceny). Zgodnie z zapowiedziami od 2024 roku wysokość stypendiów powinna jeszcze wzrosnąć o około 200-300 zł.

Doktoranci samodzielnie wybierają tematykę badawczą oraz promotora.

W zależności od zainteresowania liczba miejsc wynosi od 1 do 9.

Wszelkie informacje w języku polskim oraz angielskim znajdują się na stronie: http://szkoladoktorska.uwm.edu.pl/

Harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2023/2024:

  1. Rejestracja w systemie IRK 01.09 – 06.09.2023 r.
  2. Przyjmowanie od kandydatów dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego 01.09 – 06.09.2023 r.
  3. Pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego 07.09 – 12.09.2023 r.
  4. Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów za granicą 13.09.2023 r.
  5. Ogłoszenie wyników pierwszego etapu 15.09.2023 r.
  6. Drugi etap postępowania kwalifikacyjnego 19.09 – 25.09.2023 r.
  7. Ogłoszenie listy osób przyjętych do szkoły doktorskiej 27.09.2023

Należy pamiętać, aby przed rejestracją w systemie dokonać wyboru tematu badawczego oraz promotora, gdyż potrzebne będzie oświadczenie od osoby proponowanej na promotora. Wykaz promotorów i tematyki badawczej: http://szkoladoktorska.uwm.edu.pl/nauki-o-polityce-i-administracji/

Sugerowane tematy są jedynie ogólną wskazówką. Najlepiej skontaktować się z promotorem, którego zainteresowania są najbliższe projektowi badawczemu kandydata na doktoranta. Najlepiej uczynić to lipcu lub sierpniu, aby był czas na ustalenie szczegółów i dokumentacji. Przy wykazie promotorów jest również wskazówka, którzy deklarują współpracę nad rozprawą doktorską w języku polskim, a którzy w języku angielskim.

Поширити